УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1998 р. N 192
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 142 (142-2003-п) від 29.01.2003 )

Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 370 (370-2001-п) від 23.04.2001 )
З метою створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно (далі - Міжвідомча комісія) у складі, що додається.
Дозволити голові Міжвідомчої комісії вносити у разі потреби зміни до її складу.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 370 (370-2001-п) від 23.04.2001 )
2. Основним завданням Міжвідомчої комісії є розроблення комплексу заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно.
Рішення Міжвідомчої комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади.
3. Функції із створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно покласти на Міністерство юстиції.
Надати Міністерству юстиції право залучати до роботи, пов'язаної із створенням системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади.
4. Міжвідомчій комісії:
забезпечити супроводження проекту Закону України "Про реєстрацію прав на нерухоме майно" під час його розгляду в комітетах Верховної Ради України;
розробити програму впровадження системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно з використанням існуючої правової бази, накопиченої інформації про об'єкти нерухомості та досвіду інших країн.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 370 (370-2001-п) від 23.04.2001 )
Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1998 р. N 192

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань створення системи реєстрації прав на нерухоме майно

ЄХАНУРОВ Юрій Іванович - Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії
ЄФІМЕНКО Леонід Васильович - заступник Міністра юстиції України, заступник голови Комісії
ЧУКМАСОВ Сергій Олександрович - заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (за згодою)
НОЧВАЙ Людмила Іванівна - завідуюча секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (за згодою)
ГЕРМАНЧУК Петро Кузьмович - перший заступник Міністра фінансів
БОНДАР Анатолій Лаврентійович - начальник департаменту геодезії, картографії та кадастру Мінекоресурсів
БОРИСЕНКО Зоя Миколаївна - перший заступник Голови Антимонопольного комітету
ГУСАКОВ Володимир Михайлович - Голова Держбуду
ДОБЖАНСЬКИИ Віталій Броніславович - генеральний директор державного підприємства "Інформаційний центр"
ЗАВАЛЬНА Інна Ігорівна - директор департаменту цивільного законодавства Мін'юсту
ЗАГОРОДНІЙ - Володимир Петрович - перший заступник Голови Держпідприємництва
КАПУШ Іван Сергійович - заступник директора департаменту цивільного законодавства Мін'юсту
КРИЖАНІВСЬКА Марина Вікторівна - партнер консультаційної фірми "Проконсалт" (за згодою)
ГРИШАН Юрій Петрович - заступник Голови Фонду державного майна
ОГНЕВ'ЮК Віктор Олександрович - заступник Міністра освіти
ШЛАПАК Олександр Віталійович - заступник Міністра економіки
ЖМУЦЬКИЙ Володимир Вікторович - заступник Голови Держкомзему
ШЕВЧЕНКО Ярослава Миколаївна - завідуюча відділом цивільного та трудового права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук
( Склад в редакції Постанови КМ N 370 (370-2001-п) від 23.04.2001 )