П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2009 року
м. Київ
( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs2707765) )
Судова палата у господарських справах
Верховного Суду України у складі:
головуючого Барбари В.П.,
суддів : Берднік І.С.,
Вовка І.В.,
Карпечкіна П.Ф.
Колесника П.І.,
Потильчака О.І.,
Черногуза Ф.Ф.,
Шицького І.Б.,
за участю представників:
акціонерного товариства закритого типу
"Київсоюзшляхпроект" - К узьменка А.М.,
ОСОБА_1 – ОСОБА_2,
ОСОБА_3 - ОСОБА_2,
розглянувши у судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Вищого господарського суду України від 7 квітня 2009 року у справі № 48/19 за позовом ОСОБА_3 та ОСОБА_1 до акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект"; треті особи – Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві, закрите акціонерне товариство "Міжрегіональне бюро реєстрації", товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський реєстратор", про визнання неправомочними загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від 15 лютого 2006 року та від 6 липня 2007 року, визнання незаконними рішень загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від 15 лютого 2006 року та від 6 липня 2007 року, змін до статуту акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" в редакціях від 15 лютого 2006 року і від 6 липня 2007 року та визнання незаконними передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" до закритого акціонерного товариства "Міжрегіональне бюро реєстрації" і подальшого ведення реєстру вказаним товариством,
в с т а н о в и л а:
У грудні 2007 року ОСОБА_1 та ОСОБА_3 звернулися до господарського суду м. Києва із позовом до акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" (далі – АТЗТ "Київсоюзшляхпроект"), у якому після зміни позовних вимог остаточно просили визнати загальні збори акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 15 лютого 2006 року та від 6 липня 2007 року неправомочними; визнати усі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 15 лютого 2006 року та від 6 липня 2007 року незаконними; визнати незаконними зміни до статуту АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", внесені на підставі рішень загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроек" від 15 лютого 2006 року та від 6 липня 2007 року; визнати незаконним передавання ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від ТОВ "Всеукраїнський реєстратор" до ЗАТ "Межрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року; визнати незаконним ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" ЗАТ "Міжрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року.
Посилаючись на те, що при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів, які відбулись 15 лютого 2006 року та 6 липня 2007 року, були допущені чисельні порушення вимог закону та порушені їх ні права як акціонерів; позивачі просили задовольнити позовні вимоги.
Рішенням господарського суду м. Києва від 1 жовтня 2008 року у задоволенні позову ОСОБА_3 відмовлено. Позов ОСОБА_1 задоволено частково: визнано загальні збори акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року неправомочними; визнано усі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року незаконними; визнано незаконними зміни до статуту АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", внесені на підставі рішень загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроек" від 6 липня 2007 року; визнано незаконним передавання ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від ТОВ "Всеукраїнський реєстратор" до ЗАТ "Межрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року; визнано незаконним ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" ЗАТ "Міжрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року. Відмовлено у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 про визнання загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 15 лютого 2006 року неправомочними; про визнання незаконними усіх рішень загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від І5 лютого 2006 року, про визнання незаконними усіх змін до статуту АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", здійснених за рішенням загальних зборів акціонерів від 15 лютого 2006 року.
Судове рішення в частині задоволених позовних вимог ОСОБА_1 мотивоване порушенням приписів Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів 6 липня 2007 року – реєстрація акціонерів проведена неналежним реєстратором, невірно визначено кворум зборів та порушено судову заборону на проведення таких зборів, що призвело до порушень прав позивача.
Суд відмовив у задоволенні решти позовних вимог ОСОБА_1 з підстав ненадання позивачем доказів проведення загальних зборів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" 15 лютого 2006 року.
У задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 судом відмовлено з підстав ненадання ним доказів перебування в складі акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" на час проведення загальних зборів 15 лютого 2006 року та 6 липня 2007 року, а тому і відсутності порушень його прав.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13 листопада 2008 року рішення господарського суду м. Києва від 1 жовтня 2008 року змінено. В позові ОСОБА_1 відмовлено повністю, виходячи з відсутності порушень прав позивача внаслідок прийняття рішень загальними зборами акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" 6 липня 2007 року, оскільки ведення реєстру акціонерів проводилось ТОВ "Всеукраїнський реєстратор" на підставі чинного на час проведення зборів договору; визначення кворуму правомірно проведено з урахуванням загальної кількості випущених акцій відповідача станом на дату проведення зборів; а заходи забезпечення позову шляхом заборони проводити загальні збори та виконувати рішення загальних зборів від 27 липня 2004 року носили явно незаконний характер та в подальшому були скасовані.
В решті рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 7 квітня 2009 року постанову Київського апеляційного господарського суду від 13 листопада 2008 року залишено без змін.
Ухвалою колегії суддів Верховного Суду України від 17 вересня 2009 року за касаційною скаргою ОСОБА_1 порушено провадження з перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України від 7 квітня 2009 року.
У касаційній скарзі ставиться питання про скасування зазначеної постанови Вищого господарського суду України з підстав її невідповідності Конституції України (254к/96-ВР) , рішенням Верховного Суду України з питань застосування норм матеріального права та неправильного застосування судом норм процесуального й матеріального права з залишенням в силі рішення суду першої інстанції.
Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
24 липня 2004 року загальними зборами АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" були прийняті рішення про збільшення статутного фонду товариства на 245 590 грн. шляхом проведення додаткової емісії простих іменних акцій товариства номінальною вартістю 0, 5 грн. у кількості 491 180 штук; про внесення змін до статуту товариства та передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства від ТОВ "Еко-інвест" до ТОВ "Всеукраїнський реєстратор".
6 липня 2007 року відбулись загальні збори акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", на яких були прийняті рішення про підтвердження повноважень існуючого правління; відкликання ревізійної комісії в повному її складі та обрання нового складу ревізійної комісії; відкликання спостережної (наглядової ради) в повному складі та обрання нового складу спостережної ради; розірвання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства з реєстратором ТОВ "Всеукраїнський реєстратор"; укладення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів із ЗАТ "Міжрегіональне бюро реєстрації"; затвердження нової редакції статуту товариства; направлення прибутку товариства, отриманого в 2005-2006 роках, на розвиток виробництва без нарахування дивідендів по результатам роботи товариства за цей період.
Згідно із протоколом загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року, на цих зборах були присутні 16 акціонерів, які володіють у сукупності 509 470 акціями, що складає 99, 41 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, виходячи з загальної кількості акцій 512 500 штук, випущених на момент проведення загальних зборів. Реєстрацію акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" вів реєстратор ТОВ "Всеукраїнський реєстратор".
Залишаючи без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 13 листопада 2008 року, Вищий господарський суд України погодився з висновком суду апеляційної інстанції відсутність підстав для задоволення позову.
При цьому Вищий господарський суд України не врахував роз'яснень п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (v0013700-08) , згідно з якими прийняття загальними зборами рішень за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення є безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону (ст. ст. 41, 42, 59, 60 Закону України "Про господарські товариства"); та приписів ч. ч. 2, 4 ст. 35 ГПК України щодо доказування фактів, встановлених рішенням господарського суду по іншій справі за участю тих самих сторін, і фактів, які встановлені рішенням суду з цивільної справи.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 5 червня 2007 року у справі за позовом ОСОБА_1 до АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві про визнання недійсними рішень та рішенням апеляційного суду м. Києва від 16 жовтня 2006 року у справі за позовом ОСОБА_2, ТОВ "Дормостпроект" до ОСОБА_4, АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", ТОВ "Всеукраїнський реєстратор", 3-я особа ОСОБА_1, про визнання рішень загальних зборів акціонерів недійсними, визнання дій незаконними та зобов'язання вчинити певні дії, визнані незаконними рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 27 липня 2004 року, в тому числі і в частині прийняття рішення про збільшення статутного фонду товариства шляхом проведення додаткової емісії простих іменних акцій товариства.
Проте свого висновку суд касаційної інстанції дійшов без належної оцінки того, що кворум на загальних зборах АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" визначався з урахуванням додатково випущених акцій товариства, рішення загальних зборів про випуск яких від 24 липня 2004 року було визнано недійсним у судовому порядку; та без будь-якої оцінки фактів, встановлених рішенням апеляційного суду м. Києва від 16 жовтня 2006 року, незважаючи на те, що вони мають суттєве значення для правильного вирішення справи та саме їх наявністю обґрунтовувались позовні вимоги.
Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року неправомочними; визнання незаконними зміни до статуту АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", внесені на підставі рішень загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроек" від 6 липня 2007 року; визнання незаконним передавання ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від ТОВ "Всеукраїнський реєстратор" до ЗАТ "Межрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року; визнання незаконним ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" ЗАТ "Міжрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року; не встановив, чи є такі способи захисту права належними у розумінні ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України, чи випливають вони із положень законодавства.
Допущені судами помилки у застосуванні норм матеріального та процесуального права дають підставу для скасування всіх ухвалених у справі судових рішень в зазначеній частині та передачі справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
Разом з тим, залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції в частині вирішення решти позовних вимог ОСОБА_1 та в частині вирішення позовних вимог ОСОБА_3; Виший господарський суд України обгрунтовано погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанції про відсутність правових підстав для їх задоволення, оскільки ОСОБА_1 не надано доказів проведення загальних зборів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" 15 лютого 2006 року та ОСОБА_3 не надано доказів перебування в складі акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" на час проведення загальних зборів 15 лютого 2006 року та 6 липня 2007 року, а тому порушення його прав.
Керуючись ст. ст. 111-17 – 111-20 ГПК України (1798-12) , Судова палата у господарських справах Верховного Суду України
п о с т а н о в и л а:
Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
Постанову Вищого господарського суду України від 7 квітня 2009 року, постанову Київського апеляційного господарського суду від 13 листопада 2008 року та рішення господарського суду м. Києва від 1 жовтня 2008 року скасувати в частині вирішення позовних вимог ОСОБА_1 про визнання загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року неправомочними; визнання усіх рішеннь загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року незаконними; визнання незаконними змін до статуту акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект", внесених на підставі рішень загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроек" від 6 липня 2007 року; визнання незаконним передавання ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський реєстратор" до закритого акціонерного товариства "Межрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року; визнання незаконним ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" закритим акціонерним товариством "Міжрегіональне бюро реєстрації" на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства закритого типу "Київсоюзшляхпроект" від 6 липня 2007 року.
Справу в цій частині передати на розгляд до суду першої інстанції.
У решті постанову Вищого господарського суду України від 7 квітня 2009 року залишити в силі.
постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий В.П. Барбара
Судді : І.С. Берднік
І.В. Вовк
П.Ф. Карпечкін
П.І. Колесник
О.І. Потильчак
Ф.Ф. Черногуз
І.Б. Шицький
Залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу Вищий господарський суд не врахував роз"яснень п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (v0013700-08) та приписів ч. ч. 2, 4 ст. 35 ГПК України; не дав оцінки тому, що кворум на загальних зборах визначався з урахуванням додатково випущених акцій товариства, рішень загальних зборів про випуск яких було визнано недійсним у судовому порядку.
постанова ВСУ від 13.10.2009р. № 3-4194к09 Код – ІІ