УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 1986 р. N 208
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 582 (582-2015-п) від 12.08.2015 )

Про затвердження Примірного положення про гуртожитки

Рада Міністрів Української РСР постановляє:
Відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР (5464-10) затвердити Примірне положення про гуртожитки, погоджене з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України, що додається.
Голова Ради Міністрів УРСР
Керуючий справами
Ради Міністрів УРСР
О.ЛЯШКО
К.БОЙКО

Затверджене
постановою Ради Міністрів УРСР
від 3 червня 1986 р. N 208

Примірне положення

про гуртожитки

I. Загальні положення

1. Це Примірне положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках підприємств, установ, організацій, користування цими гуртожитками та їх утримання.
2. Гуртожитки призначаються для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання.
3. Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Переобладнання жилих будинків під гуртожитки провадиться з дозволу виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.
Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах, а також використання під гуртожитки приміщень у жилих будинках, призначених для постійного проживання громадян.
4. Гуртожитки підрозділяються на два види:
для проживання одиноких громадян (жилі приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках);
для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні сімей).
У гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян, при необхідності, з дозволу виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів можуть бути виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під'їздах (секціях) жилого будинку.
5. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.
6. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, занять, відпочинку і проведення політико-виховної роботи серед мешканців.
7. Заселення гуртожитків провадиться після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання й одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції.
8. Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами, затверджуваними адміністрацією підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом комсомолу.

II. Надання жилої площі в гуртожитках

9. Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації та відповідного профспілкового комітету і комітету комсомолу.
10. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства, установи, організації видає громадянинові спеціальний ордер (додаток), який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу.
Ордер може бути виданий лише на вільну жилу площу.
При одержанні ордера пред'являються паспорти всіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про виписку з попереднього місця проживання.
Адміністрація підприємства, установи, організації веде облік ордерів, що видаються громадянам на зайняття жилої площі.
Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
11. Жила площа в гуртожитках надається в порядку черговості, що визначається адміністрацією підприємства, установи, організації та профспілковим комітетом і комітетом комсомолу.
12. Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 кв.метрів на одну особу.
13. Громадянам, які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом на дійсну строкову військову службу, а також офіцерам, які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом із запасу на дійсну військову службу на строк до трьох років, повинна бути знову надана жила площа в гуртожитку, якщо після проходження військової служби вони повернулися на те ж підприємство, в установу, організацію.

III. Користування жилою площею в гуртожитках

14. Вселення в гуртожиток робітників, службовців, студентів, учнів та інших громадян провадиться в установленому порядку завідуючим (директором) гуртожитком або працівником, який його заступає, на підставі виданого адміністрацією підприємства, установи, організації ордера.
Тому, хто вселяється в гуртожиток, вказується надана жила площа, видаються необхідний інвентар, постільні речі, перепустка на право входу в гуртожиток. Він повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку, правами й обов'язками мешканців гуртожитку.
15. Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здачі в піднайом.
16. Робітники, службовці, студенти, учні, а також інші громадяни, які проживають у гуртожитку, мають право:
користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами;
обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого інвентаря, що стали непридатними, а також усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.
17. Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, вправі вселити в займані приміщення своїх неповнолітніх дітей.
Вселення інших членів сім'ї в указані приміщення допускається лише з дозволу адміністрації, профспілкового комітету і комітету комсомолу підприємства, установи, організації та письмової згоди членів сім'ї громадянина, які проживають разом з ним.
18. Робітники, службовці, студенти, учні, а також інші громадяни, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:
використовувати надану жилу площу відповідно до її призначення;
забезпечувати схоронність приміщень, обладнання й інвентаря;
додержувати правил соціалістичного співжиття і правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
зберігати чистоту й порядок у жилих приміщеннях, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування;
ощадливо витрачати теплову й електричну енергію, воду і газ;
суворо додержувати правил пожежної безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами й обладнанням;
брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків;
своєчасно вносити плату за користування жилою площею і за комунальні послуги відповідно до пункту 38 цього Примірного положення.
Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все майно, що рахується за ними. При нездачі указаного майна або його псуванні той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяні збитки.
Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а також меблів, обладнання й інвентаря провадиться винними особами або за їх рахунок.
19. Мешканцям гуртожитку забороняється:
провадити самовільно переобладнання й перепланування приміщень;
захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні проходи, коридори, сходові клітки й запасні виходи;
зберігати в жилих приміщеннях, на сходових клітках, балконах легкозаймисті й горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, що забруднюють повітря;
установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень;
кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, незагашені недопалки й сірники, виливати рідини;
у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність телевізійну, магнітофонну і радіоапаратуру, грати на музичних інструментах та створювати інший шум, що порушує спокій громадян;
самовільно переселятися з одного приміщення в інше.
Переселення в разі необхідності громадян з одного жилого приміщення в інше в даному гуртожитку провадиться за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації та профспілкового комітету і комітету комсомолу з видачею нового ордера.

IV. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт

20. Експлуатація гуртожитку здійснюється житлово-експлуатаційною організацією, а при її відсутності - відповідним підприємством, установою, організацією, у віданні якої перебуває гуртожиток, відповідно до єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду.
21. Підприємство, установа, організація, у віданні якої перебуває гуртожиток, укомплектовує його меблями, постільними речами та іншим інвентарем відповідно до типових норм, затверджених Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Міністерством фінансів СРСР.
22. Адміністрація підприємства, установи, організації, у віданні якої перебуває гуртожиток, зобов'язана:
утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних правил, єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду;
забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг і виділення для цих цілей приміщень;
своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт гуртожитку та ремонт інвентаря;
забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку і проведення культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
забезпечувати в необхідних випадках виділення приміщень для організації в гуртожитку в установленому порядку їдалень і буфетів, оснащення їх за діючими нормами торговельно-технологічним обладнанням, меблями та посудом.
Керівники підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають гуртожитки, несуть відповідальність за правильну експлуатацію та утримання гуртожитків, підтримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту мешканців, політико-виховної, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
23. Капітальний ремонт гуртожитків провадиться за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають гуртожитки.
При проведенні капітального ремонту гуртожитку, коли ремонт не може бути проведений без виселення мешканців, громадянам на час ремонту адміністрацією підприємства, установи, організації надається жила площа в тому ж або іншому гуртожитку чи інше жиле приміщення. Після закінчення капітального ремонту зазначеним особам надається жила площа, яку вони займали раніше.
24. Поточний ремонт гуртожитків (крім приміщень що перебувають у відособленому користуванні громадян) провадиться за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, у віданні яких перебувають ці гуртожитки.
Поточний ремонт приміщень, які перебувають у відособленому користуванні громадян (побілка стелі, побілка, фарбування або обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, підвіконників, дверей та вбудованих шаф і антресолей, вставляння шибок, фарбування або покриття лаком підлог, ремонт електропроводки), провадиться за рахунок мешканців.
25. Витрати по утриманню, капітальному і поточному ремонту гуртожитку, збудованого за рахунок коштів кількох підприємств, установ, організацій, відшкодовуються підприємству (установі, організації), у віданні якого перебуває гуртожиток, пропорційно жилій площі, що припадає на їх долю.
26. Штати гуртожитку эатверджуються керівником підприємства, установи, організації, у віданні якої перебуває гуртожиток, відповідно до примірних штатних нормативів персоналу гуртожитків.
27. Завідуючий (директор) гуртожитком призначається адміністрацією підприємства, установи, організації з урахуванням думки профспілкового комітету і комітету комсомолу.
Якщо за штатним розписом завідуючий (директор) гуртожитком не передбачений, його функції покладаються на одного з працівників підприємства, установи, організації.
28. Завідуючий (директор) гуртожитком зобов'язаний забезпечити:
вселення громадян, яким надано жилу площу в гуртожитку, при наявності у них ордерів;
облік і прописку осіб, які проживають у гуртожитку, а також додержання правил паспортної системи;
видачу мешканцям необхідного інвентаря, постільних та інших речей, своєчасну зміну (не рідше одного разу на 10 днів), прання і дезинфекцію постільних речей;
підтримання чистоти в гуртожитку і на прилеглій до нього території, схоронність обладнання й інвентаря, додержання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, правил пожежної безпеки та санітарних правил;
ведення книги санітарного й пожежного нагляду, а також книги скарг, заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на виявлені порушення й недоліки.
Завідуючий (директор) гуртожитком зобов'язаний своєчасно вносити адміністрації підприємства, установи, організації, профспілковому комітетові і комітетові комсомолу пропозиції щодо поліпшення житлово-побутових умов мешканців, політико-виховної, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
29. Гуртожиток відповідає за збереження майна громадян, яке знаходиться у відведених їм приміщеннях, хоч би це майно, крім грошей і дорогоцінностей, не було особо здано на збереження гуртожитку.

V. Політико-виховна, культурно-масова і фізкультурно-оздоровча робота в гуртожитку. Рада гуртожитку

30. Адміністрація, профспілковий комітет і комітет комсомолу підприємства, установи, організації, у віданні якої перебуває гуртожиток, організує роботу по ідейно-політичному, трудовому та моральному вихованню робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян, які проживають у гуртожитку.
31. Для проведення політико-виховної, культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з мешканцями адміністрація підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом комсомолу призначає вихователя, визначає його обов'язки та режим роботи.
Вихователями призначаються переважно особи, які мають педагогічну освіту або практичний досвід педагогічної чи політико-виховної роботи.
32. План проведення політико-виховної, культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи розробляється вихователем гуртожитку й затверджується профспілковим комітетом і комітетом комсомолу підприємства, установи, організації.
33. Вихователь зобов'язаний:
вивчати інтереси і запити мешканців гуртожитку, проводити роботу, спрямовану на виховання мешканців у дусі колективізму, товариськості та свідомого виконання правил проживання у гуртожитку;
здійснювати контроль за створенням у гуртожитку належних умов для відпочинку й навчання мешканців;
сприяти підвищенню загальноосвітнього рівня мешканців, впровадженню в побут радянських традицій, свят і обрядів, проводити науково-атеїстичну й антиалкогольну пропаганду.
Вихователь звітує про здійснювану роботу перед адміністрацією підприємства, установи, організації, профспілковим комітетом і комітетом комсомолу.
34. Для широкого залучення робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян, які проживають у гуртожитку, до розробки та проведення заходів, спрямованих на поліпшення політико-виховної, культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, затвердження норм і правил соціалістичного співжиття, тверезого та здорового способу життя, подання допомоги керівництву гуртожитку в поліпшенні житлових умов і побутового обслуговування в кожному гуртожитку створюється рада гуртожитку. Рада діє відповідно до Положення про раду гуртожитку, затвердженого Президією ВЦРПС і Бюро ЦК ВЛКСМ.
35. Рада гуртожитку обирається відкритим голосуванням на загальних зборах робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян, які проживають у гуртожитку, строком на один рік.
36. Рада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового комітету, в тісному контакті з комсомольською організацією підприємства, установи, організації.
37. У кожному жилому приміщенні, що знаходиться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, обирається старший, який забезпечує додержання правил внутрішнього розпорядку, сприяє у проведенні політико-виховної, культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи та інших заходів.

VI. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за комунальні послуги

38. Плата за користування жилою площею в приміщеннях, що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею і окремо плата за них не стягується.
Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, вносять плату за користування жилою площею і за комунальні послуги по ставках квартирної плати (тарифах), установлених для будинків державного та громадського житлового фонду.
39. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за комунальні послуги вноситься не пізніше десятого числа наступного за оплачуваним місяця.

VII. Виселення з гуртожитків

40. Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням.
Інших працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку у зв'язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення.
41. З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:
1) інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії; сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків;
2) осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм жилу площу в гуртожитку, не менш як десять років;
3) осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи штату працівників;
4) пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого працівника, якому було надано жилу площу в гуртожитку; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
5) одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.
42. Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяють також у разі знесення будинку чи переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша жила площа в гуртожитку або інше жиле приміщення (сім'ї - кімната в гуртожитку для проживання сімей, а одинаку, який проживає в кімнаті, що перебуває в його відособленому користуванні, - така ж кімната).
43. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР (5464-10) .
44. Громадян, які самоправно зайняли жилу площу в гуртожитку, виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.
Громадяни можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення також на підставах, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР (5464-10) .

VIII. Відповідальність за порушення правил надання жилої площі в гуртожитку, користування гуртожитками та їх утримання

45. Особи, винні у порушенні правил надання жилої площі в гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання, несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Додаток
до Примірного положення
про гуртожитки
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.
    (населений пункт)
__________________________________________________________________
        (підприємство, установа, організація)

ОРДЕР

на жилу площу в гуртожитку N _________ серія _________

Виданий гр. ______________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює (вчиться) у __________________________________________
                 (місце роботи, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд. N ___, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________
               (вказується при наданні приміщення
_____________________________ кв. метрів.
 у відособлене користування)
   Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________
_____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
              СКЛАД СІМ'Ї
------------------------------------------------------------------
 N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік  |Родинні відносини з особою,
п/п|              |народ-|на ім'я якої видано ордер
  |              |ження |
---+---------------------------+------+---------------------------
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
 Печатка _______________________      _____________
     (керівник підприємства,       (підпис)
     установи, організації -
     прізвище та ініціали)
   Цей ордер є єдиною підставою для вселення на надану жилу
площу.
   При вселенні  ордер  здається  в  житлово-експлуатаційну
організацію, а при її відсутності - завідуючому (директору)
гуртожитком підприємства, установи, організації.
   Ордер дійсний протягом 30 днів.
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.
    (населений пункт)
__________________________________________________________________
        (підприємство, установа, організація)
КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА на жилу площу в гуртожитку N _____ серія _____
Ордер виданий гр. ________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює (вчиться) у __________________________________________
                 (місце роботи, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд. N ___, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________
               (вказується при наданні приміщення
_____________________________ кв. метрів.
 у відособлене користування)
   Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________
_____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
              СКЛАД СІМ'Ї
------------------------------------------------------------------
 N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік  |Родинні відносини з особою,
п/п|              |народ-|на ім'я якої видано ордер
  |              |ження |
---+---------------------------+------+---------------------------
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
     _______________________      _____________
     (керівник підприємства,       (підпис)
     установи, організації -
     прізвище та ініціали)
Ордер одержав _____________________ (підпис, дата)