УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 1993 р. N 283
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 456 (456-2012-п) від 14.05.2012 )

Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 936-р (936-93-р) від 04.11.93 Постановами КМ N 868 (868-97-п) від 08.08.97 N 1919 (1919-99-п) від 18.10.99 N 786 (786-2004-п) від 17.06.2004 N 1367 (1367-2004-п) від 15.10.2004 N 286 (286-2007-п) від 21.02.2007 N 809 (809-2007-п) від 06.06.2007 N 381 (381-2008-п) від 17.04.2008 N 1167 (1167-2010-п) від 22.12.2010 ) ( Постанову КМ N 560 (560-2009-п) від 21.05.2009, якою передбачались зміни до цієї Постанови, скасовано на підставі Постанови КМ N 149 (149-2011-п) від 23.02.2011 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 616 (616-2011-п) від 25.05.2011 )
З метою поліпшення організації виготовлення бланків цінних паперів, документів суворого обліку та захисту капіталів інвесторів, які вкладають свої кошти в цінні папери, Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ;
виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів.
( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1919 (1919-99-п) від 18.10.99 )
Міністерству фінансів надається виключне право давати дозвіл на придбання і використання перфораційних та друкарських нумераторів, крім нумераторів, що використовуються для нумерації національної грошової одиниці, усіх видів повнокольорових ксероксів і принтерів, їх переміщення на території України та за її межі з обов'язковим повідомленням про це органів внутрішніх справ.
( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 (868-97-п) від 08.08.97 )
2. Міністерству фінансів разом із Службою безпеки і Міністерством внутрішніх справ у тримісячний термін розробити та затвердити правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.
3. Затвердити Номенклатуру бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Міністерства фінансів, згідно з додатком.
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 (1919-99-п) від 18.10.99 )
4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів та Службі безпеки в чотиримісячний термін підготувати пропозиції про вдосконалення адміністративного та кримінального законодавства в частині, що стосується відповідальності за порушення правил виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку.
Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України
Л. КУЧМА
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. N 283

НОМЕНКЛАТУРА

бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну

I. Бланки цінних паперів:
акції
облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик
казначейські зобов'язання республіки
ощадні сертифікати
приватизаційні папери
інші бланки, передбачені чинним законодавством
II. Бланки документів суворого обліку:
документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності, свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних та інші);
( Абзац другий розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 616 (616-2011-п) від 25.05.2011 )
проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів, крім перевізних документів на перевезення вантажу залізничним транспортом; товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв; військові проїзні документи та інші);
( Абзац третій розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 786 (786-2004-п) від 17.06.2004, N 1167 (1167-2010-п) від 22.12.2010 )
знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);
документи, що використовуються для обслуговування грошового обігу (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій; сертифікати якості, на право вивезення і ввезення; поліси страхування; ліцензії та інші);
( Абзац п'ятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 786 (786-2004-п) від 17.06.2004, N 1367 (1367-2004-п) від 15.10.2004, N 809 (809-2007-п) від 06.06.2007; в редакції Постанови КМ N 381 (381-2008-п) від 17.04.2008 )
бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей;
( Розділ II доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 936-р (936-93-р) від 04.11.93 )
бланки атестата на торгові партії оброблених або необроблених алмазів.
( Розділ II доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 286 (286-2007-п) від 21.02.2007 )
Міністр
Кабінету Міністрів України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО