П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2009 року місто Київ
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs5814909) ) ( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs4175828) )
Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:
Головуючого: Барбари В.П.,
Суддів: Берднік І.С., Вовка І.В., Карпечкіна П.Ф.,
Потильчака О.І., Черногуза Ф.Ф., Шицького І.Б., Щотки С.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Готель Україна" (далі – ЗАТ "Готель Україна") на постанову Вищого господарського суду України від 09.07.2009 року у справі за позовом ЗАТ "Готель Україна", товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційна компанія" (далі – ТзОВ "Комерційна компанія") до Державного управління справами Президента України (далі – ДУС Президента України), Фонду державного майна України (далі – ФДМУ), Державного підприємства "Готель "Україна" (далі – ДП "Готель "Україна") про визнання права власності та витребування майна,
встановила:
У грудні 2008 року ЗАТ "Готель Україна" та ТзОВ "Комерційна компанія" звернулися до господарського суду м. Києва з позовом до ДУС Президента України, ФДМУ та ДП "Готель "Україна" про визнання права власності та витребування майна. Позов мотивовано тим, що відвідачі не виконали своїх зобов’язань щодо передачі свого внеску до статутного фонду ЗАТ "Готель Україна".
Рішенням господарського суду м. Києва від 03.02.2009 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2009 року, позовні вимоги задоволено з мотивів їх обґрунтованості.
Постановою Вищого господарського суду України від 09.07.2009 року вказані судові рішення скасовано та справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції з тих підстав, що судами не було з’ясовано всіх обставин справи.
Ухвалою Верховного Суду України від 10.09.2009 року за касаційною скаргою ЗАТ "Готель Україна" порушено провадження з перегляду Верховним Судом України у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України від 09.07.2009 року.
У касаційній скарзі ставиться питання про скасування оскарженої постанови з мотивів її невідповідності нормам матеріального та процесуального права.
ТзОВ "Комерційна компанія", ДУС Президента України, ДП "Готель "Україна" не використали наданого законом права на участь свого представника у судовому засіданні.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників ЗАТ "Готель Україна", ФДМУ, Генеральної прокуратури України, обговоривши доводи касаційної скарги і перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Вищий господарський суд України, всупереч вказаним вимогам закону вдався до переоцінки обставин справи, котрі були встановлені господарськими судами у відповідності з вимогами статті 43 ГПК України.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, ФДМУ у відповідності з наказом №2289 від 28.10.2004 року приймає рішення про створення ЗАТ "Готель Україна" і виступає засновником останнього. Іншим засновником є ТзОВ "Комерційна компанія". 28.10.2004 року збори засновників ЗАТ "Готель Україна" приймають рішення про створення товариства. Цього ж дня, ДУС Президента України, ФДМУ та ЗАТ "Готель Україна" підписують акт №463 приймання-передачі внеску до статутного фонду товариства, яким ДУС Президента України передає ФДМУ, який в свою чергу передає ЗАТ "Готель Україна" у власність майно ДП "Готель "Україна", згідно відповідного переліку, який було наведено у додатку до зазначеного акта. 12.11.2004 року установчими зборами ЗАТ "Готель Україна" прийнято рішення, яке затверджено протоколом №1, про створення товариства, затверджено його статут, розмір статутного фонду і його розподілу 50 на 50%, обрані виконавчі органи товариства. 18.11.2004 року Печерська районна державна адміністрація у м. Києві зареєструвала ЗАТ "Готель Україна". Правомірність створення та реєстрації ЗАТ "Готель Україна" підтверджується судовими рішеннями по іншим справам. Платіжним дорученням №85 від 02.02.2005 року ТзОВ "Комерційна компанія" виконало своїх зобов’язання, як засновника ЗАТ "Готель Україна", та перерахувало на рахунок останнього 50% статутного фонду у розмірі 54 252 430,50 грн. 31.10.2008 року ЗАТ "Готель Україна" та ТзОВ "Комерційна компанія" звернулися до ДУС Президента України з листами про надання можливості ДП "Готель "Україна" передати ЗАТ "Готель Україна" документи, які необхідні для реєстрації за ним права власності та не чинити перешкод у реєстрації права власності, про що були отримані відмови (листи ДУС Президента України від 06.11.2008 року за №01-09/2-2829 та за №01-09/2-2828).
Відповідно до ст. 115 ЦК України та ст. 85 ГК України товариство є власником майна переданого йому у власність засновниками та учасниками як внески.
Згідно з ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.
Вищий господарський суд України вказаним обставинам належної оцінки не дав.
За таких підстав, господарський суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог ЗАТ "Готель Україна".
Відповідно до п. 11 Постанови Пленум Верховного Суду України №13 від 24.10.2008 року "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (v0013700-08) акціонери (учасники) господарського товариства не вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших акціонерів (учасників) господарського товариства та самого товариства поза відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги порушенням прав інших акціонерів (учасників).
Враховуючи викладене, господарський суд м. Києва дійшов безпідставного висновку, з яким погодився суд апеляційної інстанції, про задоволення позовних вимог ТзОВ "Комерційна компанія". Однак, Вищий господарський суд України, скасовуючи судові рішення попередніх судових інстанцій та направляючи справу на новий розгляд не врахував, що у даній справі самостійний позов пред’явило і ЗАТ "Готель Україна", котре є належним позивачем.
За таких обставин, постанову Вищого господарського суду України в частині скасування постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2009 року та рішенням господарського суду м. Києва від 03.02.2009 року щодо задоволення позовних вимог ЗАТ "Готель Україна" і направлення справи в цій частині на новий судовий розгляд слід скасувати, а в решті постанова суду касаційної інстанції підлягає залишенню без змін.
Виходячи з положень статей 6, 8 Конституції України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України не вважає за необхідне направляти справу на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки це суперечило б положенням статті 125 Конституції України, статей 2, 39 Закону України "Про судоустрій України" щодо визначення статусу Верховного Суду України та його завдання забезпечити законність у здійсненні правосуддя, і викликало б конституційно недопустиму необхідність скасування законного рішення суду апеляційної інстанції. У зв’язку з цим наведений у статті 11118 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) перелік наслідків розгляду касаційної скарги на постанову Вищого господарського суду України не є процесуальною перешкодою для прийняття Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України зазначеного рішення.
Керуючись статтями 11117-11120 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , Судова палата,
постановила:
Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Готель Україна" задовольнити.
Постанову Вищого господарського суду України від 09.07.2009 року у справі № 33/472 в частині скасування постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2009 року та рішенням господарського суду м. Києва від 03.02.2009 року щодо задоволення позовних вимог закритого акціонерного товариства "Готель Україна" і направлення справи в цій частині на новий судовий розгляд скасувати.
Постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2009 року про залишення без змін рішення господарського суду м. Києва від 03.02.2009 року щодо задоволення позовних вимог закритого акціонерного товариства "Готель Україна" залишити в силі.
У решті постанову суду касаційної інстанції залишити без змін.
постанова остаточна і оскарженню не підлягає.
Головуючий:
Судді:
В.П. Барбара
І.С. Берднік
І.В. Вовк
П.Ф. Карпечкін
О.І. Потильчак
Ф.Ф. Черногуз
І. Б. Шицький
С.О. Щотка
Відповідно до п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 року "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (v0013700-08) акціонери (учасники) господарського товариства не вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших акціонерів (учасників) господарського товариства та самого товариства поза відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги порушенням прав інших акціонерів (учасників).
постанова ВСУ від 06.10.2009 р. № 3-4111к09 Код – ІІ