Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
У Х В А Л А
іменем україни
11 січня 2012 року
м. Київ
( Додатково див. рішення Полтавського районного суду (rs16379528) )
Колегія суддів судової палати у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
головуючого
Пшонки М.П.,
суддів:
Мазур Л.М.,
Макарчука М.А.,
Матвєєвої О.А.,
Юровської Г.В., -
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (далі – ПАТ "Банк Форум") до ОСОБА_6, ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки за касаційною скаргою ОСОБА_7 на рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 25 травня 2011 року та рішення апеляційного суду Полтавської області від 17 серпня 2011 року,
в с т а н о в и л а:
У травні 2010 року ПАТ "Банк Форум" звернулося до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що між сторонами укладено договір про надання споживчого кредиту в розмірі 30 тис. доларів США на строк користування до 28 вересня 2018 року, проте відповідач не виконує умови договору, у зв’язку з чим утворилася заборгованість у розмірі 32 635, 77 доларів США. Посилаючись на ці обставини, позивач просив стягнути утворену заборгованість, достроково розірвати зазначений договір та у рахунок погашення заборгованості звернути стягнення на предмет іпотеки – житловий будинок з господарськими спорудами АДРЕСА_1
Рішенням Полтавського районного суду Полтавської області від 25 травня 2011 року позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ "Банк Форум" заборгованість за договором про надання споживчого кредиту в сумі 330 424 грн. 73 коп.; у решті позовних вимог відмовлено.
Додатковим рішенням цього ж суду від 25 травня 2011 року достроково розірвано кредитний договір від 29 вересня 2008 року, укладений між ПАТ "Банк Форум" та ОСОБА_6
Рішенням апеляційного суду Полтавської області від 17 серпня 2011 року рішення районного суду скасовано в частині відмови в задоволенні позовних вимог і ухвалено в цій частині нове рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки – житловий будинок з господарськими спорудами АДРЕСА_1 шляхом застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 Закону України "Про іпотеку"; у решті – рішення суду залишено без змін.
У касаційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати судові рішення та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.
Ухвалені у справі судові рішення не відповідають зазначеним вимогам закону.
Судами встановлено, що 29 вересня 2008 року ПАТ "Банк Форум" уклало з ОСОБА_6 кредитний договір на споживчі цілі з лімітом кредитування 30 тис. доларів США (а. с. 43-45).
На забезпечення виконання зобов’язань за цим договором між банком та ОСОБА_7 укладено іпотечний договір, предметом якого є житловий будинок з господарськими спорудами АДРЕСА_1 (а. с. 41-42).
Станом на 12 травня 2010 року відповідач ОСОБА_6 має заборгованість у розмірі 32 635, 77 доларів США.
Задовольняючи позов про стягнення заборгованості за кредитним договором, районний суд, з висновком якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що ОСОБА_6 у встановлені кредитним договором строки не погашав кредит, нараховані відсотки, пеню.
Звертаючи стягнення на належний ОСОБА_7 житловий будинок з господарськими спорудами АДРЕСА_1, апеляційний суд виходив із того, що оскільки відповідачем був укладений договір іпотеки нерухомого майна, то банк також має право на погашення заборгованості за кредитним договором відповідно до ст. ст. 33, 38 Закону України "Про іпотеку".
Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язуються надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно зі ст. 527 ЦК України боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор — прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.
Відповідно до ст. 39 Закону Украйни "Про іпотеку" у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.
У порушення вказаної норми закону рішення суду апеляційної інстанції не містить даних про початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації, його вартості.
Крім того, при вирішенні спору про звернення стягнення на предмет іпотеки суд має дати оцінку співмірності суми заборгованості за кредитом із вартістю іпотечного майна.
Однак судові рішення у порушення вимог ст. ст. 212- 214 ЦПК України в даній справі не містять мотивів, з яких суд дійшов висновків щодо співмірності вартості предмету іпотеки, на який звернуто стягнення, із розміром заборгованості за кредитом, оскільки вартість будинку на час пред’явлення банком вимоги про звернення стягнення на предмет іпотеки судом не встановлена.
Оскільки рішення суду першої інстанції ухвалено при неповному з’ясуванні фактичних обставин справи та невірному застосуванні норм матеріального права, що залишилося поза увагою суду апеляційної інстанції, ухвалені в даній справі судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Керуючись ст. ст. 338, 344, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити.
Рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 25 травня 2011 року, додаткове рішення цього ж суду від 25 травня 2011 року та рішення апеляційного суду Полтавської області від 17 серпня 2011 року скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий
М.П. Пшонка
Судді:
Л.М. Мазур
М.А. Макарчук
О.А. Матвєєва
Г.В. Юровська