МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7/5 від 07.02.2002
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2002 р.
за N 157/6445

Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно

Відповідно до підпункту 30-1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396 (1396/97) (із змінами і доповненнями), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 року "Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно" (192-98-п) , з метою належного забезпечення захисту права власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб до прийняття та набрання чинності законом України про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна НАКАЗУЮ:
1. Установити, що до прийняття Верховною Радою України та набрання чинності законом України про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) здійснюють реєстрацію прав власності на нерухоме майно.
2. Затвердити Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (додається).
3. Установити, що держателем Реєстру прав власності на нерухоме майно є Мін'юст, який забезпечує функціонування Реєстру.
4. Визначити адміністратором Реєстру прав власності на нерухоме майно державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту, що здійснює програмно-інформаційне забезпечення Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, має повний доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру прав власності на нерухоме майно.
5. Покласти на державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України:
здійснення заходів з розробки до 1 квітня 2002 року та встановлення до 1 травня 2002 року програмного забезпечення БТІ для ведення електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно;
запровадження в обіг спеціальних бланків (виготовлення та постачання) для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності з 7 червня 2002 року;
підготовку та подання на затвердження тарифів за надання витягів з Реєстру прав на нерухоме майно, за користування інформацією та інші послуги, які надаються адміністратором Реєстру.
6. Установити, що видача витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно з 8 липня 2002 року БТІ здійснюються тільки на спеціальних бланках установленої форми.
Витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виконані з 8 липня 2002 року не на спеціальному бланку, є недійсними.
Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування проводити видачу свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках, зразок та опис яких затверджується Міністерством юстиції України.
7. Установити, що до створення електронної версії Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється на паперових носіях.
8. Департаменту цивільного законодавства разом із Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України до 1 травня 2002 року розробити та подати на затвердження:
Порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно;
Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності;
Зразок та опис спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності.
9. Унести зміни до Інструкції про порядок учинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 1994 року N 18/5 (z0152-94) , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 року за N 152/361 (із змінами та доповненнями), замінивши слова за текстом "довідка - характеристика бюро технічної інвентаризації" словами "витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно" у відповідних відмінках.
Ці зміни набирають чинності з 8 липня 2002 року.
10. Унести зміни до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 року N 31/5 (z0364-99) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 червня 1999 року за N 364/3657 (із змінами і доповненнями), доповнивши пункт 4.1 підпунктом 4.1.3 такого змісту:
"4.1.3 за письмовим запитом бюро технічної інвентаризації - у зв'язку із здійсненням ними реєстрації прав власності на нерухоме майно - довідки про відсутність арештів об'єктів нерухомого майна".
Ці зміни набирають чинності з 8 липня 2002 року.
11. Департаменту цивільного законодавства (І.І.Завальна):
розробити до 6 травня 2002 року Методичні рекомендації із застосування в практичній діяльності бюро технічної інвентаризації Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести його до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.
12. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних, міських управлінь юстиції, нотаріусів та бюро технічної інвентаризації.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря А.П.Зайця.
В.о. Міністра
О.В.Лавринович

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
07.02.2002 р. N 7/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2002 р.
за N 157/6445

Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно

I. Загальні положення

1.1. Це Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності (далі - Положення) визначає порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні і спрямоване на забезпечення визнання та захисту цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, активізації інвестиційної діяльності.
1.2. Положення діє на всій території України і є обов'язковим для виконання громадянами, міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності.
1.3. Реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюють підприємства бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ).
1.4. Реєстрація прав власності на нерухоме майно (далі - реєстрація прав) - це внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно у зв'язку з виникненням, існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів, за рахунок коштів особи, що звернулася до БТІ.
1.5. Обов'язковій реєстрації прав підлягає право власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, а також територіальних громад в особі органів місцевого самоврядування.
1.6. Реєстрації підлягають права власності тільки на об'єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено, та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об'єкти.
Не підлягають реєстрації тимчасові споруди, а також споруди, не пов'язані фундаментом із землею.
1.7. Реєстр прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр прав) є інформаційною системою, яка містить відомості про зареєстровані права власності, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого майна, правовстановлювальні документи, на підставі яких здійснено реєстрацію прав власності.
1.8. Реєстр прав включає в себе Реєстр заяв і запитів та реєстраційні справи, які не можуть бути вилучені.
1.9. Технологічні та технічні засоби ведення Реєстру прав забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу та внесення недокументованих записів, можливість оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативного пошуку та документального відтворення процедури реєстрації, контроль реєстраційних записів і запитів до Реєстру прав, оперативне надання витягів із Реєстру прав.
1.10. Держателем Реєстру прав є Мін'юст, який забезпечує функціонування Реєстру.
1.11. Адміністратором Реєстру прав є державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту, що здійснює програмно-інформаційне забезпечення Реєстру прав, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, має повний доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру прав.
1.12. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру прав на електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис на паперових носіях.
1.13. Рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації прав приймає реєстратор прав власності на нерухоме майно (далі - реєстратор), що є працівником БТІ, який безпосередньо здійснює реєстрацію прав власності на нерухоме майно.
Реєстраторами можуть бути призначені особи з вищою юридичною освітою.
Відмова в реєстрації прав власності на нерухоме майно може бути оскаржена відповідно до чинного законодавства.
1.14. Реєстрація прав проводиться в такому порядку:
приймання й перевірка документів, поданих для реєстрації прав власності на нерухоме майно, реєстрація заяви в Реєстрі заяв та запитів;
установлення відсутності підстав для відмови в реєстрації прав;
прийняття рішення про реєстрацію прав власності або про відмову в реєстрації прав;
унесення записів до Реєстру прав;
учинення написів на правовстановлювальних документах;
видача витягів із Реєстру прав про реєстрацію прав.

2. Подання документів на реєстрацію прав

2.1. Для реєстрації виникнення, існування, припинення прав власності на нерухоме майно до БТІ разом із заявою про реєстрацію прав власності подаються правовстановлювальні документи (додаток 1), їх копії, а також інші документи, що визначені цим Положенням.
2.2. При реєстрації прав власності на нерухоме майно, які виникли відповідно до договорів про відчуження нерухомого майна між юридичними особами, у разі, якщо такі договори не були нотаріально посвідчені, юридичні особи подають також довідку про відсутність або наявність арештів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, яка видається на підставі відповідного запиту БТІ (додаток 2).
2.3. Для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно власник (власники) або належним чином уповноважена ним (ними) особа подає заяву встановленої форми (додаток 3).
2.4. Якщо заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно подається не пізніше як через шість місяців після виникнення цього права, то об'єкт не підлягає повторній технічній інвентаризації. Якщо строк подачі заяви порушено, то реєстрації прав власності повинна передувати технічна інвентаризація об'єктів.
2.5. Під час подання заяви про реєстрацію прав власності фізична особа повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб, при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента України, пред'являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку.
2.6. Заява про реєстрацію прав власності подається до БТІ, яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт нерухомого майна.
2.7. Документи, що підтверджують виникнення, існування, припинення прав власності на нерухоме майно і подаються для реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, установленим цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.
2.8. Тексти документів, що подаються на реєстрацію прав, мають бути написані розбірливо, найменування юридичних осіб - без скорочення та із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб та адреси їх місця проживання мають бути написані повністю.
2.9. Не підлягають прийманню на реєстрацію прав власності ті документи, які мають підчищення або приписки, закреслені слова та інші не обумовлені в них виправлення, документи заповнені олівцем, а також документи з такими виправленнями та пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
2.10. Реєстрація заяв про реєстрацію прав власності на нерухоме майно проводиться в порядку їх надходження.
2.11. Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно може бути відкликана заявником (заявниками) у будь-який момент до прийняття реєстратором рішення щодо цієї заяви.
Відкликання заяви про реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюється шляхом подання заявником (заявниками) письмового клопотання встановленої форми (додаток 4) про відкликання заяви. Клопотання підлягає реєстрації у Реєстрі заяв та запитів.
2.12. Реєстрація заяв про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а також реєстрація запитів стосовно надання витягів із Реєстру прав здійснюється в Реєстрі заяв та запитів.
Дані реєстрації заяв містять:
порядковий номер заяви;
дату надходження заяви;
порядковий номер нерухомого майна, якщо право власності на нього вже зареєстроване;
відомості про заявника (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього)), адресу постійного місця проживання за межами України; для юридичних осіб-резидентів - найменування, адресу постійного місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб-нерезидентів - найменування, адресу постійного місцезнаходження та країну, де зареєстровано юридичну особу та відомості про особу, яка представляє інтереси заявника;
перелік документів, які додаються до заяви;
запис про прийняте рішення, надання витягу (заноситься після прийняття рішення), дату його прийняття, прізвище реєстратора.
Дані реєстрації запитів на надання витягів із Реєстру прав містять:
порядковий номер запиту;
дату надходження запиту;
дані про особу, яка звернулася із запитом (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього)), адресу постійного місця проживання за межами України; для юридичних осіб - резидентів - найменування, адресу постійного місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб-нерезидентів - найменування, адресу постійного місцезнаходження та країну, де зареєстровано юридичну особу, а також дані про документи, які посвідчують особу;
порядковий номер та адресу нерухомого майна, щодо якого здійснено запит;
мету (інтерес), з якою здійснюється запит;
запис про надання витягу або про відмову в наданні витягу (заноситься після прийняття рішення), дату його прийняття, прізвище реєстратора.
2.13. При отриманні заяви та документів, необхідних для проведення реєстрації прав, заявникові обов'язково надається розписка (додаток 5) установленої форми із зазначенням дати отримання документів, а також переліку отриманих документів.

3. Прийняття рішення реєстратором прав

3.1. З моменту реєстрації заяви в Реєстрі заяв та запитів розпочинається розгляд реєстратором заяви та доданих до неї документів.
Реєстратор:
установлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомості, інших підстав для відмови в реєстрації прав;
перевіряє угоди, які відповідно до чинного законодавства України не були нотаріально посвідчені;
приймає рішення про реєстрацію прав власності чи про відмову в реєстрації прав власності;
видає витяги з Реєстру прав або відмовляє у наданні таких витягів.
У своїх діях реєстратор керується виключно чинним законодавством України.
3.2. Рішення реєстратора про реєстрацію чи про відмову в реєстрації прав власності на нерухоме майно повинно містити:
дату й місце прийняття рішення;
стислий опис майна, щодо якого приймається рішення;
підстави винесення рішення, а в разі прийняття рішення про відмову - правове обгрунтування;
порядковий номер об'єкта нерухомого майна.
Рішення, зразок якого додається (додаток 6), посвідчується підписом реєстратора.
3.3. У реєстрації прав на нерухоме майно може бути відмовлено, якщо:
заявлене право не є таким, що підлягає реєстрації відповідно до цього Положення;
об'єкт нерухомого майна розташований на території, реєстрацію прав власності на якій здійснює інше БТІ;
із заявою про реєстрацію прав власності на нерухоме майно звернулась особа, яка не може бути заявником відповідно до цього Положення;
подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України, або не дають змоги установити відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства;
заявлене право вже зареєстроване;
не проведено інвентаризаційних робіт або якщо вони проведені не тим БТІ, яке здійснює реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
у разі отримання інформації про накладення арешту на відчуження об'єктів нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
3.4. Розгляд заяви і прийняття рішення щодо реєстрації права або відмови в реєстрації проводиться у строк, який з дня отримання заяви БТІ не повинен перевищувати 20 робочих днів без врахування терміну проведення інвентаризаційних робіт.
Про відмову в реєстрації реєстратор письмово повідомляє заявника.
3.5. Реєстрації підлягають виключно заявлені права за умови їх відповідності чинному законодавству України і пред'явленим правовстановлювальним документам.
Забороняється тлумачення прав реєстратором або самостійне внесення ним змін до відомостей про заявлені права власності.
3.6. Реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта, права відносно якого підлягають реєстрації з дотриманням вимог пункту 2.4 цього Положення.
3.7. Унесення запису до Реєстру прав здійснюється після прийняття рішення про реєстрацію прав власності.
3.8. Після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться відповідна відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав (додаток 7), видається витяг установленої форми з Реєстру прав (додаток 8) та повертаються правовстановлювальні документи власнику (власникам) або уповноваженій ним (ними) особі.
Під час повернення документів робиться відповідна відмітка в Реєстрі заяв та запитів.
3.9. У разі переходу права власності на нерухоме майно, яке вже зареєстроване в Реєстрі прав, реєстратор при реєстрації прав на це майно одночасно скасовує попередній запис щодо права власності на це майно.
Із заявою про скасування запису в Реєстрі прав може звернутися попередній власник, якщо право не було зареєстровано новим власником у строк, установлений пунктом 2.4 цього Положення.
3.10. Записи скасовуються шляхом перекреслювання запису по центру червоною тонкою лінією так, щоб при потребі можливо було прочитати скасований запис, та посвідчуються підписом реєстратора із зазначенням числа, коли запис скасовано.
3.11. Якщо право власності було припинено у зв'язку з відчуженням об'єкту, то робиться посилання на номер нового запису.

4. Реєстр прав та реєстраційна справа

4.1. У Реєстрі прав на кожне нерухоме майно, право власності на яке заявлено вперше, за рішенням реєстратора про реєстрацію права власності відкриваються відповідні розділи.
4.1.1. Розділ Реєстру прав має дві частини, які включають записи про нерухоме майно та про право власності на нього.
Записи про нерухоме майно містять:
порядковий номер запису;
порядковий номер об'єкта нерухомого майна та відомості про його місцезнаходження;
призначення нерухомого майна;
опис нерухомого майна, отриманий у порядку технічної інвентаризації (дані про межі земельної ділянки (у разі наявності такої інформації), будівлі, її частини, споруди та інші характеристики, перелік яких установлений нормативно-правовими актами);
зміни в описі нерухомого майна (у разі добудови, знесення, нового будівництва тощо), отримані в порядку технічної інвентаризації;
вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт;
дату внесення записів та дату внесення змін до записів;
прізвище реєстратора та дату прийняття рішень.
Записи про право власності на нерухоме майно містять:
порядковий номер запису;
для власників (співвласників) - фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, дані документа, що посвідчує особу; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), адреса постійного місця проживання за межами України, дані документа, що посвідчує особу;
для власників (співвласників - юридичних осіб - резидентів - назву, адресу постійного місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для власників - юридичних осіб - нерезидентів - найменування, адресу постійного місцезнаходження та країну, де зареєстровано юридичну особу;
вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
підстави виникнення права власності;
дату внесення записів та дату внесення змін до записів;
прізвище реєстратора та дату прийняття рішень.
4.1.2. Реєстраційна справа відкривається на нерухоме майно, право власності на яке підлягає реєстрації.
Реєстраційна справа містить такі документи:
заяви про реєстрацію відповідних прав;
копію розділу Реєстру прав;
рішення реєстратора;
копії правовстановлювальних документів, що підтверджують права на нерухоме майно, завірені реєстратором;
документи, що свідчать про внесення плати за реєстрацію;
інформацію про видані витяги з Реєстру прав;
дані технічної інвентаризації;
інші документи, що є підставою для прийняття рішення реєстратором.
Документи в реєстраційній справі розміщуються в порядку їх надходження і мають послідовну нумерацію.
У разі накопичення в одній реєстраційній справі великої кількості документів вона може бути розділена на два чи більше томів. У такому випадку на титульному аркуші кожного тому реєстраційної справи зазначається порядковий номер тому. Кожний том реєстраційної справи повинен містити опис документів, які містяться у ньому.
Вилучення документів із реєстраційної справи забороняється.
4.2. Розділ Реєстру прав та реєстраційна справа закриваються на підставі рішення реєстратора прав у разі:
знищення нерухомого майна;
поділу або об'єднання нерухомого майна.
Закриті реєстраційні справи зберігаються в архіві БТІ у встановленому чинним законодавством України порядку.
4.3. При поділі нерухомого майна для кожного з об'єктів нерухомого майна відкриваються нові розділи Реєстру прав і нові реєстраційні справи, кожному з об'єктів нерухомого майна присвоюється новий порядковий номер.
4.4. При реєстрації права власності на нерухоме майно, яке було об'єднано, для об'єкта нерухомого майна відкривається новий розділ Реєстру прав і нова реєстраційна справа, нерухомому майну присвоюється новий порядковий номер.

5. Надання інформації про зареєстровані права

5.1. Право на отримання витягів про зареєстровані права з Реєстру мають:
5.1.1. Власник (власники), його спадкоємці та правонаступники юридичних осіб, уповноважені ним особи.
5.1.2. Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України, державні виконавці, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.
5.2. Витяг видається на підставі відомостей, які містяться в Реєстрі прав, після отримання відповідної заяви встановленої форми (додаток 9) чи офіційного запиту від органів, зазначених у пункті 5.1.2.
5.3. Під час подання заяви про реєстрацію прав власності фізична особа повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб, при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента України, пред'являє документи, легалізовані в установленому порядку.
5.4. Реєстратор протягом десяти днів з дня реєстрації заяви надає витяг з Реєстру прав (додаток 10) або приймає рішення про відмову в наданні такого витягу, про що в п'ятиденний термін повідомляє заявника.
5.5. У задоволенні заяви про надання витягу з Реєстру прав може бути відмовлено у випадках, коли заявник не має права на отримання тих відомостей з Реєстру прав, які були викладені в його заяві.

6. Особливості оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна

6.1. Оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна провадиться з видачею свідоцтва про право власності за зразком установленої форми (додаток 11):
а) місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування:
- фізичним особам на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна за наявності акта про право власності на землю або рішення про відведення земельної ділянки для цієї мети та за наявності акта комісії про прийняття об'єкта і введення його в експлуатацію;
- власникам спільних будівель, які на законних підставах зробили перебудову, прибудову, унаслідок чого змінилися належні їм частки. У разі, якщо співвласники не згодні змінити частки добровільно, це питання вирішується в судовому порядку;
- членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, товариства або об'єднання, які повністю внесли свої пайові внески;
- фізичним особам, які в разі ліквідації підприємства, об'єднання, організації отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно підприємства, об'єднання, організації, що ліквідовується;
- фізичним особам, що вийшли зі складу засновників підприємства і за рішенням засновників (власників) отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм за актом приймання-передавання;
- інвесторам, які у встановленому законодавством України порядку отримали у власність об'єкти нерухомого майна або його частини, побудовані за їх кошти, за наявності відповідного рішення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, акта приймання-передавання об'єкта (частини) інвестору;
- реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна з представленням рішень комісій з реабілітації про повернення цього майна;
- у разі виділення окремого будинку зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше будинків (будівель);
- фізичним та юридичним особам при представленні договору про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна, акта про прийняття об'єкта в експлуатацію та акта приймання-передавання цього об'єкта;
б) державними органами приватизації - наймачам квартир у державному житловому фонді, які приватизували їх відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (2482-12) ;
в) Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти - суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла, на їх частку.
6.2. Підготовку документів для видачі свідоцтв про право власності можуть за дорученням органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації та інших органів відповідно до законодавства проводити БТІ.

7. Плата за реєстрацію прав власності на нерухоме майно та надання витягів з Реєстру прав

7.1. За реєстрацію прав власності справляється плата, яка визначається БТІ.
7.2. Витяги про зареєстровані права з Реєстру прав надаються безоплатно органам державної влади, зазначеним в абзаці другому пункту 5.1.2.
7.3. За надання витягів з Реєстру прав справляється плата, яка визначається Міністерством юстиції України.

8. Прикінцеві положення

8.1. До створення Реєстру прав реєстрація прав здійснюється шляхом ведення реєстрових книг (додаток 12), записи яких прирівнюються до даних Реєстру прав.
8.2. Реєстрові книги ведуться окремо щодо кожного населеного пункту на фізичних осіб, юридичних і окремо щодо житлового та нежитлового фонду.
8.3. Реєстрова книга повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою БТІ та підписом реєстратора.
8.4. Реєстрові номери присвоюються, починаючи з першого номера щодо кожного населеного пункту. Записи в реєстрових книгах ведуться в явочному порядку.
8.5. Якщо запис у реєстровій книзі робиться вперше, то потрібно при реєстрації прав залишити незаповненими декілька сторінок.
8.6. Якщо в процесі внесення записів до реєстрових книг усі незаповнені сторінки будуть заповнені, реєстрація продовжується в додатковій книзі, а в попередній робиться відмітка, що запис продовжується в додатковій книзі (указати номер книги та номер сторінки).
8.7. Реєстраційні записи провадяться в таких реєстрових книгах:
а) на житлові об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам;
б) на житлові об'єкти нерухомого майна, які належать фізичним особам;
в) на нежитлові об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам;
г) на нежитлові об'єкти нерухомого майна, які належать фізичним особам.
8.8. Усі виправлення в реєстрових книгах та алфавітних журналах засвідчуються підписом реєстратора. При цьому виправлені записи закреслюються однією тонкою червоною лінією так, щоб було видно старі записи.
Директор Департаменту
цивільного законодавства
І.І.Завальна

Додаток 1
до пункту 2.1. Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно

Перелік правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться реєстрація прав власності на об'єкти нерухомого майна

1. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, угоди про розподіл спадкового майна, посвідчені державними та приватними нотаріусами.
2. Свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, що видаються державними та приватними нотаріусами.
3. Свідоцтва про право на спадщину, видані державними нотаріусами.
4. Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, видані державними та приватними нотаріусами.
5. Свідоцтва про придбання об'єктів нерухомого майна на аукціонах з реалізації заставленого майна, видані державними та приватними нотаріусами.
6. Свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, видані органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями.
7. Свідоцтва про право власності, видані органами приватизації наймачам квартир у державному житловому фонді.
8. Свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, оформлені консульськими установами України.
9. Договори відчуження нерухомого майна між юридичними особами, які не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.
10. Рішення судів, третейських судів про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна.
11. Акти про денаціоналізацію (демуніципалізацію) будівель.
12. Витяг із нотаріально посвідченого договору, укладеного між житлово-будівельним кооперативом або членом цього кооперативу і місцевими органами виконавчої влади, про безстрокове користування відведеною земельною ділянкою і про будівництво багатоквартирного будинку з правом власності на окрему квартиру, за наявності акта про прийняття будинку в експлуатацію.
13. Рішення товариського суду про розподіл майна колишнього колгоспного двору.
14. Мирова угода, затверджена ухвалою суду.
15. Накази органів Фонду державного майна з додатком - переліком об'єктів нерухомого майна про передачу у власність цих об'єктів акціонерним товариствам та акт приймання-передавання зазначеного майна, підписаний у встановленому порядку.
16. Дублікати правовстановлювальних документів, видані державними та приватними нотаріусами, органами приватизації, державними архівами.
17. Свідоцтва про право власності, видані Державним управлінням справами, на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла.
______________
Примітка. Реєстрація договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій, видача свідоцтв про власність проводиться лише за наявності відповідної ноти Міністерства закордонних справ України, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - листа відповідно Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій.

Додаток 2
до пункту 2.2 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно
____________________________
(назва Реєстратора Єдиного
____________________________
реєстру заборон відчуження
____________________________
об'єктів нерухомого майна)
____________________________
____________________________
(назва БТІ)

Запит про надання довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

   Відповідно до пункту 2.1 Тимчасового положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме майно просимо надати довідку про
відсутність або наявність  арештів  на  відчуження  об'єктів
нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (найменування нерухомого майна, його місцезнаходження (адреса)
у зв'язку із зверненням __________________________________________
__________________________________________________________________
    (указати П.І.Б. для громадян (-ина) чи найменування
__________________________________________________________________
             юридичної особи)
із заявою про реєстрацію права власності на це майно.
 Реєстратор ________________________  ___________________________
          (П.І.Б.)           (підпис)
 Керівник БТІ _________________________  ________________________
          (П.І.Б.)           (підпис)
 "___" ____________ 200_ р.
 М.П.

Додаток 3
до пункту 2.3 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно
_________________________________________
(назва БТІ)
_________________________________________
_________________________________________
(П.І.Б. заявника, що проживає за адресою,
або назва юридичної особи, її
місцезнаходження)
             _________________________________________
             _________________________________________
             _________________________________________
             _________________________________________
              (документ, що посвідчує особу)

Заява

про реєстрацію прав власності на нерухоме майно

   Відповідно до  Тимчасового положення про реєстрацію прав
власності на нерухоме майно прошу зареєструвати
_________________________________________________________________,
   (право власності, вид спільної власності, розмір часток
__________________________________________________________________
  (якщо майно належить на праві спільної часткової власності)
на об'єкт нерухомого майна _______________________________________
                (характеристика об'єкту, адреса)
_________________________________________________________________,
що належить ______________________________________________________
        (указати П.І.Б. фізичної особи чи найменування
__________________________________________________________________
   юридичної особи, підстави виникнення права власності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   До заяви додаються: _________________________________________
           (перелік документів, які додаються до заяви)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 "__" ____________ 200_ р.      Заявник
                   _____________________________
                        (підпис)
 Заяву прийняв: _____________ ____________ "__" ________ 200_ р.
          (П.І.Б.)   (підпис)

Додаток 4
до пункту 2.11 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно

Клопотання про відкликання заяви про реєстрацію прав на нерухоме майно

   Відповідно до  пункту  2.11  Тимчасового  положення  про
реєстрацію прав власності на нерухоме майно прошу ЗАЯВУ про
реєстрацію прав власності на нерухоме майно, подану "___"_________
200_ р. до _______________________________________________________
           (бюро технічної інвентаризації)
_________________________________________________________________,
яка зареєстрована в Реєстрі заяв та запитів за N ______________
від "__" ____________ 200_ р., повернути без розгляду.
 ________________________     "__" __________________ 200_ р.
  (П.І.Б. заявника)
_________________________________________________________________,
       (П.І.Б. особи, яка прийняла клопотання)
------------------------------------------------------------------
   Клопотання зареєстровано в Реєстрі заяв та запитів за N _____
 _____________________        "__" ___________ 200_ р.
  (підпис заявника)

Додаток 5
до пункту 2.13 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно

Розписка

   Мною, ______________________________________________________,
        (П.І.Б. особи, яка прийняла заяву та документи)
прийнято в гр-на(ки) _____________________________________________
                (П.І.П. заявника)
заяву про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
До заяви додається:
__________________________________________________________________
      (перелік документів, що додаються до заяви)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Заяву зареєстровано в Реєстрі заяв та запитів
 за N __________  "__" _______________ 200_ р.
 _____________________________________
  (П.І.Б. особи, що прийняла заяву)
------------------------------------------------------------------
Документи згідно з переліком отримано:
 ____________________      _______________________
  (підпис заявника)        (П.І.Б. заявника)

Додаток 6
до пункту 3.2 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно

Рішення реєстратора

 "__" ____________ 200_ р.    м. ________________
   Реєстратором ________________________________________________
                (П.І.Б., назва БТІ)
__________________________________________________________________
   Розглянуто заяву
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Прийнято рішення про ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ____________________________   _______________________________
   (П.І.Б. реєстратора)         (підпис реєстратора)

Додаток 7
до пункту 3.8 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно
(зразок штампа)
           Зареєстровано
   Зазначений в цьому  документі  об'єкт  нерухомого  майна
зареєстрований ___________________________________________________
                 (назва БТІ)
на праві _______________________________________________ власності
за _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Порядковий номер об'єкта нерухомого майна _______________________
 Дата прийняття рішення "___" ______________ 20__ р.
 Дата внесення запису до Реєстру прав "___" ____________ 20__ р.
 РЕЄСТРАТОР ___________________  _________________________
         (підпис)          (П.І.Б.)

Додаток 8
до пункту 3.8 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно

   Порядковий номер запису _____________________________________
   Порядковий номер нерухомого майна ___________________________
   Адреса (місцезнаходження) ___________________________________
   Найменування ________________________________________________
   Призначення нерухомого майна ________________________________
   Опис нерухомого майна: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Зміни в описі, отримані в порядку технічної інвентаризації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Підстави виникнення права власності _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відомості про власника (власників) __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Форма власності _____________________________________________
__________________________________________________________________
   Вид спільної власності ______________________________________
__________________________________________________________________
   Частка ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Вартість ____________________________________________________ 
за станом на "___" ________________ 20__ р.
 Особливі позначки реєстратора
__________________________________________________________________
 Дата прийняття рішення "___" _______________ 20__ р.
 Дата внесення запису "___" _________________ 20__ р.
 Реєстратор ___________________________   Підпис _______________
       (П.І.Б. реєстратора)
 М.п.

Додаток 9
до пункту 5.2 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно
_________________________________________
(назва БТІ)
_________________________________________
_________________________________________
(П.І.Б. заявника, що проживає за адресою,
або назва юридичної особи, її
місцезнаходження)
             _________________________________________
             _________________________________________
             _________________________________________
             _________________________________________
               (документ, що посвідчує особу)

Заява

   Відповідно до пункту 5.2 Тимчасового положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме майно прошу надати мені інформацію з
Реєстру прав власності на нерухоме майно
__________________________________________________________________
  (порядковий номер та(або) адреса об'єкта нерухомого майна)
для ______________________________________________________________
         (указати мету (інтерес) запиту)
__________________________________________________________________
 Заявник _________________________   __________________________
       (П.І.Б.)             (підпис)
 "___" ____________ 20__ р.

Додаток 10
до пункту 5.4 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухом
майно

Витяг про надання інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно

   Витяг видано на підставі
__________________________________________________________________
    (указати П.І.Б. особи, яка звернулась із заявою, або
__________________________________________________________________
       назву органу, від якого надійшов запит)
__________________________________________________________________
 від "__" _______________ 20__ р. N __________
   Порядковий номер об'єкта нерухомого майна
__________________________________________________________________
   Адреса (місцезнаходження): __________________________________
   Найменування ________________________________________________
   Призначення нерухомого майна ________________________________
   Підстави виникнення права власності _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відомості про власника (власників) __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Форма власності _____________________________________________
__________________________________________________________________
   Вид спільної власності ______________________________________
__________________________________________________________________
   Частка ______________________________________________________
   Вартість ____________________________________________________ 
за станом на "___" _________________ 20__ р.
   Документи, що підтверджують право власності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Особливі позначки реєстратора
__________________________________________________________________
 Дата прийняття рішення "___" _______________ 20__ р.
 Реєстратор ___________________________ Підпис __________________
        (П.І.Б. реєстратора)
 М.п.

Додаток 11
до пункту 6.1 Тимчасового
положення про реєстрацію
прав власності на нерухоме
майно
                Герб
               Україна

Свідоцтво

про право власності на

   _____________________________________________________________
         (назва об'єкта нерухомого майна)
Місто ________________________________ "__" _________ 20__ р.
           село, селище
__________________________________________________________________
        (назва органу, який видав свідоцтво)
посвідчує, що об'єкт ____________________________________________,
              (у цілому або в частині)
який розташований в місті ________________________________________
                  (селі, селищі)
на вулиці (площі, провулку) ________________________ за N _______,
дійсно належить __________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
           назва юридичної особи)
__________________ на праві ____________________________ власності
                 (форма власності)
У цілому складається з ______________________ будинків (будівель).
              (кількість)
   Свідоцтво видане на підставі ________________________________
__________________________________________________________________
 від "__" __________ 20__ р. N ________
 Керівник органу _________________  ____________________________
           (підпис)       (прізвище, ініціали)
 М.П.

Додаток 12
до пункту 8.1 Тимчасового
положення про порядок
реєстрації прав власності
на нерухоме майно

Реєстрова книга на житлові об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва  |Номери |Назва  | Назва  |Частка, |Назва   |Кількість  |Дата   |Примітка |
|з/п|вулиць, |будинків|власника|співвлас-|що   |право-  |будівельна |запису і |     |
|  |площ та |    |    |ників  |належить|встанов- |земельній  |підпис  |     |
|  |провулків|    |    |(у т.ч. |кожному |лювального|ділянці   |особи,  |     |
|  |     |    |    |фізичних |спів-  |документа |------------|яка    |     |
|  |     |    |    |осіб)  |власнику|     |жит- |нежит-|свідчить |     |
|  |     |    |    |     |    |     |лових|лових |про    |     |
|  |     |    |    |     |    |     |   |   |правиль- |     |
|  |     |    |    |     |    |     |   |   |ність   |     |
|  |     |    |    |     |    |     |   |   |запису в |     |
|  |     |    |    |     |    |     |   |   |реєстровій|     |
|  |     |    |    |     |    |     |   |   |книзі   |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Реєстрова книга на житлові об'єкти нерухомого майна, які належать фізичним особам

              стор. _____
----------------------------------------------------------------------
|Реєстровий |вул.        (пров.,|Кількість житл. будівель  |
|номер   |площа)___________     |____________________    |
|      |будинок  N  ____  кварт.|Кількість нежитл. будівель |
|      |N _______         |____________________    |
|      |              |Площа зем. ділянки кв. м  |
|-----------+---------------------------+----------------------------|
|-----------+---------------------------+----------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
| (Прізвище, ім'я та |(Ідеальна | (Прізвище, ім'я та | (Ідеальна  |
|  по батькові)  | частка) |   по батькові)   | частка)  |
|          |     |           |       |
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|(Короткий   зміст|     |(Короткий    зміст|       |
|докум.)       |     |докум.)        |       |
----------------------------------------------------------------------
 "__" ______ 20__ р. ___________ "__" ______ 20__ р. ___________
    (дата      (підпис      (дата     (підпис
   реєстрації)   реєстратора)   реєстрації)  реєстрації)
---------------------------------------------------------------------
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
| (Прізвище,    | (Ідеальна| (Прізвище,     | (Ідеальна  |
|  ім'я та     | частка) |  ім'я та      | частка)  |
| по батькові)    |     | по батькові)    |       |
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|(Короткий      |     |(Короткий      |       |
|зміст докум.)    |     |зміст докум.)    |       |
---------------------------------------------------------------------
 "__" ______ 20__ р. ___________ "__" ______ 20__ р. ___________
    (дата      (підпис      (дата     (підпис
   реєстрації)   реєстратора)   реєстрації)  реєстрації)
______________
   Примітка. ___________________________________________________
   Реєстрація продовжується в додатковій книзі N ___, стор. ____

Реєстрова книга на нежитлові об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва  |Номери |Назва  | Назва  |Частка, |Назва   |Кількість будівельна |Дата   |Примітка |
|з/п|вулиць, |будинків|власника|співвлас-|що   |право-  |земельній ділянці  |запису і |     |
|  |площ та |    |    |ників  |належить|встанов- |---------------------|підпис  |     |
|  |провулків|    |    |(у т.ч. |кожному |лювального|основних |допоміжних|особи,  |     |
|  |     |    |    |фізичних |спів-  |документа |будинків |     |яка    |     |
|  |     |    |    |осіб)  |власнику|     |(будівель)|     |свідчить |     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |про    |     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |правиль- |     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |ність   |     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |запису в |     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |реєстровій|     |
|  |     |    |    |     |    |     |     |     |книзі   |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реєстрова книга на нежитлові об'єкти нерухомого майна, які належать фізичним особам

              стор. _____
----------------------------------------------------------------------
|Реєстровий |вул.        (пров.,|Кількість житл. будівель  |
|номер   |площа)___________     |____________________    |
|      |будинок  N  ____  кварт.|Кількість нежитл. будівель |
|      |N _______         |____________________    |
|      |              |Площа зем. ділянки кв. м  |
|-----------+---------------------------+----------------------------|
|-----------+---------------------------+----------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
| (Прізвище, ім'я та |(Ідеальна | (Прізвище, ім'я та | (Ідеальна  |
|  по батькові)  | частка) |   по батькові)   | частка)  |
|          |     |           |       |
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|--------------------+----------+----------------------+-------------|
|(Короткий   зміст|     |(Короткий    зміст|       |
|докум.)       |     |докум.)        |       |
----------------------------------------------------------------------
 "__" ______ 20__ р. ___________ "__" ______ 20__ р. ___________
    (дата      (підпис      (дата     (підпис
   реєстрації)   реєстратора)   реєстрації)  реєстрації)
---------------------------------------------------------------------
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
| (Прізвище,    | (Ідеальна| (Прізвище,     | (Ідеальна  |
|  ім'я та     | частка) |  ім'я та      | частка)  |
| по батькові)    |     | по батькові)    |       |
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|--------------------+----------+---------------------+-------------|
|(Короткий      |     |(Короткий      |       |
|зміст докум.)    |     |зміст докум.)    |       |
---------------------------------------------------------------------
 "__" ______ 20__ р. ___________ "__" ______ 20__ р. ___________
    (дата      (підпис      (дата     (підпис
   реєстрації)   реєстратора)   реєстрації)  реєстрації)
______________
   Примітка. ___________________________________________________
Реєстрація продовжується в додатковій книзі N ___, стор. ____