УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 60 від 26.05.98
м.Київ
Протокол засідання Комісії
від 7 травня 1998 р. N 27
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 432 (z0438-14) від 08.04.2014 )

Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомісціннихпаперів N 190 (z0767-01) від 19.06.2001 Рішенням Держкомісціннихпаперів N 315 (z0953-01) від 23.10.2001 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Господарського суду міста Києва N 20/108 (va108805-03) від 06.02.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 176 (z0417-03) від 06.05.2003 N 253 (z0642-03) від 03.06.2003 N 329 (z0739-03) від 17.07.2003 N 373 (z0763-06) від 14.06.2006 N 1000 (z0049-07) від 17.10.2006 )
З метою впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, враховуючи вимоги Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (710/97-ВР) , Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (надалі - Положення) (додається).
2. Прес-центру Комісії забезпечити опублікування:
- рішення Комісії - в газеті "Урядовий кур'єр";
- рішення Комісії та Положення - в офіційному виданні Комісії у термін до 1 липня 1998 р.
3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Урядовий кур'єр". Положення набирає чинності з 1 липня 1998 р.
4. Від дати набрання чинності Положенням визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.04.96 р. N 58 (z0189-96) .
5. Всім суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, необхідно:
- привести системи реєстрів, які вони ведуть, у відповідність до вимог Положення в термін не пізніше двох місяців від дати набрання чинності Положенням;
- протягом десяти робочих днів від дати набрання чинності Положенням, повідомити довірчі товариства або торговців цінними паперами, які зареєстровані номінальними утримувачами в системах реєстрів та не є зберігачами цінних паперів, про необхідність переведення цінних паперів з їх особових рахунків на особові рахунки власників цінних паперів, які є довірителями (клієнтами) цих номінальних утримувачів;
- починаючи від дати набрання чинності Положенням, по особових рахунках вищевказаних номінальних утримувачів проводити тільки операції переведення цінних паперів на особові рахунки довірителів (клієнтів) цих номінальних утримувачів. Переведення цінних паперів здійснювати за поданням передавальних розпоряджень від номінальних утримувачів та договорів на обслуговування цінних паперів, укладених між ними та власниками цінних паперів. У разі, якщо за результатами внесення номінальних утримувачів до систем реєстрів їм видавались сертифікати цінних паперів, такі сертифікати повинні подаватися до реєстроутримувачів під час переведення цінних паперів на особові рахунки власників цінних паперів. За виконання операцій, вказаних в цьому пункті, плата з номінальних утримувачів не стягується.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Головка А.Т.
Голова Комісії
О.Мозговий
"Урядовий кур'єр", N 99-100, 28.05.98
( Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів втратило чинність на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1000 (z0049-07) від 17.10.2006 )