УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 19 від 18.01.2000
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2000 р.
за N 64/4285
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 327 (z0753-03) від 06.08.2003 )

Про внесення змін до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

У зв'язку зі зміною структури Національного банку України та відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (679-14) Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків, затвердженого постановою Правління від 09.07.97 N 227 (v0458500-97, v0389500-96) (зі змінами та доповненнями), такі зміни:
1.1. У тексті слова "Департамент валютного регулювання" у всіх відмінках замінити на слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у відповідних відмінках.
1.2. У розділі IV:
- абзац 4 після слова "(дозволу)" доповнити словами "або їх скасування";
- доповнити текст розділу новим абзацом 8 такого змісту:
"- порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання". У зв'язку з цим абзаци 8 і 9 вважати відповідно абзацами 9 і 10;
- доповнити розділ у кінці тексту абзацом такого змісту:
"Рішення про скасування індивідуальної ліцензії (спеціального дозволу) оформляються шляхом надсилання на адресу банку та Державної митної служби України розпорядження за підписом заступника Голови Правління - куратора Департаменту валютного контролю та ліцензування, в якому зазначаються підстави для прийняття рішення, дата, після якої заборонено здійснення операцій, зазначених в індивідуальній ліцензії (спеціальному дозволі). Протягом 3 днів після отримання цього розпорядження банк зобов'язаний повернути індивідуальну ліцензію (спеціальний дозвіл) до Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України".
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування надіслати цю постанову в установленому порядку комерційним банкам для керівництва і використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
4. Постанова набуває чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о.Голови
В.С.Стельмах