З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.51 )
Стаття 1. Зменшується заборгованість державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), за станом на 1 січня 2000 року за отримані ними в 1994-1999 роках бюджетні позички, включаючи грошові аванси та натуральні насіннєві і фуражні позички, зерно державних ресурсів та державних резервів, використане для придбання матеріально-технічних ресурсів, крім заборгованості за отриману імпортну техніку, коштів, використаних не за цільовим призначенням, та сум, що підлягають списанню відповідно до вимог статті 2 Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" (1565-14) , на суму заборгованості держави перед сільськогосподарськими підприємствами, пов'язаної з будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на селі у 1995-2000 роках, а також заборгованості за зерно, поставлене ними в рахунок державного замовлення (контракту) до державних ресурсів, і витрат на його доставку до заготівельних підприємств.
Стаття 2. Реструктуризується на 8 років з виплатою щороку рівними частинами починаючи з 1 січня 2004 року решта заборгованості державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, не врегульованої відповідно до статті 1 цього Закону, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), за станом на 1 січня 2000 року за отримані ними в 1994-1999 роках бюджетні позички, включаючи грошові аванси та натуральні насіннєві і фуражні позички, зерно державних ресурсів та державних резервів, використане для придбання матеріально-технічних ресурсів, крім заборгованості за імпортну техніку, коштів, використаних не за цільовим призначенням, та сум, що підлягають врегулюванню відповідно до вимог статті 1 цього Закону і статті 2 Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" (1565-14) .
Стаття 3. Реструктуризуються на п'ять років з виплатою щороку рівними частинами починаючи з 1 квітня 2001 року суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів державних спиртових, лікеро-горілчаних заводів концерну "Укрспирт", виноробних і коньячних заводів державної форми власності за станом на 1 січня 2001 року.
Зазначеним підприємствам списуються суми заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, за станом на 1 січня 2001 року.
Стаття 4. Реструктуризується згідно із статтями 2 і 3 цього Закону заборгованість підприємств, визначених у цих статтях, які не мають поточної заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду України у 2001 році.
Стаття 5. Відноситься на зменшення заборгованості за бюджетними позичками 1995-1997 років, наданими заготівельним підприємствам для закупівлі зерна до державних ресурсів, різниця між ціною придбання зерна та ціною його реалізації (за вирахуванням витрат на зберігання і реалізацію) і курсова різниця, що виникла при проведенні розрахунків з оптовими постачальниками мінеральних добрив та пально-мастильних матеріалів за окремими рішеннями Уряду.
Стаття 6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям разом з регіональними комісіями з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу, обласними державними податковими адміністраціями, органами Державного казначейства України за місцезнаходженням державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), внести у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом Міністерству аграрної політики України пропозиції про визначення переліку підприємств і відповідних сум заборгованості, що підлягають врегулюванню згідно із статтями 1-5 цього Закону.
Міністерство аграрної політики України приймає з урахуванням зазначених пропозицій за погодженням з Кабінетом Міністрів України рішення про врегулювання сум заборгованості згідно із статтями 1-5 цього Закону.
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк розробити механізм і передбачити джерела погашення заборгованості держави, не врегульованої цим Законом, перед сільськогосподарськими підприємствами, пов'язаної з будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на селі у 1995-2000 роках, а також заборгованості за зерно, поставлене ними в рахунок державного замовлення (контракту) до державних ресурсів, і витрат на його доставку до заготівельних підприємств.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками" (1112-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 414).
Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2237-III