МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2012 № 408
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2012 р. 
за № 1244/21556

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України від 02 липня 2003 року № 174

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2009 року № 1021 (1021-2009-п) "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 02 липня 2003 року № 174 (z0641-03) "Про затвердження Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 липня 2003 року за № 641/7962.
2. Державному агентству земельних ресурсів України (Тимченко С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
Міністр
М.В. Присяжнюк