КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2012 р. № 824
Київ

Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 17.10.2013 (868-2013-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Міністерству юстиції, Державній реєстраційній службі за участю державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції вжити заходів до збереження відомостей, що містяться у Державному реєстрі іпотек як єдиній комп'ютерній базі даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката або нової заставної.
3. Державній податковій службі проаналізувати зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна податкові застави та забезпечити подання для державної реєстрації податкових застав, предметом яких є нерухоме майно, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (1952-15) .
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 вересня 2012 р. № 824

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна (830-2004-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046):
1) доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Державна реєстрація застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів проводиться відповідно до цього Порядку.";
2) абзац другий підпункту 3 пункту 7 та абзац другий пункту 34 виключити.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 868 від 17.10.2013 (868-2013-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 вересня 2012 р. № 824

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 410 (410-2004-п) "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 896).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 (671-2004-п) "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1420).
3. Пункт 35 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України (1109-2011-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).