• Нарахування пені


Чи нараховується пеня на суму податкового зобов’язання, визначеного у рішенні податкового органу в разі його судового оскарження?

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
606-ХІV — від 21.04.99 р. «Про виконавче провадження»;
671/97-ВР — від 02.12.97 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами та доповненнями);
1956-ХІІ — від 10.12.91 р. «Про товарну біржу» (зі змінами та доповненнями);
2181-III — від 21.12.2000 р. «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
2343-XII — від 14.05.92 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
666/99 — від 16.06.99 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
192 — від 18.02.98 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно»;
№ 538 — від 15.04.2002 р. «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (за текстом — Порядок № 538, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
№ 661 — від 16.05.2002 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно»

НАКАЗИ
№ 7/5 — Мін’юсту України від 07.02.2002 р. «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» (зареєстровано в Мін’юсті України 18.02.2002 р. за № 157/6445, за текстом — Тимчасове положення);
№ 37 — ГДПІ України від 12.05.94 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків i зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів» (зареєстровано в Мін’юсті України 25.05.94 р. за № 114/323, у редакції наказу ДПА України від 03.09.2001 р. № 342, за текстом — Інструкція № 37);
№ 45/5 — Мін’юсту України від 03.06.2002 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5» (зареєстровано в Мін’юсті України 03.06.2002 р. за № 468/6756);
№ 103 — ДПА України від 14.03.2001 р. «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (затверджено та зареєстровано в Мін’юсті України 10.01.2002 р. за № 16/6304,за текстом — Порядок № 103, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
№ 294 — ДПА України від 26.06.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (зареєстровано в Мін’юсті України 27.06.2002 р. за № 545/6833, за текстом — Порядок № 294)


Законом № 2181-III зазначено, що платник податків з урахуванням строків давності має право звернутися до суду із заявою про перегляд рішення контролюючого органу. При цьому якщо платник податків своєчасно в межах апеляційної процедури та в установленому порядку звернувся до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання, таке зобов’язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення (пп. 5.2.4 п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181-III).
Пеня — це плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання (п. 1.4 ст. 1 Закону № 2181-III).
Таким чином, у випадку якщо платник податків звернувся до суду з відповідною скаргою у строки, відведені для апеляційного оскарження, i сума податкового зобов’язання вважається неузгодженою, то пеня на таку суму податкового зобов’язання не нараховуватиметься. Якщо ж платник податків звернувся до суду без дотримання встановлених апеляційною процедурою строків, то податкове зобов’язання вважатиметься податковим боргом, i на нього нараховуватиметься пеня.

Консультують фахівці департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України

 

ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 18 травень 2003 року