Чи можна реєструвати недобудований будинок?

Ст. 31 Цивільного кодексу України визначено, що до завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

У разі необхідності така особа може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (далі — Закон) визначає засади створення у складі державного земельного кадастру

єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, обмежень цих прав.

Згідно з вимогами Закону до створення єдиної системи органів державної реєстрації прав реєстрація об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації (пункт 5 Прикінцевих положень Закону) .

Бюро технічної інвентаризації проводять державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно згідно із вимогами Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.2002 p., на підставі документів, що визначені зазначеним Тимчасовим положенням.

Документом, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій», є наданий інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

Також для реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва, крім документів, визначених Тимчасовим положенням, необхідно подавати:

  1. державний акт на право власності або його постійного користування земельною ділянкою, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, виданий в установленому порядку, або договір оренди земельної ділянки;

  2. проектно-кошторисну документацію (у реєстраційній справі залишаються копії тих матеріалів проектно-кошторисної документації, що є необхідними для ідентифікації об'єкта незавершеного будівництва та прийняття реєстратором рішення про державну реєстрацію об'єкта незавершеного будівництва, зокрема, коротка характеристика об'єкта незавершеного будівництва (будови) та його склад, відомості про черговість будівництва та пускові комплекси, а також перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу);

  3. дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий в установленому законодавством порядку;

  4. опис об'єкта незавершеного будівництва, що складається при проведенні інвентаризаційних робіт бюро технічної інвентаризації;

  5. документи, які підтверджують виникнення права власності в особи на об'єкт незавершеного будівництва, зокрема:

Після проведення державної реєстрації прав власності на об'єкт незавершеного будівництва видається витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Матеріали підготував ВАСИЛЬ МОРОЗ, юрист
Інформаційно-довідкова газета ЮРИСТ КОНСУЛЬТУЄ 44/2006