У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

         Про деякі заходи щодо поліпшення
         умов господарювання недержавних
        сільськогосподарських підприємств


   З метою  забезпечення  умов  для  ефективної  діяльності
сільськогосподарських кооперативів, приватних (приватно-орендних)
сільськогосподарських  підприємств,  селянських  (фермерських)
господарств,  господарських  товариств,  а  також  інших
сільськогосподарських підприємств, які засновано на приватній
власності, п о с т а н о в л я ю:

   1. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям із
залученням  у  встановленому  порядку  органів  місцевого
самоврядування здійснити відповідно до Закону  України  "Про
передачу об'єктів  права  державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ), інших актів законодавства України організаційні
заходи щодо:

   безоплатної передачі  протягом  2000  року  в комунальну
власність  житлового  фонду  та  інших  об'єктів  соціальної
інфраструктури, включаючи об'єкти незавершеного будівництва (далі
-  об'єкти  соціальної  інфраструктури),  які   належать
сільськогосподарським кооперативам, приватним (приватно-орендним)
сільськогосподарським підприємствам,  селянським  (фермерським)
господарствам,  господарським  товариствам,  а  також  іншим
сільськогосподарським підприємствам, які засновано на приватній
власності (далі - недержавні сільськогосподарські підприємства),
із збереженням мережі та функціонального призначення об'єктів
соціальної інфраструктури;

   забезпечення передачі  в  комунальну  власність  разом з
об'єктами соціальної  інфраструктури  майна  підприємств,  що
обслуговували  ці  об'єкти,  у  тому числі основних фондів,
ремонтно-будівельних баз,  майстерень,  транспортних  засобів,
прибиральної техніки, а також мережі електро-, тепло-, газо-,
водопостачання і водовідведення, будівель і споруд, призначених
для їх обслуговування (котелень, бойлерних, каналізаційних та
водопровідних споруд, обладнання тощо).

   Зазначені у цій статті  заходи  здійснювати  за  згодою
недержавних сільськогосподарських підприємств.

   2. Кабінету Міністрів України:

   1) прискорити передачу в комунальну власність у встановленому
законодавством порядку розташованих  у  сільській  місцевості
об'єктів соціальної інфраструктури, які не ввійшли до статутних
фондів недержавних сільськогосподарських підприємств і перебувають
у державній власності;

   2) під час уточнення Державного бюджету України на 2000 рік,
у тому числі показників взаємовідносин між Державним бюджетом
України і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, передбачити кошти на утримання і ремонт
об'єктів соціальної інфраструктури, що передаються недержавними
сільськогосподарськими підприємствами на умовах і в порядку,
визначених Законом України "Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності", у комунальну власність;

   3) внести в місячний строк на розгляд Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість" щодо звільнення від сплати податку на додану
вартість  операцій  з  безоплатної  передачі  недержавними
сільськогосподарськими  підприємствами  об'єктів  соціальної
інфраструктури у державну чи комунальну власність;

   4) доручити:

   міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади
розробити у  місячний  строк  рекомендації  щодо  здійснення
безоплатної   передачі  недержавними  сільськогосподарськими
підприємствами об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну
власність;

   центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити
організаційні заходи щодо підвищення ефективності  роботи  з
експлуатації  житлово-комунального  господарства  у  сільській
місцевості відповідних структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій.

   3. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.


 Президент України                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 9 березня 2000 року
     N 398/2000