УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2002 р. N 449
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 483 (483-2013-п) від 03.06.2013 )

Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 926 (926-2008-п) від 16.10.2008 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 998/2008 (998/2008) від 05.11.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1019 (1019-2008-п) від 12.11.2008 ) ( Установити, що державні акти на право власності на земельну ділянку, видані після набрання чинності Постановою КМ N 1019 (1019-2008-п) від 12.11.2008 за формою, затвердженою цією Постановою, є чинними згідно з Постановою КМ N 774 (774-2009-п) від 27.05.2009 )
Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України (2768-14) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, що додаються.
Державному комітету по земельних ресурсах забезпечити виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.
2. Установити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 926 (926-2008-п) від 16.10.2008; в редакції Постанови КМ N 1019 (1019-2008-п) від 12.11.2008 )
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 440 (440-99-п) "Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 479) в частині затвердження форми державного акта на право власності на землю.
Прем'єр-міністр України
А.КІНАХ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2008 р. N 1019 ( 1019-2008-п )
          Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ

на право власності на земельну ділянку

           Серія ________ N _______
   Державний акт на право власності на земельну ділянку видано
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові громадянина України,
__________________________________________________________________
     іноземного громадянина, особи без громадянства,
__________________________________________________________________
   особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,
_________________________________________________________________,
        або найменування юридичної особи)
який (яка) проживає (розміщується) _______________________________
                    (місце проживання,
__________________________________________________________________
            місцезнаходження)
і на підставі ____________________________________________________
       (дата прийняття і номер рішення органу місцевого
__________________________________________________________________
 самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового
__________________________________________________________________
   договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)
є власником земельної ділянки площею _____________________________
                       (гектарів)
у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список  її
співвласників)
         -------------------------------
         | | | | | | | | | | |
         -------------------------------
    (ідентифікаційний номер відповідно до Державного
      реєстру фізичних осіб - платників податків
         та інших обов'язкових платежів
      або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
   Земельна ділянка розташована ________________________________
                   (вулиця, населений пункт,
__________________________________________________________________
             район, область)
   Цільове призначення земельної ділянки _______________________
__________________________________________________________________
                ПЛАН
           меж земельної ділянки
      Кадастровий номер земельної ділянки ________
    ОПИС МЕЖ
А __________________   Начальник ______________________________
                  (найменування державного
                   органу земельних ресурсів)
Б __________________   М.П.
В __________________       __________   _________________
                  (підпис)    (ініціали та
                          прізвище)
Г __________________   Масштаб 1: ________
           Обмеження (обтяження)
        щодо використання земельної ділянки
             або її частини
----------------------------------------------------------------------
|Номер |  Площа  |  Зміст  | Підстава | Строк дії | Дата і  |
| на | земельної | обмеження |  для   | обмеження | номер  |
|плані | ділянки, |(обтяження)|встановлення|(обтяження)| реєстрації|
|   |  щодо  |      | обмеження |      | обмеження |
|   |використання|      |(обтяження) |      |(обтяження)|
|   |  якої  |      |      |      |      |
|   |встановлено |      |      |      |      |
|   | обмеження |      |      |      |      |
|   |(обтяження),|      |      |      |      |
|   | гектарів |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------
   Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в
__________________________________________________________________
    (найменування державного органу земельних ресурсів)
   Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________
М.П. Голова (керівник) __________________________________________
              (найменування органу місцевого
           ____________________________________________
           самоврядування або органу виконавчої влади)
               __________  ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
___ ________ ____ р.
М.П. Начальник __________________________________________________
        (найменування державного органу земельних ресурсів)
               __________  ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
___ ________ ____ р.
___________________________
(найменування посади особи,
___________________________
що здійснила реєстрацію
акта)            __________  ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
___ ________ ____ р.

Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку
Серія      N

СПИСОК

співвласників земельної ділянки

------------------------------------------------------------------
| Поряд- | Прізвище, |Ідентифікацій- |  Місце  | Частка у |
| ковий | ім'я та по | ний номер  | проживання | спільній |
| номер | батькові  |відповідно до |  (місце-  | власності |
|    | фізичної  | Державного  |знаходження) |      |
|    |  особи   |  реєстру   |       |      |
|    |(найменування|фізичних осіб -|       |      |
|    | юридичної | платників  |       |      |
|    |  особи)  | податків та  |       |      |
|    |       |  інших   |       |      |
|    |       | обов'язкових |       |      |
|    |       |  платежів  |       |      |
|    |       |(ідентифікацій-|       |      |
|    |       |ний код згідно |       |      |
|    |       |  з ЄДРПОУ)  |       |      |
------------------------------------------------------------------
М.П. Начальник __________________________________________________
        (найменування державного органу земельних ресурсів)
               __________  ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
___ ________ ____ р.
( Форма державного акта в редакції Постанов КМ N 926 (926-2008-п) від 16.10.2008, N 1019 (1019-2008-п) від 12.11.2008 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449
Зразок
           Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ

на право постійного користування земельною ділянкою

           Серія _______ N ________
   Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою видано __________________________________________________
             (назва юридичної особи та її
__________________________________________________________________
          місцезнаходження - адреса)
і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого
самоврядування ___________________________________________________
           (назва органу, дата і номер рішення)
__________________________________________________________________
є постійним користувачем земельної ділянки площею ________________
                          (гектарів або
_____________ у межах згідно з планом.
кв. метрів)
   Земельна ділянка розташована ________________________________
                     (адреса - вулиця,
__________________________________________________________________
         населений пункт, район, область)
   Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________
__________________________________________________________________
   Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких
передано постійному  користувачу  земельної  ділянки,  другий
зберігається у ___________________________________________________
         (назва державного органу земельних ресурсів)
   Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________
   Голова ______________________________________________________
       (назва місцевої державної адміністрації або
   _____________________________________________________________
          органу місцевого самоврядування)
М.П.      _______________        _________________
         (підпис)            (прізвище)
   Начальник ___________________________________________________
         (назва державного органу земельних ресурсів)
        _______________        _________________
         (підпис)            (прізвище)
___ _________________ ____ р.
                ПЛАН
           меж земельної ділянки
     Кадастровий номер земельної ділянки __________
    ОПИС МЕЖ
А ____________________   Начальник _________________ управління
              (відділу) земельних ресурсів
Б ____________________
              М.П.
В ____________________      __________   ______________
                  (підпис)     (прізвище)
Г ____________________
              Масштаб 1: ________