• Виникнення права податкової застави


Чи виникає право податкової застави на активи платника податків у разі, якщо такий платник не сплатив суму податкового зобов’язання, зазначену у рішенні податкового органу, та оскаржує його до суду?

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
606-ХІV — від 21.04.99 р. «Про виконавче провадження»;
671/97-ВР — від 02.12.97 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами та доповненнями);
1956-ХІІ — від 10.12.91 р. «Про товарну біржу» (зі змінами та доповненнями);
2181-III — від 21.12.2000 р. «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
2343-XII — від 14.05.92 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
666/99 — від 16.06.99 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 192 — від 18.02.98 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно»;
№ 538 — від 15.04.2002 р. «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (за текстом — Порядок № 538, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
№ 661 — від 16.05.2002 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно»

НАКАЗИ
№ 7/5 — Мін’юсту України від 07.02.2002 р. «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» (зареєстровано в Мін’юсті України 18.02.2002 р. за № 157/6445, за текстом — Тимчасове положення);
№ 37 — ГДПІ України від 12.05.94 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків i зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів» (зареєстровано в Мін’юсті України 25.05.94 р. за № 114/323, у редакції наказу ДПА України від 03.09.2001 р. № 342, за текстом — Інструкція № 37);
№ 45/5 — Мін’юсту України від 03.06.2002 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5» (зареєстровано в Мін’юсті України 03.06.2002 р. за № 468/6756);
№ 103 — ДПА України від 14.03.2001 р. «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (затверджено та зареєстровано в Мін’юсті України 10.01.2002 р. за № 16/6304,за текстом — Порядок № 103, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
№ 294 — ДПА України від 26.06.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (зареєстровано в Мін’юсті України 27.06.2002 р. за № 545/6833, за текстом — Порядок № 294)


За своєю суттю податкова застава є засобом забезпечення податкових зобов’язань платників податків, не погашених у визначений законом строк. Випадки виникнення права податкової застави визначено пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону № 2181-III. Так, право податкової застави виникає, зокрема, у разі несплати у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов’язання, визначеної контролюючим органом, з наступного дня за останнім днем граничного строку такого погашення, визначеного у податковому повідомленні.
Статтею 5 Закону № 2181-III зазначено, що платник податків зобов’язаний самостійно погасити суму податкового зобов’язання, зазначену в податковому повідомленні, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності, протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання такого повідомлення.
Тобто якщо платник податків не сплачує суму податкового зобов’язання протягом десяти днів з дня отримання податкового повідомлення, починаючи з наступного дня на всі активи платника податків виникає право податкової застави.

Консультують фахівці департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України

 

ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 18 травень 2003 року