УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2004 N 136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2004 р.
за N 1068/9667
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 309 (z0419-12) від 02.03.2012 )

Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 225 (z1680-04) від 28.12.2004 N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 N 137 (z0435-08) від 22.04.2008 N 149 (z0381-09) від 09.04.2009 N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 N 190 (z0423-10) від 11.06.2010 N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
На виконання статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України (2542-14) та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами органами Державного казначейства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України (додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності довести до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений цим наказом.
3. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України відповідно до затвердженого Порядку.
4. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2005 року.
( Пункт 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 225 (z1680-04) від 28.12.2004 )
5. З моменту набрання чинності цим наказом визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 N 103 (z0759-00) "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2000 за N 759/4980 (із змінами та доповненнями).
6. Зазначений Порядок та пункт 5 цього наказу на період проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 N 48 поширюється виключно на учасників цього експерименту.
( Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )
7. Управлінню інформаційних технологій доопрацювати програмне забезпечення в частині дії цього Порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
09.08.2004 N 136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2004 р.
за N 1068/9667

ПОРЯДОК

обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 48, 51, 112, 116 - 118 Бюджетного кодексу України (2542-14) та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті бюджетних зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами.
( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
1.2. Поняття та економічні категорії, що використовуються у цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України (2542-14) та інших нормативно-правових актах України, що регламентують бюджетні відносини.
1.3. Визначення інших термінів, які вживаються в такому значенні тільки в цьому Порядку:
зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України (2456-17) , законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;
фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України (2456-17) , законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;
бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством.
( Пункт 3 глави 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
1.4. Цей Порядок поширюється на розпорядників і одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні (далі - розпорядники бюджетних коштів).

2. Організація роботи органів Державного казначейства України, розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації та обліку зобов'язань

( Назва пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 ) ( Пункт 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )
2.1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
Розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Державного казначейства України річний план державних закупівель (зміни до річного плану державних закупівель).
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 )
Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.
2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) ( додаток 1 (za040-11) ) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання".
( Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
За умови взяття бюджетного зобов'язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, подає до Державного казначейства України додатково, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, оригінали документів або їх копії, засвідченні в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель (звіти про результати проведення процедури закупівлі, листи-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження тощо).
( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
За умови взяття бюджетного зобов'язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі (za381-09) розрахунково, на підставі договору (контракту) за курсом Національного банку України на день подання Реєстру (za381-09) . У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі (za381-09) розрахунково на підставі договору (контракту) на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України на день подання Реєстру.
( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейство N 149 (z0381-09) від 09.04.2009, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, витрати на службові відрядження), у тому числі за бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників.
( Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009, в редакції Наказу Державного казначейство N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
За довгостроковими бюджетними зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі (za381-09) проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.
( Абзац п'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейство N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, в редакції Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )( Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008 )
2.3. Органи Державного казначейства України звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.
Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Державного казначейства України:
за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур закупівель, - протягом 1 операційного дня;
за захищеними статтями, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), - до 3 операційних днів;
за іншими поточними видатками, крім захищених, - до 3 операційних днів;
за капітальними видатками - до 5 операційних днів.
( Пункт доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008 )
2.4. За бюджетними фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) ( додаток 2 (za040-11) ) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005; в редакції Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Підпункт 2.7 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )
2.5. У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки реєстри, на одному примірнику яких при поверненні проставляється відмітка "зареєстровано та взято на облік". При цьому за цільове спрямування коштів, узяття бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та наявність на підтвердних документах грифа секретності відповідає розпорядник бюджетних коштів.
( Пункт в редакції Наказів Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
2.6. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
( Пункт в редакції Наказів Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )
2.7. У полі "Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань (za381-09) на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань та підпис відповідальної особи органу Державного казначейства України.
Відлік терміну опрацювання підтвердних документів органом Державного казначейства України, зазначеного у пункті 2.3 цього Порядку, починається з дати, вказаної у полі "Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань (za381-09) , враховуючи день подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань (za381-09) .
( Пункт 2.7 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 )
Поле "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.
( Пункт 2.7 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 )( Главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом Державного казначейство N 149 (z0381-09) від 09.04.2009 )
2.8. Після перевірки підтвердних документів один примірник Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань (za381-09) і Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повертаються розпоряднику бюджетних коштів, другі примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі Державного казначейства України.
Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".
( Абзац другий пункту 2.8 в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )( Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005; в редакції Наказу Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )( Пункт 2.9 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )( Пункт 2.9 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 190 (z0423-10) від 11.06.2010 )
2.9 У ході виконання умов одного бюджетного зобов'язання можуть виникати декілька бюджетних фінансових зобов'язань у різні періоди часу, які реєструються в органах Державного казначейства України відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 137 (z0435-08) від 22.04.2008, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
2.10. У разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного казначейства України Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань (za381-09) і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань.
( Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005; в редакції Наказів Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 552 (z0089-10) від 30.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
При зміні курсу валют на дату здійснення операції розпорядником бюджетних коштів вносяться відповідні зміни до реєстрів.
( Абзац другий підпункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )
У випадку зняття з реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань до органів Державного казначейства України подається Реєстр фінансових зобов'язань (za381-09) разом з документами (накладна, акт тощо), що підтверджують повернення товару постачальнику з причин невідповідності договірним умовам, відповідним рішенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов договору тощо.
( Пункт глави 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
При знятті з обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань суми у реєстрах проставляються з мінусом.
( Абзац підпункту в редакції Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Пункт 2.11 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )
2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:
а) зобов'язання при:
відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;
відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання;
відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);
невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;
неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;
б) фінансові зобов'язання при:
відсутності відповідного бюджетного зобов'язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;
відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання;
недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;
невідповідності фінансового зобов'язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
У таких випадках органи Державного казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а попереджають у письмовій формі відповідних розпорядників про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення щодо взяття та/або реєстрації таких зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 3).
Відмітка про попередження (номер та дата попередження) робиться у графі "Примітка" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) реєструються органами Державного казначейства України в Журналі реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 4).
Розпорядник бюджетних коштів усуває порушення у строк до 30 календарних днів, про що повідомляє відповідний орган Державного казначейства України та, за наявності, подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України.
У разі неповідомлення розпорядником бюджетних коштів про усунення порушення орган Державного казначейства України оформлює протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомляє про виявлене порушення бюджетного законодавства органи державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів відповідно до законодавства України.
( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; в редакції Наказів Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Пункт 2.12 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
2.12.
( Абзац перший пункту виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )
У разі скорочення асигнувань розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.
У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити приведення обсягів бюджетних зобов'язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.
( Абзац другий пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
Бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
( Абзац третій пункту в редакції Наказів Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
2.13. При виконанні рішень, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства України відображають в обліку відповідні бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання. Після проведення примусового списання коштів з рахунків розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до проведених операцій бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання.
( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Підпункт 2.16 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )
2.14. У кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом у відповідність до фактичних надходжень до цього фонду.
Непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Державного казначейства України. Про зняті з обліку бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання органи Державного казначейства України повідомляють розпорядників бюджетних коштів.
У міру прийняття рішення розпорядником бюджетних коштів про погашення бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань, які залишились непогашеними на кінець минулого бюджетного періоду, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію таких бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань у поточному бюджетному періоді шляхом подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і відповідних підтвердних документів.
( Главу 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Розділ 3 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )

3. Особливості обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування

( Назва пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )
3.1. Особливості обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування застосовуються при взятті бюджетних фінансових зобов'язань за такими кодами економічної класифікації видатків: 1111 "Заробітна плата", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)" в частині послуг зв'язку", 1161 "Оплата теплопостачання", 1162 "Оплата водопостачання і водовідведення", 1163 "Оплата електроенергії", 1164 "Оплата природного газу", 1165 "Оплата інших комунальних послуг". При взятті бюджетних фінансових зобов'язань за іншими кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету облік зобов'язань здійснюється відповідно до розділу 2 цього Порядку.
( Підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 190 (z0423-10) від 11.06.2010 )
3.2. Розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (додаток 5) (на паперових у двох примірниках та електронних носіях), оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного фінансового зобов'язання, а також платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань.
( Підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 ) ( Главу 4 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )

4. Облік та звітність органів Державного казначейства України

4.1. Бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами Державного казначейства України в бухгалтерському обліку виконання бюджетів.
( Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
4.2. Для відображення даних про бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису розпорядників, органи Державного казначейства України в автоматизованому режимі заносять дані з Реєстру, Реєстру фінансового зобов'язання у картку обліку зобов'язань (форма якої встановлюється Державним казначейством України) за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджетів.
( Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
4.3. Для забезпечення складання і надання повної та достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.
( Главу доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
4.4. На підставі даних бухгалтерського обліку органи Державного казначейства України за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів у терміни, установлені органами Державного казначейства України вищого рівня та/або місцевими фінансовими органами, подають інформацію про наявність бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Дані бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України звіряються з відповідними даними звітів розпорядників бюджетних коштів, які подаються до органів Державного казначейства України в установленому порядку.
( Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
4.5. На кінець бюджетного періоду сума фінансових зобов'язань повинна відповідати сумі бюджетної кредиторської заборгованості.
( Главу доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейство N 149 (z0381-09) від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Розділ 6 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 )

5. Контроль за дотриманням цього Порядку

5.1. Зобов'язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім зобов'язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.
( Пункт 5.1 глави 5 в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
5.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.
( Розділ доповнено пунктом згідно з Наказом Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
5.3. У разі якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у головного розпорядника бюджетних коштів є кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, в частині перевищення повноважень, органи Державного казначейства України надають інформацію щодо наявності такої кредиторської заборгованості у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів Державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства України.
( Пункт глави в редакції Наказів Державного казначейства N 137 (z0435-08) від 22.04.2008, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )
5.4. Керівники бюджетних установ зобов'язані виконувати вимоги цього Порядку.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України

РЕЄСТР

зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ( za040-11 )

( Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 ) ( Зміни до додатку 1 додатково див. в Наказі Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 ) ( Нову редакцію додатка 1 див. в Наказі Державного казначейство N 149 (z0381-09) від 09.04.2009 ) ( Зміни до додатку 1 додатково див. в Наказі Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 ) ( Нлву редакцію Додатку 1 див. в Наказі Державного казначейства N 494 (z0040-11, za040-11) від 17.12.2010 )

Додаток 2
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України

РЕЄСТР

фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ( za040-11 )

( Додаток 2 в редакції Наказу Державного казначействоа N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 ) ( Зміни до додатку 2 додатково див. в Наказі Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 ) ( Нову редакцію додатка 2 див. в Наказі Державного казначейство N 149 (z0381-09) від 09.04.2009 ) ( Зміни до додатку 2 додатково див. в Наказі Державного казначейства N 552 (z0089-10) від 30.12.2009 ) ( Нлву редакцію Додатку 2 див. в Наказі Державного казначейства N 494 (z0040-11, za040-11) від 17.12.2010 )

Додаток 3
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України
 ____________________________________
 (найменування органу Державного
 казначейства України)
 ____________________________________
 (найменування розпорядника коштів)
 ____________________________________
 (номер реєстраційного / спеціального
 реєстраційного рахунку)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань(фінансових зобов'язань)

N _____ від _____________

Зобов'язання (фінансове зобов'язання)
 _________________________________________________________________
             (назва документа)
 "___" ______________  20___ року
      (дата)
 на суму _________________________________________________________
               (сума словами)
 не зареєстровано та не взято на облік в органі Державного
 казначейства України у зв'язку з
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ______________________   _____________  ______________________
  (керівник органу      (підпис)    (ініціали, прізвище)
   Державного
 казначейства України)
   Виконавець   _____________________________________
               (ініціали, прізвище)
   Тел.      _____________________________________
( Зміни в додатку 3 додатково див. Наказ Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 ) ( Додаток 3 в редакції Наказів Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 137 (z0435-08) від 22.04.2008, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 )

Додаток 4
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України
 _________________________________
   (назва органу Державного
    казначейства України)

ЖУРНАЛ

реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

----------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер | Найменування | Сума | Причина  |Прізвище | Відмітка |
|з/п|   | рахунку | розпорядника |   |попередження|виконавця|(підпис) про|
|  |   |     |бюджетних коштів|   |      |     | отримання |
|  |   |     |        |   |      |     |попередження|
|---+------+---------+----------------+------+------------+---------+------------|
| 1 |  2 |  3  |    4    |  5 |   6   |  7  |   8   |
|---+------+---------+----------------+------+------------+---------+------------|
|  |   |     |        |   |      |     |      |
----------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначействоа N 50 (z0350-05) від 21.03.2005, в редакції Наказів Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006, N 494 (z0040-11) від 17.12.2010 ) ( Додаток 5 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )

Додаток 5
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України
 _____________________________________
   (назва розпорядника коштів)
        ----------
 Код за ЄДРПОУ |    |
        ----------

РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ N___

на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від __________________ 200_ р.

                               (грн)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |         Дані зобов'язання          |      Дані фінансового зобов'язання     |Відмітка |Сума   |Номер/дата|
|з/п|-------------------------------------------------------+---------------------------------------------------|про   |централі-|платіжного|
|  |дата |номер|сума  |фонд  |КТКВМБ|КЕКВ|сума|у т.ч.: |дата |номер|сума  |номер     |сума|у т.ч.: |виконання|зованого |доручення |
|  |доку-|доку-|зобов'я-|бюджету|   |  |  |попередня|доку-|доку-|зобов'я-|реєстраційного/|  |попередня|     |перераху-|     |
|  |мента|мента|зання  |(*)  |   |  |  |оплата  |мента|мента|зання  |спеціального  |  |оплата  |     |вання  |     |
|  |   |   |    |    |   |  |  |     |   |   |    |реєстраційного |  |     |     |(**)   |     |
|  |   |   |    |    |   |  |  |     |   |   |    |рахунку    |  |     |     |     |     |
|---+-----+-----+--------+-------+------+----+----+---------+-----+-----+--------+---------------+----+---------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 |  4  |  5  | 6  | 7 | 8 |  9  | 10 | 11 |  12  |    13   | 14 |  15  |  16  |  17  |  18  |
|---+-----+-----+--------+-------+------+----+----+---------+-----+-----+--------+---------------+----+---------+---------+---------+----------|
|  |   |   |    |    |   |  |  |     |   |   |    |        |  |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Ознака коштів.
(**) Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі централізованого перерахування.
 Керівник установи
 Головний бухгалтер
М.П.
( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Наказом Державного казначейства N 165 (z0811-06) від 23.06.2006 ) ( Додаток 6 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства N 50 (z0350-05) від 21.03.2005 )