МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2010 N 100

Про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 179 (v0179644-10) від 02.06.2010 )
Відповідно до Господарського (436-15) та Цивільного кодексів України (435-15) , законів України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16) , "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15) , на виконання пункту 10 наказу Мінпаливенерго від 21.02.2003 N 92 (v0092558-03) та ухвали господарського суду Донецької області від 28.01.2010 у справі N 15/301б НАКАЗУЮ:
1. Припинити діяльність відкритого акціонерного товариства "Державна холдингова компанія "Добропіллявугілля" (далі - ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля"), розташованого за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, пр-т Шевченка, 2 (код ЄДРПОУ 05400661), шляхом реорганізації - приєднання до державного підприємства "Добропіллявугілля" (далі - ДП "Добропіллявугілля").
2. Утворити комісію з припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" у складі:
- Аралов Є.Г. - виконуючий обов'язки голови правління ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля", голова комісії (ідентифікаційний номер (...));
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 179 (v0179644-10) від 02.06.2010 )
- Богданова К.Х. - начальник юридичного відділу ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" (ідентифікаційний номер (...));
- Голота В.І. - заступник генерального директора з правових питань та договірної роботи ДП "Добропіллявугілля" (ідентифікаційний номер (...));
- Гут Є.В. - директор по капітальному будівництву та інвестиційній діяльності ДП "Добропіллявугілля" (ідентифікаційний номер (...));
- Дичко Ю.В. - директор учбово-курсового комбінату, голова профспілки ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" (ідентифікаційний номер (...));
- Лепетченко В.В. - заступник головного бухгалтера ДП "Добропіллявугілля" (ідентифікаційний номер (...));
- Потапенко І.Б. - директор по кадрах та соціальних питаннях ДП "Добропіллявугілля" ((...));
3. Голові комісії з припинення ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" Аралову Є.Г.:
3.1. Погодити з органами Державної податкової адміністрації припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" шляхом реорганізації - приєднання до ДП "Добропіллявугілля".
3.2. У встановленому порядку забезпечити опублікування у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за місцем знаходження юридичної особи інформації про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля", порядок та термін заяви претензій кредиторами, наявних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
3.3. Встановити строк для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля".
3.4. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та подати йому необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.5. У встановленому порядку попередити працівників ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" про припинення діяльності підприємства та забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.
3.6. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації відповідно до Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 N 5 (z0108-00) .
3.7. Здійснити інвентаризацію майна ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" станом на 01.06.2010 і за її результатами скласти передавальний баланс, який в строк до 25.06.2010 з висновками комісії подати Мінвуглепрому на затвердження.
3.8. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи, пов'язані з припиненням діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля".
3.9. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення процедури припинення діяльності, яка передбачена законом, забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних для здійснення державної реєстрації припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля".
3.10. Припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" здійснити до 01.08.2010.
3.11. Двічі на місяць надавати Управлінню майнових відносин Мінвуглепрому інформацію про стан виконання цього наказу.
( Підпункт 3.11 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 179 (v0179644-10) від 02.06.2010 )
3.12. Після завершення процедури припинення діяльності ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" надати Управлінню майнових відносин Мінвуглепрому довідку про вилучення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
( Підпункт 3.12 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 179 (v0179644-10) від 02.06.2010 )
4. Генеральному директору ДП "Добропіллявугілля" Панібратченку В.Ф.:
4.1. Підготувати зміни до статуту ДП "Добропіллявугілля" та подати Мінвуглепрому на затвердження, після чого забезпечити їх державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства.
4.2. Внести відповідні зміни до структури ДП "Добропіллявугілля" та подати Мінвуглепрому на погодження.
4.3. Вжити необхідних заходів щодо виконання цього наказу та привести свої рішення у відповідність з ним та Галузевою угодою.
5. Управлінню кадрів та трудових ресурсів Мінвуглепрому увільнити від виконання обов'язків голови правління ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля" Аралова Є.Г. у порядку, визначеному чинним законодавством.
( Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості N 179 (v0179644-10) від 02.06.2010 )
6. Установити, що ДП "Добропіллявугілля" є правонаступником усіх прав та обов'язків ВАТ "ДХК "Добропіллявугілля".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чередниченка Ю.Я.
Міністр
Ю.Ященко