ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
23.05.2003 N 135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2003 р.
за N 408/7729

Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів N 45 (z0140-09) від 28.01.2009 )
З метою реалізації завдань, визначених Указом Президента України від 17 лютого 2003 р. N 134 (134/2003) "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру", постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 689 (689-2003-п) "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру", та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" і його структурних підрозділів НАКАЗУЮ:
1. Установити, що реєстрацію земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди землі здійснює державне підприємство "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" (далі - Центр ДЗК).
2. Доручити Центру ДЗК створення та ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру та Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно.
3. Установити, що з 1 липня 2003 року Центр ДЗК на засадах самоокупності і платній основі здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, прав на них і переходу прав (трансакцій), надає фізичним та юридичним особам ефективні послуги у сфері використання даних державного земельного кадастру і державного реєстру земель.
4. Центру ДЗК у тримісячний термін підготувати і погодити з Держкомземом України графік унесення (інтеграції) відомостей про нерухоме майно та права, пов'язані з ним, в автоматизовану систему державного земельного кадастру і запровадження державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них з 1 січня 2005 року у Державному реєстрі прав на землю та нерухоме майно.
5. Відомості, які містяться у базі даних Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно, є власністю держави, а витяги з неї є офіційними відомостями, відповідальність за достовірність яких несе Центр ДЗК.
6. Центру ДЗК створити страховий (гарантійний) фонд для відшкодування збитків, заподіяних фізичним та юридичним особам під час надання їм недостовірних відомостей.
7. Генеральному директору Центру ДЗК Момотенку С.М. до 1 вересня 2003 року:
7.1. Забезпечити ліквідацію та/або реорганізацію регіональних, міських та районних центрів державного земельного кадастру шляхом їх злиття, перетворення та приєднання до Центру ДЗК з утворенням на його основі єдиної юридичної особи з консолідованим балансом.
7.2. Щорічно погоджувати з Держкомземом України суму консолідованого балансу доходів і витрат підприємства, перелік і стандарти послуг, що будуть надаватися, та розмір розцінок, а також щоквартальне подання Держкомзему України звітності про результати діяльності підприємства.
7.3. Вжити заходів щодо поступового скорочення (протягом трьох років) та припинення виконання землевпорядних і землеоціночних робіт на комерційній основі.
8. Визнати Центр ДЗК правонаступником регіональних, міських та районних центрів державного земельного кадастру, які реорганізуються.
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів N 45 (z0140-09) від 28.01.2009 )
10. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів до 1 липня 2003 року забезпечити передачу книг реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі та Поземельних книг структурним підрозділам Центру ДЗК, а також сприяти реорганізації центрів державного земельного кадастру.
11. Начальнику управління державного реєстру земель та координації центрів ДЗК Кубаху С.М. забезпечити контроль за проведенням реорганізації та/або ліквідації центрів державного земельного кадастру, передачею книг реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі і Поземельних книг структурним підрозділам Центру ДЗК.
12. Начальникам управлінь (відділів) центрального апарату Комітету подати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього наказу.
13. Начальникам управління державного реєстру земель та координації центрів ДЗК Кубаху С.М. та юридичного управління Кальніченко А.Г. подати цей наказ на реєстрацію до Мін'юсту України в установленому порядку.
14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету
А.С.Даниленко
( Статут Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів N 45 (z0140-09) від 28.01.2009 )