КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 квітня 2008 р. N 440
Київ

Про реалізацію статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 902 (902-2008-п) від 08.10.2008 N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 N 944 (944-2008-п) від 22.10.2008 )
Відповідно до статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок перерахування у 2008 році субвенції з державного бюджету (107-17) місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, що додається.
Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2008 р. N 440

ПОРЯДОК

перерахування у 2008 році субвенції з державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2008 році субвенції з державного бюджету (107-17) місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим (погодженим) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі - заборгованість з різниці в тарифах), за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості надавачів, виробників, виконавців послуг, інших підприємств або їх кредиторів - учасників розрахунків (далі - учасники розрахунків) до державного бюджету та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) , та за рахунок повернення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Мінфіном фінансової допомоги Урядові Криму, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 510 (510-94-п) .
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 )
2. Перерахування субвенції з державного бюджету (107-17) місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (далі - розрахунки) здійснюється на умовах, визначених цим Порядком, на суму заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася у період з 1 січня 2000 р. по 31 грудня 2008 р. з урахуванням проведених у 2006 році розрахунків і не погашеної на дату складення довідки про розмір кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та/або дебіторської заборгованості учасників розрахунків, у межах щомісячних лімітів, установлених Мінфіном для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій згідно із затвердженим розподілом видатків Державного бюджету України на 2008 рік (107-17) . Коригування лімітів може провадитися щокварталу на підставі звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, що надсилаються до Мінфіну з відповідними обґрунтуваннями і розрахунками.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 902 (902-2008-п) від 08.10.2008, N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 )
3. Підставою для проведення розрахунків є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається між учасниками розрахунків на підставі документа, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без врахування пені, штрафних та фінансових санкцій), форму якого затверджує Державне казначейство за погодженням з ДПА, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгоспом і Мінфіном.
У договорах обов'язково передбачається умова, що вони є дійсними лише у разі проведення відповідного фінансування.
4. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах визначається учасниками розрахунків як різниця між фактичними витратами на теплову енергію (виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, послуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання), послуги з водопостачання та водовідведення і фактичними нарахуваннями згідно із затвердженими для населення тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги з відрахуванням дотації місцевих бюджетів, отриманої учасниками розрахунків для відшкодування різниці в тарифах, і фактично погашеної у 2006 році заборгованості з різниці в тарифах відповідно до Порядку перерахування у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, затверджених для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2006 р. N 705 (705-2006-п) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 21, ст. 1556).
Обсяг заборгованості з різниці в тарифах розраховується учасниками розрахунків на підставі таких підтвердних документів:
розрахунок фактичної собівартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника розрахунків і скріплений печаткою;
копія рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про затвердження (погодження) тарифів на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення;
звіт про витрати з надання послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення і фінансові показники діяльності підприємств, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника розрахунків і скріплений печаткою (за формою N 1С);
звіт про постачання теплової енергії (за формою N 1-теп (vn215202-07) ) або звіт про роботу водопроводу (за формою N 1-водопровід (vl215202-07) ) та/або звіт про роботу каналізації (за формою N 1-каналізація (va232202-07) ) , звітний кошторис витрат на виробництво електро- та теплоенергії (відомча форма звітності N 23-енерго), довідка про корисний відпуск електричної та теплової енергії і розрахунки за неї (за відомчою формою звітності N 32-енерго).
5. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах складається за формою згідно з додатком, погоджується із структурним підрозділом з питань фінансів відповідного органу виконавчої влади або виконавчого органу органу місцевого самоврядування, який приймав рішення про затвердження (погодження) тарифів, та разом з підтвердними документами подається територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190 (190-2006-п) "Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах.
Фактичні витрати на послуги для населення на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення визначаються без урахування інших витрат з операційної діяльності, які не можуть включатися до тарифів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 (955-2006-п) "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2019) і від 12 липня 2006 р. N 959 (959-2006-п) "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2021).
У першу чергу проводяться розрахунки з кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.
При цьому розрахунки за спожитий природний газ та електроенергію у першу чергу проводяться за борги, які утворилися до 1 січня 2008 року. У разі відсутності боргів за зазначений період проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожитий газ та електроенергію, що утворилася протягом 2008 року.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 902 (902-2008-п) від 08.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 944 (944-2008-п) від 22.10.2008 )
6. Для участі у проведенні розрахунків учасники розрахунків надсилають фінансовим управлінням районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи структурним підрозділам з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад:
довідку органу державної податкової служби про розмір (з урахуванням штрафних санкцій та пені) податкової заборгованості до державного бюджету (у тому числі розстроченої) учасників розрахунків, яка існує на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника органу державної податкової служби, що скріплений печаткою зазначеного органу. Розмір податкової заборгованості, зазначений у довідці, не може бути більшим ніж податкова заборгованість, крім заборгованості НАК "Нафтогаз України", що існувала на 1 січня 2008 року;
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 )
довідку органу Державної митної служби про розмір податку на додану вартість, не сплаченого НАК "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у I кварталі 2008 р., який перебуває під митним контролем;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 )
договір про організацію взаєморозрахунків, підписаний учасниками розрахунків;
рішення територіальної комісії про узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах разом з підтвердними документами;
довідку відповідного місцевого фінансового органу про можливість проведення розрахунків, що визначається на підставі рішення територіальної комісії, яка є дійсною протягом 15 днів з дати її підписання.
Для визначення сум додаткових податкових зобов'язань, у тому числі штрафних санкцій, які в подальшому можуть бути погашені відповідно до норм статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) , учасники розрахунків повинні разом з податковою декларацією подати органу державної податкової служби для погодження довідку про суму додаткового податкового зобов'язання, яке виникає у результаті виконання статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) .
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 902 (902-2008-п) від 08.10.2008 )
Для погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Мінфіном фінансової допомоги Урядові Криму, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 510 (510-94-п) , територіальні органи Державного казначейства подають Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням облдержадміністрацій, Севастопольському фінансовому управлінню міськдержадміністрації довідку про обсяг простроченої заборгованості, що виникла у зв'язку з наданням Мінфіном зазначеної фінансової допомоги.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 906 (906-2008-п) від 14.10.2008 )
7. Фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад узагальнюють подані згідно з пунктом 6 цього Порядку документи, надсилають 5 і 20 числа кожного місяця договори про організацію взаєморозрахунків та їх реєстри Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій, які складають зведені реєстри таких договорів, подають їх 10 і 25 числа кожного місяця Мінфіну та надсилають Державному казначейству і територіальним органам Державного казначейства, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, підписані учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків.
Державне підприємство "Енергоринок" розглядає договори про організацію взаєморозрахунків протягом десяти робочих днів після звернення до нього споживача електроенергії.
8. Державне казначейство перевіряє підписані учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків та інформує Мінфін про обсяг заборгованості, що погашатиметься відповідно до таких договорів.
Мінфін на підставі інформації, що надійшла від Державного казначейства, та зведених реєстрів договорів про організацію взаєморозрахунків визначає обсяг субвенції з державного бюджету (107-17) бюджету Автономної Республіки Крим (rb0728002-08) , обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя для проведення розрахунків і приймає в установленому порядку рішення про перерахування субвенції, яке доводиться до Державного казначейства.
Державне казначейство перераховує субвенцію на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим (rb0728002-08) , обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного казначейства, на підставі зазначеного рішення Мінфіну.
Розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Державним казначейством за погодженням з Мінфіном, та за рахунок власних коштів споживачів у розмірі, що відповідає розміру коштів, належних енергопостачальнику відповідно до встановленого НКРЕ на поточний місяць нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника від суми, на яку проводяться такі розрахунки.
( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 902 (902-2008-п) від 08.10.2008 )
9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють перераховану відповідно до пункту 8 цього Порядку субвенцію між бюджетами районів і міст обласного значення на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків.
Головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перераховують зазначену субвенцію на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати рішення про централізоване перерахування отриманої субвенції без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного значення за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
10. Для проведення розрахунків усі учасники розрахунків (крім енергопостачальних компаній і державного підприємства "Енергоринок") відкривають рахунки в територіальних органах Державного казначейства.
Енергопостачальні компанії і державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за спожиту електроенергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.
11. Територіальні органи Державного казначейства:
на підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та інших суб'єктів перераховують кошти на рахунки, зазначені у пункті 10 цього Порядку, для проведення подальших розрахунків згідно з договорами про організацію взаєморозрахунків;
повідомляють відповідні місцеві фінансові органи про результати проведення розрахунків.
12. Учасники розрахунків у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають: "Стаття 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) .
13. Порядок відкриття рахунків в територіальних органах Державного казначейства учасникам розрахунків, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.
14. Алгоритм розподілу коштів за спожиту електроенергію, які надходять під час проведення розрахунків, установлює НКРЕ.
15. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надають Мінфін і Мінжитлокомунгосп.

Додаток
до Порядку

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах

на__________________,

(назва послуги)

надану населенню ____________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

                              (гривень)
---------------------------------------------------------------------
|Рік| Фактичні| Фактичні| Різниця | Дота- |Фактично погаше-| Обсяг |
|  |нарахува-|витрати з| між фак-|ція міс-| на у 2006 році | забор-|
|  | вання | надання | тичними | цевих | заборгованість |говано-|
|  |згідно із| послуг |витратами| бюдже- |з різниці в та- | сті з |
|  | затвер- |для насе-| та фак- |тів, от-| рифах відпо- |різниці|
|  | дженими | лення | тичними | римана |відно до поста- |  в  |
|  | для на- | (повна | нараху- | підп- | нови Кабінету |тарифах|
|  | селення | собівар-| ваннями |риємст- |  Міністрів  |    |
|  | тарифами| тість) |     |вом для | України від  |    |
|  | з ураху-|     |     |відшко- |  22 травня  |    |
|  | ванням |     |     |дування | 2006 р. N 705 |    |
|  | перера- |     |     |різниці |        |    |
|  |хунків за|     |     |  в  |        |    |
|  | низько- |     |     |тарифах |        |    |
|  | якісні |     |     |    |        |    |
|  | та не в |     |     |    |        |    |
|  | повному |     |     |    |        |    |
|  | обсязі |     |     |    |        |    |
|  | надані |     |     |    |        |    |
|  | послуги |     |     |    |        |    |
---------------------------------------------------------------------
   Керівник підприємства ___________   ______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
   Головний бухгалтер  ___________   ______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
   М.П.
----------------
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.