1166.5275.1
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10лютого 2009 року м.Київ
( Додатково див. постанову Одеського апеляційного господарського суду (rs2504781) ) ( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs2790789) )
Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:
Головуючого:
Колесника П.І.,
суддів:
Берднік І.С., Гуля В.С., Карпечкіна П.Ф.,
Черногуза Ф.Ф., Шицького І.Б., Щотки С.О.,
розглянувши касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Готель "Юність" на постанову Вищого господарського суду України від 03.12.2008 року у справі за заявою закритого акціонерного товариства "Спутнік" до закритого акціонерного товариства "Готель "Юність" про визнання банкрутом,
в с т а н о в и л а :
У березні 2008 року ЗАТ "Спутнік" звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання банкрутом ЗАТ "Готель "Юність" як відсутнього боржника.
Заява обгрунтована тим, що боржник не виконав своїх зобов’язань за договором про надання фінансової допомоги №14/09 в частині повернення грошових коштів і фактично відсутній за своїм місцезнаходженням, що є підставою, відповідно до ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон), для порушення провадження у справі про банкрутство.
Боржник – ЗАТ "Готель "Юність" проти заяви заперечувало, посилаючись на відсутність у кредитора безспірних грошових вимог до боржника. Товариство знаходиться за юридичною адресою, зареєстрованою у Єдиному державному реєстрі, веде і звітує про господарську діяльність перед державними органами.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.03.2008 року порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Готель "Юність".
Постановою господарського суду Одеської області від 31.03.2008 року визнано ЗАТ "Спутнік" кредитором ЗАТ "Готель "Юність" з грошовими вимогами у сумі 528563, 26 грн. Визнано ЗАТ "Готель "Юність" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено арбітражного керуючого Козаренко Є.В. ліквідатором ЗАТ "Готель "Юність". Постанова обгрунтована неспроможністю боржника сплатити заборгованість у сумі 528563, 26 грн., який припинив господарську діяльність і за місцезнаходженням відсутній.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 07.10.2008 року скасовано постанову господарського суду Одеської області від 31.03.2008 року та залишено без розгляду заяву ЗАТ "Спутник" про визнання банкрутом ЗАТ "Готель "Юність".
Постановою Вищого господарського суду України від 03.12.2008 року скасовано постанову Одеського апеляційного господарського суду від 07.10.2008 року та залишено в силі постанову господарського суду Одеської області від 31.03.2008 року.
15.01.2009 року Верховним Судом України порушено касаційне провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 16.10.2008 року за касаційною скаргою ТОВ "Продукт-Сервіс". Скарга мотивована невідповідністю постанови рішенням Верховного Суду України з питань застосування норм матеріального права та неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.
Заслухавши суддю-доповідача представників сторін обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши матеріали справи Верховний Суд України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.
Скасовуючи постанову апеляційного суду та залишаючи в силі постанову господарського суду від 31.03.2008 року про визнання ЗАТ готель "Юність" банкрутом з відкриттям ліквідаційної процедури за ст. 52 Закону касаційний суд погодився з висновком суду першої інстанції про відсутність боржника за місцезнаходженням.
З таким погодитись не можна з наступних підстав.
Згідно з особливостями банкрутства відсутнього боржника за ст. 52 Закону встановлено, що у разі, якщо громадянин підприємець – боржник або керівні органи боржника – юридичної особи відсутні за місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчить про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.
З метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних та фізичних осіб – підприємців Законом України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців, створено Єдиний державний реєстр (далі Реєстр) у якому містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи та її відсутність за місцезнаходженням (ч. ч. 2, 4 ст. 17), а внесені до Реєстру відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (ст. 18).
Касаційний суд не звернув уваги, що у витязі із Реєстру від 28.11.2008 року юридичною адресою Боржника є вул.Піонерська, 32 у м.Одеса.
Поштова кореспонденція господарського суду Боржником отримана за юридичною адресою про що свідчить: повідомлення Укрпошти про вручення поштового повідомлення (т.1, а.с. 105); зареєстрований господарським судом 20.03.2008 року за №5690 відзив Боржника на заяву Кредитора та клопотання про відкладення розгляду справи, а також участь у судовому розгляді 31.08.2008 року представника ЗАТ Готель "Юність", за результатами якого судом винесено постанову про банкрутство Боржника.
Матеріалами справи підтверджується, що Боржник про свою господарську діяльність за 2007 рік подав баланс Товариства і звіт про фінансові результати до фінансового відділу, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість до відділу статистики та податкові декларації до державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси (т.1, ас. 129-133, 137-152).
Звіти вказаними органами прийняті, про що свідчать їх штампи, відповідають вимогам податкового законодавства, а посилання суду першої інстанції на відсутність первинних документів господарської діяльності Боржника є безпідставним.
Заява Кредитора про порушення справи про банкрутство Боржника подана через два місяці після звіту господарської діяльності ЗАТ "Готель "Юність" і зареєстрована господарським судом 13.03.2008 року.
Отже, висновок судів першої та касаційної інстанцій про наявність підстав банкрутства відсутнього за місцезнаходженням Боржника є необгрунтованим і незаконним, оскільки суперечить фактичним обставинам справи і не відповідає вимогам ст.52 Закону.
Залишення апеляційним судом заяви Кредитора про банкрутство Боржника без розгляду у зв’язку з невиконанням Кредитором про надання необхідних документів для розгляду справи за п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України правильно скасовано касаційним судом оскільки відповідно до ст.ст. 32, 36 ГПК України у матеріалах справи є копії установчих документів відповідно до яких апеляційний суд був зобов’язаний перевірити законність судового рішення.
За таких обставин всі судові рішення у справі підлягають скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
Керуючись ст.ст. 111-17– 111-19 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , Судова палата
п о с т а н о в и л а:
касаційну скаргу ЗАТ "готель "Юність" задовольнити.
Постанову Вищого господарського суду України від 03.12.2008 року, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 07.10.2008 року та постанову господарського суду Одеської області від 31.03.2008 року скасувати.
Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.
Головуючий: П.І. Колесник Судді: І.С. Берднік
В.С. Гуль
П.Ф. Карпечкін
Ф.Ф. Черногуз
І.Б. Шицький
С.О. Щотка