УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втратила чинність на підставі Закону N 997-V (997-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 )

Про введення в дію Закону Української РСР "Про власність"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 20, ст. 250 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 147/98-ВР (147/98-ВР) від 03.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.228 )
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про власність" (697-12) з 15 квітня 1991 року.
2. Надалі до приведення законодавства Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про власність" (697-12) чинні акти законодавства Української РСР застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому Законові. При цьому видані до введення в дію цього Закону рішення Уряду Української РСР у питаннях, які згідно з Законом можуть регулюватися тільки законодавчими актами, діють до прийняття відповідних законодавчих актів.
3. Закон Української РСР "Про власність" (697-12) застосовується до правовідносин, які виникли після введення в дію Закону, тобто з 15 квітня 1991 року.
Щодо правовідносин, які виникли до 15 квітня 1991 року, Закон Української РСР "Про власність" (697-12) застосовується до тих прав і обов'язків, що виникнуть після введення в дію Закону.
Положення статті 15 зазначеного Закону застосовуються до правовідносин, що виникли як до, так і після 15 квітня 1991 року.
4. Правила, що містяться в Законі Української РСР "Про власність" (697-12) і були передбачені Законом СРСР "Про власність в СРСР", застосовуються з дня введення в дію Закону СРСР, тобто з 1 липня 1990 року.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Закону N 147/98-ВР (147/98-ВР) від 03.03.98 )
6. Справи, віднесені Законом Української РСР "Про власність" (697-12) до підвідомчості суду та державного арбітражу і не закінчені провадженням в адміністративних та інших органах до 15 квітня 1991 року, підлягають розгляду судами й органами державного арбітражу відповідно до встановленої підвідомчості.
7. Доручити Раді Міністрів Української РСР:
1) внести в 1991 році на розгляд Верховної Ради Української РСР проекти:
законодавчих актів Української РСР про інтелектуальну власність;
законодавчого акта, який визначав би види майна, що не може бути у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав, а також спеціальний порядок набуття права власності громадян на окремі види майна;
2) до 15 червня 1991 року подати у Верховну Раду Української РСР пропозиції про приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про власність" (697-12) ;
3) привести до 1 липня 1991 року рішення Уряду Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про власність" (697-12) ;
4) забезпечити до 15 липня 1991 року перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, у тому числі інструкцій, які суперечать зазначеному Закону.
Голова Верховної Ради Української РСР
Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 березня 1991 року
N 885-XII