МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.12.2012 № 1844/5
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 грудня 2012 р. 
№ 2102/22414

Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (703-2011-п) , Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (703-2011-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що додається.
2. Пункт 5 Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв (z0942-04) , затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року № 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за № 942/9541, після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"На запит державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав пошук у Реєстрі даних про податкову заставу здійснюється за такими атрибутами: <Ідентифікаційний номер/Код за ЄДРПОУ Боржника> та/або <ПІБ/Назва Боржника>.".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України згідно з переліком, що додається.
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити:
збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек;
доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам як спеціальним суб’єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та користування даними зазначених реєстрів на безоплатній основі;
доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав до даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна та користування даними зазначеного реєстру на безоплатній основі;
припинення доступу державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватних нотаріусів до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, а реєстраторів бюро технічної інвентаризації - до Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Доступ державним реєстраторам прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав до Державного реєстру обтяжень рухомого майна надається у порядку, встановленому пунктом 36 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна (830-2004-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830.
5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Перший заступник Міністра
І.І. Ємельянова
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
14.12.2012 № 1844/5
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 грудня 2012 р. 
№ 2102/22414

ПОРЯДОК

використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна

1. Цей Порядок визначає процедуру використання та перенесення державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі разом - Реєстри) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (1952-15) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.
3. Відомості Реєстрів використовуються державним реєстратором для встановлення наявності (відсутності) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, у тому числі обтяжень податковою заставою, під час проведення державної реєстрації прав з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв/запитів на отримання інформації з Державного реєстру прав.
Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно використовуються державним реєстратором для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв /запитів на отримання інформації з Державного реєстру прав.
4. Пошук записів про податкову заставу, предметом якої є об’єкт нерухомого майна, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв (z0942-04) , затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року № 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за № 942/9541 (зі змінами).
Пошук записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек здійснюється за такими ідентифікаторами:
за реєстраційним номером запису в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек;
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;
за кадастровим номером земельної ділянки;
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна;
за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи (особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника):
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи та податковий номер.
Пошук записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно здійснюється за такими ідентифікаторами:
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна;
за суб’єктом речового права на об’єкт нерухомого майна:
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи та податковий номер.
5. Відомості, отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав за результатом пошуку у Реєстрах та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оформляються у паперовому вигляді, підписуються державним реєстратором, засвідчуються в установленому законодавством порядку печаткою та долучаються до відповідної облікової або реєстраційної справи.
6. Перенесення записів з Реєстрів до Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором прав у разі, коли наявні у Реєстрах записи є чинними та ідентифікують об’єкт нерухомого майна або суб’єкта речових прав, їх обтяжень.
7. Державний реєстратор переносить до відповідного розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна, відомості записів, наявні у Реєстрах, у частині, що стосується такого об’єкта.
У разі коли при розгляді заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якої державній реєстрації підлягає припинення обтяження речового права на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в Державному реєстрі прав, встановлено наявність запису про таке обтяження в Реєстрах, державний реєстратор переносить відомості запису про таке обтяження до спеціального розділу Державного реєстру прав, після чого на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію припинення обтяження речового права на нерухоме майно вносить запис про припинення такого обтяження до Державного реєстру прав.
8. За результатом перенесення записів щодо об’єкта нерухомого майна, наявних у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, державний реєстратор робить у відповідних реєстрах відмітку про перенесення відомостей таких записів.
У разі коли у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявні записи щодо суб'єкта обтяжень речових прав (особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника), державний реєстратор одночасно з перенесенням до відповідного розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна, записів, що стосуються такого об’єкта, переносить до спеціального розділу Державного реєстру прав записи щодо суб'єкта обтяжень речових прав та робить у відповідному реєстрі відмітку про перенесення таких записів.
9. Державний реєстратор вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.
В.о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
14.12.2012 № 1844/5

ПЕРЕЛІК

наказів Міністерства юстиції України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 року № 31/5 (z0364-99) "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 червня 1999 року за № 364/3657 (із змінами).
2. Наказ Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5 (z0157-02) "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за № 157/6445 (із змінами).
3. Наказ Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 року № 83/5 (z0775-02) "Про затвердження тарифів за надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за № 775/7063 (із змінами).
4. Наказ Міністерства юстиції України від 28 січня 2003 року № 7/5 (z0067-03) "Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за № 67/7388 (із змінами).
5. Наказ Міністерства юстиції України від 18 серпня 2004 року № 85/5 (z1020-04) "Про внесення змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2004 року за № 1020/9619 (із змінами).
6. Наказ Міністерства юстиції України від 25 грудня 2008 року № 2264/5 (z1246-08) "Про затвердження тарифів за надання послуг з користування Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Реєстром прав власності на нерухоме майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2008 року за № 1246/15937.
7. Наказ Міністерства юстиції України від 26 березня 2010 року № 615/5 (z0255-10) "Про впорядкування відносин щодо видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2010 року за № 255/17550 (із змінами).
В.о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко