УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
19.03.2009 N 311
( z0260-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 261/16277
( Постанову скасовано на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 373 (z0300-09) від 01.04.2009 )

ЗМІНИ

до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам ( z0152-99 )

1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:
"1.1. Відпуск електроенергії населенню проводиться за тарифом:
20,3 коп. за 1 кВт|год - за умови споживання до 400 кВт|год електроенергії на місяць (включно);
63,55 коп. за 1 кВт|год - за умови споживання понад 400 кВт|год електроенергії на місяць (з розрахунку на весь обсяг споживання).
Відпуск електричної енергії багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям проводиться за тарифом 20,3 коп. за 1 кВт|год незалежно від обсягів споживання".
2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в сільській місцевості, проводиться за тарифом:
18,75 коп. за 1 кВт|год - за умови споживання до 400 кВт|год електроенергії на місяць (включно);
63,55 коп. за 1 кВт|год - за умови споживання понад 400 кВт|год електроенергії на місяць (з розрахунку на весь обсяг споживання).
Відпуск електричної енергії багатодітним та прийомним сім'ям, які проживають у сільській місцевості, проводиться за тарифом 18,75 коп. за 1 кВт|год незалежно від обсягів споживання".
3. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:
"1.4. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):
1.4.1. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом 15,6 коп. за 1 кВт|год незалежно від обсягів споживання;
1.4.2. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та електроопалювальними установками або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом:
15,6 коп. за 1 кВт|год - за умови розрахунків за електричну енергію за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу;
15,6 коп. за 1 кВт|год - за умови розрахунків за електричну енергію за іншим, крім тризонного, видом тарифу та споживанням до 400 кВт|год на місяць (включно);
63,55 коп. за 1 кВт|год - за умови розрахунків за електричну енергію за іншим, крім тризонного, видом тарифу та споживанням понад 400 кВт|год на місяць (з розрахунку на весь обсяг споживання).
Відпуск електроенергії багатодітним та прийомним сім'ям, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом 15,6 коп. за 1 кВт|год незалежно від обсягів споживання.
Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) з порушенням установленого порядку, проводиться за тарифом, визначеним відповідно до пунктів 1.1 та 1.3 цього Порядку".
4. У пункті 1.6 слова та цифри "за тарифом 18,75 коп. за 1 кВт|год. (крім будинків, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками) і за тарифом 15,6 коп. за 1 кВт|год. - у будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками" замінити словами та цифрами "за тарифами, визначеними відповідно до пунктів 1.3 та 1.4 цього Порядку".
5. Абзац перший пункту 1.8 доповнити словами та цифрами "за тарифами, визначеними відповідно до пунктів 1.1, 1.3 та 1.4 цього Порядку та відповідними тарифними коефіцієнтами".
6. Доповнити пунктом 1.9 такого змісту:
   "1.9. Визначення  розміру  тарифу  за  місячним  обсягом
споживання  електроенергії  здійснюється  енергопостачальною
організацією  відповідно  до фактичного обсягу споживання за
відповідний календарний (розрахунковий) місяць. У разі зняття
показів засобів обліку у населення в інший, крім останнього, день
розрахункового місяця фактичний обсяг споживання розраховується за
формулою
              Е  - Е
               ост  попер
          Е   = -------------- | К  ,
          факт    К       міс
                зн
де:
   Е   -  місячний  обсяг  споживання  електроенергії  в
   факт.
розрахунковому  місяці, за яким визначається тариф, що буде
виставлений споживачу відповідно до пунктів 1.1, 1.3 та 1.4 цього
Порядку;
   Е   -  покази засобів обліку споживача, зафіксовані в
   ост.
розрахунковому місяці;
   Е    - покази засобів обліку споживача, зафіксовані в
   попер.
місяці, що передує розрахунковому;
   К  - кількість днів між зняттям показів засобів обліку,
   зн.
включаючи день останнього зняття;
   К   - календарна кількість днів у розрахунковому місяці, за
   міс.
який проводиться нарахування плати за спожиту електроенергію".
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці
О.Осадча