ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" жовтня 2013 р.Справа № 5024/1725/2012
( Додатково див. рішення господарського суду Херсонської області (rs32834184) )
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючий суддя Ярош А.І.
судді Журавльов О.О., Лисенко В.А.
при секретарі судового засідання Селиверстовій М.В.,
за участю представників сторін
Від ТОВ "Продексим, ЛТД" - Кузьома В.В., довіреність № б/н, від 18.03.13;
Від ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА" - Качмар О.Й., довіреність № 55 від 11.01.13;
Від ПП "Регіональна зерноторгівельна компанія" - не з'явився, повідомлений належним чином;
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка"
на рішення господарського суду Херсонської області від 29.07.2013р.
по справі № 5024/1725/2012
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Продексім, ЛТД"
до 1) Приватного підприємства "Регіональна зерноторгівельна компанія"
2) Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка" в особі Херсонської дирекції ПрАТ "Страхова компанія "Уніка"
про стягнення 809 962,70 грн.,
та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Продексим, ЛТД"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватного підприємства "Регіональна зерноторгівельна компанія"
про визнання недійсним договору,
В С Т А Н О В И В :
Товариство з обмеженою відповідальністю "Продексим, ЛТД" звернулось до господарського суду Херсонської області з позовною заявою до Приватного підприємства "Регіональна зерноторгівельна компанія" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка" в особі Херсонської дирекції ПрАТ "Страхова компанія "Уніка" про стягнення 809 962,70 грн.
Обґрунтовуючи позовну заяву, позивач посилався на те, що відповідно до договору добровільного комплексного страхування майбутнього врожаю с/г культур від 21.05.2012 р. відповідач-2 повинен був відшкодувати збитки, які настали внаслідок настання страхового випадку, а оскільки відповідач-2 відмовився від виконання своєї частини зобов'язань за договором, позивач звернувся до суду з позовом про солідарне стягнення страхової суми також і з відповідача-1, з яким укладено договір поруки №21/05 від 21.05.2012 року.
15 січня 2013 року ТОВ "Продексим, ЛТД" звернулось до господарського суду Херсонської області із зустрічною позовною заявою до ПП "Регіональна зерноторгівельна компанія" та ПрАТ "Страхова компанія "Уніка" про визнання недійсним договору комплексного страхування майбутнього врожаю, посилаючись на те, що договір страхування був укладений після настання страхового випадку.
Ухвалою господарського суду Херсонської області від 19.02.2013 року по даній справі призначено судову агротехнічну експертизу, на вирішення якої поставлено наступні питання:
1) які причини низької врожайності ярового ячменю на застрахованих полях;
2) чи були дотримані мінімальні агротехнічні умови (технологія) вирощування, обробки та збирання застрахованого врожаю ярового ячменю на застрахованих полях, зокрема:
а. - чи було дотримано правила сівозміни при проведенні посіву ярового ячменю;
б. - чи було дотримано нормативи застосування добрив, мікроелементів та регуляторів росту ярового ячменю;
в. - чи використовувалось насіння належної якості;
г. - чи була дотримана технологія обробки сільськогосподарських культур (норма висіву, глибина закладки насіння, строки посіву, догляд за посівом);
д. - чи були дотримані технології боротьби зі шкідниками, бур'янами та хворобами ярового ячменю;
3) чи мали місце порушення умов та строків технологічної карти, інших агротехнічних правил та вимог агротехніки, якщо так, то які;
4) чи пов'язана (може бути пов'язана) низька врожайність із внесенням надлишкової кількості отрутохімікатів (гербіцидів) та/або добрив, та/або порушенням умов, та/чи строків технологічної карти, інших агротехнічних правил та вимог агротехніки;
5) чи проростання посівів ярового ячменю на застрахованих полях було звичайним - рівномірним та однорідним по всій площі застрахованих полів;
6) що стало (могло бути) причиною передчасного пожовтіння листків ярового ячменю;
7) чи мали (могли мати) місце втрати врожаю під час збирання урожаю; якщо так, то в якій кількості і з яких причин;
8) яку врожайність ярового ячменю у 2012 році на застрахованих полях могло бути отримано, якби на початок травня 2012 року не сталося посухи;
9) чи могло бути отримано врожай ярового ячменю на застрахованих полях у кількості не менше 21,9 ц/га, якби на початок травня 2012 року не сталося посухи;
10) чи могло бути отримано врожай ярового ячменю на застрахованих полях у кількості більше, ніж 5,3 ц/га, якби на початку травня 2012 року не сталося посухи;
11) яким чином на низьку врожайність ярового ячменю вплинули суховії (могли вплинути);
12) яким чином на низьку врожайність ярового ячменю вплинуло (могло вплинути) пошкодження рослин шкідниками;
13) яким чином на низьку врожайність ярового ячменю вплинуло (могло вплинути) наявні на застрахованих полях бур'яни;
14) чи могло бути отримано врожай ярового ячменю на застрахованих полях у кількості більше, ніж 5,3 ц/га, за умови дотримання мінімальних агротехнічних умов вирощування та збирання застрахованого врожаю ярового ячменю;
Згідно висновку агротехнічної експертизи щодо дотримання агротехнічних вимог вирощування ячменю ярого в ТОВ "Продексим, ЛТД" встановлено, що причиною низької врожайності ячменю ярого є посуха, яка охопила Херсонську область в цілому і Нововоронцовський район, де розташовані землі, які використовуються в спільній діяльності ДПДГ "Піонер" та ТОВ "Продексим, ЛТД"; згідно актів здачі-приймання роботи виконувались відповідно до вимог агротехніки вирощування ячменю ярого та в оптимальні строки; порушень норм внесення добрив і пестицидів не було і тому низька врожайність ячменю ярого не пов'язана з цим, вимоги технології вирощування ячменю ярого не порушувались; якість сходів на посівах ячменю встановити не можливо, але враховуючи акт обстеження посівів представниками господарства і страхової компанії від 19.05.2012 р., можна стверджувати, що проростання насіння на застрахованих полях було рівномірним на всій площі; передчасне пожовтіння листків ячменю пов'язане з дефіцитом вологи в ґрунті; втрати врожаю під час збирання комбайнами не значне і не перевищує 3%; за таких умов, що склалися на застрахованих полях ячменю ярого навіть при дотриманні мінімальних і навіть оптимальних агротехнічних заходів вищу врожайність ніж 3,3-7,4 ц/га отримати було не можливо.
В ході розгляду справи в суді першої інстанції відповідач-2 заперечував проти висновків за наслідками судової експертизи, зазначав, що висновок є необ'єктивним, оскільки експертиза проведена з порушенням норм, які регламентують порядок проведення експертизи, без опису процесу дослідження та його результатів, оцінки наданих матеріалів, обґрунтування висновків та відповідей на поставлені питання, з виходом експертом за межі поставлених судом питань та наданих їм законом повноважень, а також з огляду на те, що ДП ДГ "Піонер", з яким ТОВ "Продексим ЛТД" уклало договір про спільну діяльність від 06.07.2005 року, є дослідницьким підприємством Інституту зрошуваного землеробства, якому доручено проведення експертизи. За таких обставин, відповідач-2 просив призначити у справі повторну судову агротехнічну експертизу.
Рішенням господарського суду Херсонської області від 29.07.2013р. по справі №5024/1725/2012 від 29 липня 2013 року первісний позов задоволено повністю, стягнуто солідарно з ПП "Регіональна зерноторгівельна компанія" та ПрАТ "Страхова компанія "Уніка" на користь ТОВ "Продексим, ЛТД" суму страхового відшкодування у розмірі 809 962,70 грн., та 16199,25 грн. судового збору, повернуто ТОВ "Продексим ЛТД" суму судового збору у розмірі 0,05 грн. сплаченого згідно платіжного доручення №1253 від 06.12.2012 р., у зв'язку з внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом, у задоволенні зустрічного позову відмовлено.
При винесенні рішення суд першої інстанції не прийняв до розгляду та відхилив висновок агротехнічної експертизи щодо дотримання агротехнічних вимог вирощування ячменю ярого в ТОВ "Продексим, ЛТД" з мотивів того, що вказаний висновок не відповідає вимогам п.п. 1.4., 4.14., 4.15., 4.17. Інструкції щодо обґрунтування висновків експерта (опису процесу дослідження та його результатів, оцінки наданих для дослідження матеріалів, обґрунтування висновків на поставлені питання), оформлення та змісту висновків експертних досліджень.
По суті позовних вимог місцевий господарський суд дійшов висновку про необґрунтованість зустрічних позовних вимог з огляду на те, що матеріали справи не містять належних і допустимих доказів того, що страховий випадок настав до укладання спірного договору страхування, тобто договір страхування укладено вже після настання страхового випадку.
При цьому, судом першої інстанції задоволено первісні позовні вимоги, мотивуючи це тим, що факт настання страхового випадку з причин, обумовлених п.3.3., п.3.4. договору підтверджено не оспореним та не спростованим відповідачем-2 Актом №1 від 28.06.2012р. проведення контрольних обмолотів (визначення врожайності застрахованих культур), а наявність обумовлених договором підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування відповідачем-2 на доведено.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням місцевого господарського суду, до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Уніка", в якій просить скасувати рішення господарського суду Херсонської області від 29.07.2013р. по справі № 5024/1725/2012 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову та задовольнити зустрічний позов, визнати недійсним договір комплексного страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №022155/8200/0000005 від 21.05.2012 р., укладений між ПрАТ "Страхова компанія "Уніка" та ТОВ "Продексим, ЛТД".
Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, апелянт зазначає, що суд першої інстанції прийняв рішення за недоведеності обставин щодо настання страхового випадку під час дії Договору страхування, без з'ясування обставин справи щодо причин недоотримання страхувальником врожаю, причин низької врожайності зібраного страхувальником урожаю - 5,3/4,1 ц/га у порівнянні з середньою врожайністю по Херсонській області та Нововоронцовському районі, з неправильним застосуванням норм матеріального права, з порушенням норм процесуального права щодо оцінки доказів та щодо всебічного, повного з'ясування усіх обставин справи.
Апелянт вважає, що факт настання страхового випадку повинен встановлюватись на основі документально підтвердженого факту несприятливого впливу зазначених у договорі страхування подій на застрахований врожай, однак акт контрольних обмолотів не підтверджує факт настання страхового випадку, оскільки підтверджує лише факт загибелі врожаю застрахованої с/г культури, а не факт настання страхового випадку.
Окрім того, скаржник зауважує, що позивачем не надано доказів на підтвердження настання страхового випадку під час дії договору страхування, а суд не прийняв до уваги докази того, що страховий випадок настав до укладення договору.
На думку апелянта, суд не з'ясував обставини справи щодо причин недоотримання позивачем врожаю, не надав оцінки доказам, які вказують на значно нижчу врожайність застрахованого урожаю у порівнянні з середньою врожайністю по області та Нововоронцовському району, зокрема, порушення страхувальником агротехнічних вимог та правил щодо вирощування ярого ячменю, вплив суховіїв, пошкодження рослин шкідниками та хворобами.
Також апелянт зазначає, що суд не звернув увагу на передчасність пред'явлення позивачем вимоги до поручителя, оскільки на момент звернення позивача до суду з позовом, відповідач-2 не визнав заявлений позивачем випадок страховим, тобто зобов'язання по виплаті позивачу страхового відшкодування у відповідача-2 не виникло, а отже і підстав для пред'явлення до поручителя вимоги у позивача не було.
В ході апеляційного розгляду представником ПрАТ "Страхова компанія "Уніка" було заявлене клопотання про проведення агротехнічної експертизи, обґрунтоване тим, що для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи слід встановити причини втрати урожаю, причини низької урожайності, чи було дотримано правила сівозміни, чи було дотримано нормативи застосування добрив, пестицидів, чи використовувалось насіння належної якості, чи були дотримані технології боротьби зі шкідниками, бур'янами та хворобами ярового ячменю, чи була дотримана технологія обробки сільськогосподарських культур (строки посіву, догляд за посівом), чи мали місце втрати врожаю під час збирання, а якщо так, то в якій кількості і з якої причини, чи пов'язана низька врожайність із внесенням надлишкової кількості хімічних речовин (пестицидів, гербіцидів) або добрив тощо.
Судова колегія відмовила в задоволенні вказаного клопотання з підстав того, що врожаю, стосовно якого слід проводити експертизу, фактично вже не існує на момент розгляду справи, тобто в даному випадку висновок експертизи не в змозі встановлювати нові обставини справи, та фактично зведеться до переоцінки доказів, наявних в матеріалах справи.
Розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, заслухавши представників сторін та третіх осіб, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а рішення господарського суду першої інстанції підлягає залишенню без змін, з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів справи, 21.05.2012р. між ПАТ "Страхова компанія "Уніка" в особі Херсонської дирекції приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка" та ТОВ "Продексим, ЛТД" укладено договір комплексного страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №022155/8200/0000005, згідно умов якого предметом договору є страхування майбутнього врожаю ячменю ярого "Достойний" 1 р. на загальній площі 363,5 га (поля №9, 34, 35), що розташовані на території с. Любимівка та с. Хрещенівка Нововоронцовського району Херсонської області, на випадок неотримання або недоотримання врожаю сільськогосподарських культур у результаті однієї або декількох подій.
Відповідно до пункту 1.2. договору страхування обов'язковою умовою підтвердження інформації наданої страхувальником в заяві на страхування є підписання акту огляду стану посівів сільськогосподарських культур. Вказаний акт сторони повинні скласти до моменту укладання договору страхування.
Відповідно до п.3.1 договору, страховими ризиками за цим договором є, зокрема, посуха чи зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню, суховії.
Згідно п.3.2 договору, посуха - це загибель та пошкодження рослин внаслідок тривалого дефіциту опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації. Складаються несприятливі умови для вегетації рослин, врожай с/г культур різко знижується або гине. При цьому розрізняють атмосферну або повітряну посуху, коли опадів випадає недостатньо, утримуються високі температури повітря на фоні низької вологості повітря (менше 30%) та ґрунтову посуху, коли відбувається висушування ґрунту, що приводить до недостатнього забезпечення рослин водою і викликає передчасне пожовтіння та засихання рослин. Критеріями посухи є зниження відносної вологості повітря вдень до 30% і менше протягом 10 днів і більше, зниження запасів продуктивної вологи орного шару ґрунту до 10 мм і менше у період сівби озимини і ярини, зниження запасів продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту до 30% і менше НПВ (найменшої польової вологоємкості) в інші періоди вегетації.
Суховіями визначено сухі гарячі вітри, що супроводяться високою температурою (понад 25 С) та значно зниженою відносною. вологістю повітря (нижче за 30%). Під час суховіїв посилюються випаровування, що при нестачі вологи у ґрунті часто призводить до в'янення та загибелі рослин. Суховії викликають у рослин порушення водного режиму й обміну речовин, що призводить до зниження врожаю сільськогосподарських культур.
Відповідно до п. 3.3 договору страховим випадком за цим договором визнається заподіяння прямих збитків майновим інтересам страхувальника, пов'язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю сільськогосподарських культур у результаті однієї або декількох подій, ризики настання яких передбачено цим договором, та у зв'язку з яким виникає зобов'язання страховика сплатити страхове відшкодування страхувальнику або призначений ним особі (вигодонабувачу), яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку.
Згідно п. 3.4 договору під повною загибеллю сільськогосподарської культури слід розуміти знищення або пошкодження більш, ніж 70% рослин на ділянці, на якій спостерігалась дія страхових ризиків, зазначених у п. 3.1 цього договору. Цей факт повинен бути підтверджений відповідним актом, підписаним представником страховика, страхувальника та/або вповноваженим експертом страховика.
Факт настання страхових ризиків, визначається компетентними органами: Українським Гідрометцентром.
Пунктом 6.2 договору встановлена безумовна франшиза в розмірі 25% від страхової суми по кожній застрахованій культурі.
Розділом 8 договору страхування визначено права та обов'язки сторін, зокрема, страховик зобов'язаний в узгоджений із страхувальником термін, до 20 травня 2012р., провести спільний (первинний) огляд посівів сільськогосподарських культур, що приймаються на страхування, із складанням відповідного акту огляду, в якому відображається стан посівів. Вказаний акт огляду є невід'ємною частиною цього договору (п. 8.1.2); протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування (п. 8.1.3).
Факт огляду ячменю "Достойний" 1 р. на площі 363,5 га, що розташовані на території с. Любимівка та с. Хрещенівка Нововоронцовського району Херсонської області підтверджується актом огляду посівів сільськогосподарських культур від 19.05.2012р. (т.1 а.с. 20), складеним за участю представників страховика, в особі директора Херсонської обласної дирекції СК "Уніка" Третьяк Л.А. та Бабакової Л.М. Як встановлено судом першої інстанції, на момент складання цього акта, після огляду стану посівів сільськогосподарських культур, ніяких зауважень зі сторони представників страховика не надійшло.
19 травня 2012 року було складено Акт посівів сільськогосподарських культур (т.1, а.с. 20).
Відповідно до пункту 8.1.3. договору страхування страховик зобов'язаний протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування.
При цьому, згідно з п. 11.1.3. договору страхування підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору або про факт настання страхового випадку.
Судом встановлено, що 28.06.2012 в присутності представника страхувальника та уповноваженого представника страховика агронома Прищепи О.М. було проведено контрольний обмолот щодо визначення врожайності застрахованого майбутнього врожаю ярого ячменю на полях №9 (площа 132,7 га), №34 (площа 135,1 га), №35 (площа 95,7 га) за адресою розміщення Херсонська область, Нововоронцовський район., с. Любимівка, за договором страхування та складено акт №1 від 28.06.2012р. проведення контрольних обмолотів (визначення врожайності застрахованих культур). Актом визначено загальний стан посівів та врожайність культури.
Відповідно до акта № 1 від 28.06.2012 року проведення контрольних обмолотів (визначення врожайності застрахованих с/г культур) так пункту 9.4. договору страхування, позивач визначив розмір страхового відшкодування, яке складає 809962,70 грн., що підтверджується довідкою-розрахунком (т.1, а.с. 22).
Згідно листа від 10.10.2012р. №3640/1, відповідач-2 відмовив у виплаті страхового відшкодування, посилаючись на п. 11.1.3. договору страхування, тобто подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору або про факт настання страхового випадку.
Згідно положень ст. 979 ЦК України, за договором страхування одна сторона - страховик зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.
За ст. 983 ЦК України, договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником страхового платежу, якщо інше не встановлено договором.
Як встановлено судом першої інстанції та не заперечується сторонами, позивачем сплачено страховий платіж за означеним договором у розмірі 76422,24 грн.
Згідно з ч.2 ст. 8 Закону України "Про страхування" під страховим випадком розуміється подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі, що кореспондується з приписами ст. 988 ЦК України, згідно яких страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати страхувальникові; у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором.
Проаналізувавши обставини справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції про задоволення первісного позову та відмову в задоволенні зустрічного позову, вважає обґрунтованими висновки суду про те, що факт настання страхового випадку з причин, обумовлених п.3.3., п.3.4. договору підтверджено Актом №1 від 28.06.2012р. проведення контрольних обмолотів (визначення врожайності застрахованих культур), а підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, а саме посилання відповідача-2 на те, що страховий випадок настав до укладання спірного договору страхування, не доведені належними та допустимими доказами.
Згідно ст. 989 ЦК України, страхувальник зобов'язаний при укладенні договору страхування надати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику.
Судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, який правомірно не прийняв до уваги посилання відповідача-2 на подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про факт настання страхового випадку, а саме настання засухи до укладення договору, що призвело до недоотримання застрахованого за договором врожаю, та вірно зазначив, що своїми діями по огляду посівів сільськогосподарських культур, що приймаються на страхування та складанням Акту огляду посівів сільськогосподарських культур від 19.05.2012 року, в якому відображається стан посівів, страховик підтвердив свою згоду на укладання договору, та прийняв до страхування врожай, розташований на території с.Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області.
При цьому, пунктом 1.2 договору передбачено, що обов'язковою умовою підтвердження інформації наданої Страхувальником в Заяві на страхування є підписання Акту огляду стану посівів сільськогосподарської культури.
Крім того, відповідно до додатку №2 до спірного договору позивачем надано відповідачу-2 під час передстрахового огляду перелік необхідних документів, а саме: форми звітності за попередні п'ять і більше років, накладні на отримання насіння, витратні акти (насіння, добрив, ПММ, облікові листи тракториста, водія, вантажника насіння та добрив), документ на право власності, оренди земельних угідь,(т.2 а.с. 27) та відповідач-2 прийняв вказані документи без зауважень та не вимагав додаткових документів на підтвердження відсутності страхового випадку до укладення договору.
Суд першої інстанції цілком правомірно вказав, що відповідач-2 - страхувальник - жодним чином не був обмежений у своїх діях, щодо перевірки стану застрахованих посівів с/г культур, у залученні фахівців для надання відповідної інформації, а також збиранні інформації та інших доказів щодо погодних умов, які склалися у весняний період на території Нововоронцовського району Херсонської області до укладення спірного договору.
Таким чином, судова колегія приходить до висновку, що підписуючи акт від 19.05.2012р., представник страховика повністю погодився зі станом посівів ярого ячменю, визнав його стан задовільним та таким, який можливо застрахувати, що унеможливлює подальше твердження про обізнаність щодо пошкодження ярового ячменю ще до укладення Договору страхування, що спростовує довід апеляційної скарги проти настання страхового випадку до укладення договору.
Доводи апеляційної скарги про підтвердження факту настання страхового випадку до укладення договору страхування листами Українського гідрометеорологічно-центру, не приймаються судовою колегією до уваги, виходячи з наступного.
Як вже зазначалось вище, відповідно до п.3.1 договору, страховими ризиками за цим договором є, зокрема, посуха чи зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню, суховії.
Згідно п. 3.4 договору факт настання страхових ризиків, визначається компетентними органами: Українським Гідрометцентром.
Дослідивши надані до суду листи центрів з гідрометеорології, судова колегія дійшла висновку, що посуха мала місце протягом всього періоду дії договору, та з цього приводу зазначає наступне.
Відповідно до змісту листа №37-03/1-4/1107 від 02.07.2012 Херсонського обласного центру з гідрометеорології вбачається факт сухої та жаркої погоди протягом весняно-літнього періоду 2012 року на полях ТОВ "Продексим, ЛТД" Нововоронцовського району, що призвело до втрати врожаю ярого ячменю (т.2 а.с.98).
Отже, зазначений лист є доказом настання страхового випадку у відповідності до приписів п.п. 3.3, 3.4. договору страхування, а саме втрати врожаю ярого ячменю в результаті посухи під час дії спірного договору.
При цьому, судова колегія вважає правомірними посилання суду першої інстанції на те, що лист №01-20/2157 від 01.10.2012 року Українського гідрометеорологічно-центру не є належним та допустимим доказом по справі, оскільки інформаційні дані метеостанції смт. Велика Олександрівка щодо погодних умов, які склалися на території Новоронцовського району містять значний відсоток інформаційної погрішності. Також у зазначеному листі Український гідрометеорологічний центр зазначає, що описані ним погодні умови могли привести до значних втрат врожаю, тобто, гідрометеорологічний центр не констатує факт настання певної події, а лише допускає таку можливість. (т.2 а.с.97).
Що стосується листів Українського гідрометеорологічного центру №01-20/250 від 30.01.2013 р. з відомостями про те, що у більшості днів травня на території всіх районів Херсонської області складалися малосприятливі умови для формування урожаю ярового ячменю, та листа Херсонського обласного центру з гідрометеорології №38-03/1-4/113 від 31.01.2013 року з висновком про те, що в Нововоронцовському районі Херсонської області у квітні-травні були несприятливі погодні умови для росту і розвитку ярого ячменю, у зв'язку з чим ярий ячмінь на полях знаходився в незадовільному стані, то судова колегія також не приймає їх як належні та допустимі докази в розумінні ст.ст. 32- 34 ГПК України, оскільки вони не доводять конкретного причинно-наслідкового зв'язку між засухою на півночі Херсонської області та пошкодженням врожаю ярого ячменю на полях ТОВ "Продексим ЛТД", а тому не можуть бути покладені в основу судового рішення (т.2 а.с. 100, т.3 а.с. 86).
Окрім того, судова колегія зауважує та звертає увагу апелянта на те, що посилання у вищевказаних листах на передчасне пожовтіння листків нижнього ярусу ярого ячменю, пошкодження рослин шкідниками, не ідентифіковані відносно застрахованого врожаю, що знаходиться на території с.Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області, а тому не можуть сприйматись як допустимі докази пошкодження шкідниками саме застрахованого врожаю.
Проаналізувавши матеріали справи, судова колегія зазначає, що, з урахуванням вищезазначених погодних умов в квітні-травні 2012 року, стан ячменю на 19.05.2012р., дозволив ПАТ "Страхова компанія "Уніка" укласти спірний договір від 21.05.2012р..
При цьому, відповідач 2 не був позбавлений можливості отримати довідки центрів з гідрометеорології щодо погодних умов в цей період до укладення договору.
Також, слід зазначити, що інформація про погодні умови не може вважатись відомостями, які можна приховати в односторонньому порядку. зазначеної позиції також притримується Вищий господарський суд України в постанові від 01.04.2009 року по справі №5-18-3/372.
Таким чином, судом апеляційної інстанції встановлено, що настав страховий випадок, зафіксований належним чином, що підтверджується актом проведення контрольних обмолотів від 28.06.2012р. та довідкою №37-03/1-4/1107 від 02.07.2012 Херсонського обласного центру з гідрометеорології.
При цьому підстав, визначених п.11.1.3 спірного договору, за яких страховик вправі відмовити у виплаті страхового відшкодування, не мало місця.
Апеляційний суд наголошує, що доводи апелянта про недійсність договору страхування є недоведеними та безпідставними, оскільки апелянтом не надано належних доказів того, що страховий випадок настав саме до укладення договору.
Посилання апелянта на порушення страхувальником агротехнічних вимог та правил щодо вирощування ярого ячменю згідно технології вирощування ярого ячменю, а саме пересівання озимого ячменю ярим ячменем, відхиляються колегією суддів з тих підстав, що апелянт мав можливість перевірити та був обізнаний про дані обставини до укладення договору, що виключає можливість посилатись на такі порушення в подальшому.
Також апеляційний суд відхиляє доводи апелянта про передчасність пред'явлення позивачем вимог до поручителя, оскільки положеннями ст. 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
Обґрунтованість позовних вимог до відповідача-2 встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи при апеляційному розгляді, а тому поручитель - відповідач-1 - повинен нести солідарну відповідальність за порушення зобов'язання відповідачем-2.
Підсумовуючи вищевикладене, судова колегія вважає, що апелянтом не надано належних та допустимих доказів в підтвердження своїх заперечень, доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження при апеляційному перегляді оскаржуваного рішення суду першої інстанції, є необґрунтованими та безпідставними, відтак, апеляційний суд дійшов висновків про відсутність підстав, передбачених ст. 104 ГПК України, для зміни або скасування оскаржуваного рішення, у зв'язку з чим в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення - залишити без змін.
Керуючись ст. ст. 99, 101 - 105 ГПК України, Одеський апеляційний господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Уніка" залишити без задоволення.
Рішення господарського суду Херсонської області від 29.07.2013р. по справі № 5024/1725/2012 залишити без змін.
постанова набирає законної сили з дня її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку.
Повний текст постанови складено 07.10.2013 року
Головуючий суддя:
Суддя:
Суддя:
А.І. Ярош
О.О. Журавльов
В.А.Лисенко