П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

     Про порядок тимчасової дії на території України
       окремих актів законодавства Союзу РСР


   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.621 )   У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня
1991 року "Про проголошення незалежності України" ( 1427-12 ) та
прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:

   Встановити, що до прийняття відповідних актів законодавства
України на території республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за
умови, що вони не суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам
України.


 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 12 вересня 1991 року
     N 1545-XII