ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ


  ( Державну реєстрацію Положення скасовано на підставі
   Висновку Мін'юсту N 1/14 ( v1_14323-02 ) від 21.02.2002 )

 N 144 від 23.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2001 р.
                   за N 811/6002


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України по земельних
                   ресурсах
                   23.08.2001 N 144              ПОЛОЖЕННЯ
     про реєстрацію землеволодінь та землекористувань


   Це Положення  є  нормативно-правовим  документом,  яким
установлюються основні вимоги до створення та ведення програмного,
матеріально-технічного, технологічного забезпечення, збереження і
захисту даних щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань і
надання витягів з неї.

           1. Загальні положення

   1.1. Реєстрація землеволодінь та землекористувань  -  це
складова частина автоматизованої системи державного земельного
кадастру, яка складається з комп'ютерної бази даних, що містить
відомості про складання та видачу державних актів на право
приватної власності на землю, на право колективної власності на
землю, на право власності на землю та на право постійного
користування землею, договорів на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі,
порядок, функціонування і ведення якої встановлює Держкомзем
України.

   1.2. Реєстрація   землеволодінь   та   землекористувань
покладається  на  Центр  державного  земельного кадастру при
Держкомземі України (далі - Центр ДЗК). Центр ДЗК має доступ до
комп'ютерної бази даних, яка складається з центральної бази даних
та локальних баз даних, і відповідає за її створення та ведення,
програмне,  матеріально-технічне,  технологічне  забезпечення,
збереження і захист даних щодо реєстрації землеволодінь  та
землекористувань, а також веде центральну базу даних та визначає
порядок обміну даними між центральною та локальними базами даних.

   1.3. Регіональні,  районні  та міські центри ДЗК та їх
структурні підрозділи, які уклали угоди з Центром ДЗК про умови
реєстрації  землеволодінь  та землекористувань та доступу до
відповідної інформації через локальні бази даних, використовуючи
спеціалізоване  програмне  забезпечення,  є  реєстраторами
землеволодінь та землекористувань. Реєстратор вносить відомості
про складання та видачу державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, договорів на
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) та договорів оренди землі до бази даних щодо реєстрації
землеволодінь та землекористувань і надає витяги з неї.

   1.4. Центр ДЗК надає реєстратору спеціалізоване програмне
забезпечення для ведення бази даних щодо реєстрації землеволодінь
та землекористувань, наповнення локальної бази даних і проводить
навчання персоналу реєстратора безоплатно.

  2. Унесення (надання) відомостей про видачу державних актів
 на право власності на землю та на право постійного користування
 землею, укладання договорів на право тимчасового користування
 землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі
    до (з) бази даних щодо реєстрації землеволодінь та
             землекористувань

   2.1. Відомості про складання та видачу державних актів на
право власності на землю та на право постійного користування
землею, укладання договорів на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі
заносяться  до  бази даних щодо реєстрації землеволодінь та
землекористувань.

   2.2. Унесення відомостей до бази даних щодо  реєстрації
землеволодінь та землекористувань здійснюється у такому порядку:
   2.2.1 Інформація для унесення відомостей до бази даних щодо
реєстрації землеволодінь та землекористувань надається державними
органами земельних ресурсів Держкомзему України Центру ДЗК разом з
реєстраційною карткою у двох примірниках, за формою що додається.
Реєстраційні картки складаються в двох примірниках, які мають
однакову серію та номер, нанесені друкарським способом.
   2.2.2 Організація  виготовлення  та  постачання  бланків
реєстраційних карток покладається на Центр ДЗК. Центр ДЗК постачає
бланки реєстраційних карток реєстраторам безкоштовно.
   2.2.3 Заповнення  реєстраційної  картки  покладається  на
землевпорядні підприємства та організації, що одержали ліцензії на
впровадження   господарської   діяльності  щодо  виконання
землевпорядних та землеоціночних робіт, які виготовляють технічну
документацію по складанню державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, договорів на
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) та договорів оренди землі. Бланки реєстраційних карток
землевпорядні підприємства та організації отримують в реєстраторів
на кожний окремий державний акт, за яким проводяться роботи.
Реєстратор передає бланки реєстраційних карток безкоштовно.
   2.2.4 При внесенні змін та доповнень до державних актів на
право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди) та договорів оренди землі і при видачі
дубліката державного акта,  заповнення  реєстраційних  карток
покладається на державні органи земельних ресурсів Держкомзему
України, які отримують бланки реєстраційних карток у реєстратора.
   2.2.5 Бланки  реєстраційних карток заповнюються державною
мовою. Усі записи мають бути зроблені чорнильною чи кульковою
ручкою  темного кольору, чітко і розбірливо, виправлення не
допускаються.
   2.2.6 Заповнений  бланк реєстраційної картки підписується
уповноваженою особою, що заповнювала бланк, та  скріплюється
печаткою організації.
   2.2.7 Землевпорядні підприємства та організації передають в
державні органи земельних ресурсів Держкомзему України разом із
реєстраційною карткою технічну документацію зі складання державних
актів  на право власності на землю та на право постійного
користування землею, з укладання договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів
оренди землі.
   2.2.8 Державні органи земельних ресурсів Держкомзему України
проводять перевірку відомостей, які містяться у реєстраційній
картці, про що робиться відмітка на обох її примірниках та
скріплюється  печаткою.  Перевірена  реєстраційна   картка
пересилається реєстратору.
   2.2.9 Реєстратор уносить відомості з реєстраційної картки до
бази даних щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань, про
що робиться відповідна відмітка на обох примірниках реєстраційної
картки. Один примірник реєстраційної картки з відміткою про
унесення інформації до бази даних щодо реєстрації землеволодінь та
землекористувань  реєстратор  повертає відповідному державному
органу земельних ресурсів Держкомзему України.
   2.2.10 Відомості, що вносяться до бази даних щодо реєстрації
землеволодінь та землекористувань, містять таку інформацію:
   назву підприємства (організації), ідентифікаційний код (для
юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний
номер  (для  фізичних  осіб)  та  адресу  землевласника  чи
землекористувача (якщо ідентифікаційний номер не відомий, то
потрібно занести дату народження власника ділянки);
   серію, номер бланка державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, номер договору
на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) та договору оренди землі. У разі унесення до реєстрації
землеволодінь та землекористувань відомостей з  бланків,  де
відсутня друкарська нумерація, у графі заяви "серія та номер
бланка" проставляються номер та серія, які  були  присвоєні
державному акту в органах земельних ресурсів Держкомзему України
на момент заповнення;
   номер та дату запису в книзі записів (реєстрації) державних
актів, за яким видано державний акт, книзі реєстрації договорів;
   кадастровий номер, місцезнаходження, площа та опис угідь
земельної ділянки, на яку видано акт, укладено договір;
   дані про документ, що був підставою для видачі державного
акта (рішення місцевої ради, договір, свідоцтво про право на
спадщину та інше);
   дані про сертифікат на право на земельну частку (пай), який
замінено на державний акт про право приватної власності на землю
(якщо акт видано замість сертифіката);
   дані про реєстратора.
   2.2.11 Реєстратор здійснює унесення відомостей до бази даних
щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань:
   за наявності документів згідно з  пунктом  2.2.7  цього
Положення;
   за відсутності розбіжностей в наданих відомостях в обох
примірниках реєстраційної картки.

   2.3. Відомості про складання та видачу державних актів на
право власності на землю та на право постійного користування
землею, укладання договорів на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі
- це інформація, яка подається разом з реєстраційною карткою про
унесення відомостей до бази даних щодо реєстрації землеволодінь
та землекористувань у разі:
   складання та видачі державного акта, укладання договорів;
   видачі дубліката державного акта;
   унесення змін та доповнень до державного акта.

   2.4. Державні акти на право власності на землю та на право
постійного користування землею, договори на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договори
оренди землі передаються державними органами земельних ресурсів
Держкомзему України відповідним радам тільки після отримання
повідомлення від реєстратора про унесення відомостей до бази даних
щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань (реєстраційної
картки  з  відміткою реєстратора про унесення відомостей до
реєстрації землеволодінь та землекористувань).

   2.5. Відомості, пов'язані з видачею державних актів на право
власності на землю та на право постійного користування землею,
укладанням договорів на право тимчасового користування землею (в
тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, які були
видані в установленому законодавством порядку до введення в дію
цього Положення, підлягають обов'язковому внесенню до бази даних
щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань. Заповнення
реєстраційних карток з такими відомостями покладається на державні
органи земельних ресурсів Держкомзему України. Державні органи
земельних ресурсів Держкомзему України пересилають реєстраційні
картки в двох примірниках реєстратору.  Реєстратор  здійснює
унесення  таких  відомостей  до  бази даних щодо реєстрації
землеволодінь та землекористувань безкоштовно.

   2.6. Передача даних  щодо  реєстрації  землеволодінь  та
землекористувань  до  центральної  бази даних здійснюється в
наступному порядку.
   2.6.1. До центральної бази даних передаються всі відомості,
які заносяться до бази даних щодо реєстрації землеволодінь та
землекористувань у порядку, визначеному Центром ДЗК.
   2.6.2. Передача даних з локальної бази про внесені відомості
щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань здійснюється
засобами поштового зв'язку, електронної пошти та іншим чином,
визначеним Центром ДЗК.

   2.7. Інформація   щодо  реєстрації  землеволодінь  та
землекористувань надається заявнику на підставі письмової заяви
довільної форми.

   2.8. Термін зберігання обох примірників реєстраційної картки
не може бути меншим за термін зберігання технічної документації.

   2.9. Центр ДЗК здійснює комплекс програмних, технологічних та
організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться в
базі даних щодо реєстрації землеволодінь та землекористувань, від
несанкціонованого доступу.

   2.10. Відповідальність  за  достовірність  відомостей, що
вносяться до бази даних щодо  реєстрації  землеволодінь  та
землекористувань, несуть особи, які надали цю інформацію.

   2.11. Центр ДЗК та реєстратор несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством за втрату інформації або помилки в ній,
допущені персоналом Центру ДЗК та реєстратора.

 Начальник Управління
 державного земельного кадастру         М.Г. Лихогруд

                   Додаток
                   (до пункту 2.2.1  Положення
                   про реєстрацію землеволодінь
                   та землекористувань)

    Реєстраційна картка щодо реєстрації землеволодінь та
             землекористувань

              Реєстрація
       -----
       |  |Державного акта про право приватної власності
       |  |на землю
       |---|
       |  |Державного акта про право власності на землю
       |---|
       |  |Державного акта про право постійного
       |  |користування землею
       |---|
       |  |Державного акта про право колективної
       |  |власності на землю
       |---|
       |  |Договору про право тимчасового користування
       |  |землею (в том числі на умовах оренди)
       |---|
       |  |Договору оренди землі
       |---|
       |  |Внесення змін до державного акта (договору)
       |---|
       |  |Видачі дубліката державного акта
       -----

Землеволодіння чи землекористування закріплено за:

Фізичною особою
прізвище        __________________________________________
ім'я          __________________________________________
по батькові       __________________________________________
ідентифікаційний
номер          __________________________________________
дата народження     __________________________________________

Юридичною особою
назва підприємства
(організації)      __________________________________________
ідентифікаційний
код           __________________________________________

Місцезнаходження
область (країна)    __________________________________________
місто          __________________________________________
район          __________________________________________
населений пункт     __________________________________________
вулиця, N будинку,
N квартири (офісу)   __________________________________________

На підставі рішення   __________________________________________
                    (назва ради)

номер рішення           дата прийняття
підстава для      __________________________________________
прийняття рішення

Земельна ділянка розташована _____________________________________
                  (указати місцезнаходження)

            Кадастровий номер

------------------------------------------------------------------
|області | району | сільради |  зони |  кварталу | ділянки |
|---------|----------|----------|--------|------------|----------|
|     |     |     |    |      |     |
------------------------------------------------------------------

   Землю передано для __________________________________________
            __________________________________________
   На який строк _______________________________________________
   Акт (договір) зареєстровано в Книзі записів _________________

   за номером _______________________ від ______________________

Акт видано на
бланку     серія ________________ номер _____________________

Договір     номер ________________ від _______________________

Якщо акт був виданий замість сертифіката (для фізичних осіб), то:
   номер сертифіката __________ дата видачі сертифіката ________

 Кількісна характеристика земель, переданих у землеволодіння чи
            землекористування
              (у гектарах)

-----------------------------------------------------------------
| Усього |  З них  |    у тому числі:    |Землі під |
|земельних| сільсько- |---------------------------|будівлями, |
| угідь |господарських|рілля|багаторічні|кормові |лісами та |
|     |  угідь  |   |насадження |угіддя  | іншими  |
|     |       |   |      |     |угіддями  |
-----------------------------------------------------------------

          Дані про видачу дубліката

Бланк дубліката

           Серія           Номер
               ____________________________________
   Дата видачі дубліката  ____________________________________

   Причина видачі дубліката ____________________________________
               ____________________________________

Дата заповнення      Дата звірки      Дата реєстрації
________________     _______________    ________________

Підпис          Підпис        Підпис
   ______________      ____________      ___________

       М.П         М.П          М.П