КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1279
Київ

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2274 (2274-99-п) від 11.12.99 N 478 (478-2004-п) від 14.04.2004 N 619 (619-2010-п) від 21.07.2010 N 259 (259-2011-п) від 17.03.2011 N 1115 (1115-2011-п) від 20.10.2011 N 938 (938-2013-п) від 11.12.2013 N 918 (918-2015-п) від 11.11.2015 N 482 (482-2016-п) від 22.07.2016 N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )
З метою подальшого вдосконалення визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що розміри втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, визначаються за нормативами згідно з додатком.
2. Затвердити Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню (додається).
3. Взяти до відома, що звільнення громадян та юридичних осіб від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснюється у випадках, визначених статтею 208 Земельного кодексу України (2768-14) .
( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 918 (918-2015-п) від 11.11.2015 ) ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2274 (2274-99-п) від 11.12.99, N 478 (478-2004-п) від 14.04.2004; в редакції Постанови КМ N 259 (259-2011-п) від 17.03.2011 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державний комітет по земельних ресурсах.
Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279

НОРМАТИВИ

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

(тис. грн. за 1 га)
а) сільськогосподарського виробництва
------------------------------------------------------------------
|    Регіон      | Рілля |Багаторічні| Сіножаті|Пасовища|
|             |    |насадження |     |    |
|-------------------------+-------+-----------+---------+--------|
|Автономна Республіка Крим| 96,59 |  415,26 | 20,77 | 20,09 |
|Області:         |    |      |     |    |
|Вінницька        |108,25 |  579,99 | 28,58 | 25,44 |
|Волинська        |110,64 |  180,13 | 92,28 | 74,02 |
|Дніпропетровська     | 82,87 |  145,53 | 20,3  | 20,64 |
|Донецька         | 91,04 |  320,46 | 26,4  | 26,13 |
|Житомирська       | 80,8 |  652,9  | 74,34 | 56,89 |
|Закарпатська       |135,58 |  342,48 | 81,76 | 62,91 |
|Запорізька        | 69,37 |  148,38 | 17,48 | 15,82 |
|Івано-Франківська    |111,19 |  135,32 | 34,36 | 34,36 |
|Київська         |116,74 |  615,34 | 69,34 | 43,31 |
|Кіровоградська      | 82  |  95,37 | 24,19 | 20,67 |
|Луганська        | 65,89 |  371   | 37,62 | 18,84 |
|Львівська        |109,55 |  142,53 | 45,9  | 42,4  |
|Миколаївська       | 65,78 |  230,94 | 17,37 | 17,04 |
|Одеська         | 75,36 |  289,76 | 27,73 | 19,22 |
|Полтавська        | 95,4 |  288,48 | 36,25 | 25,47 |
|Рівненська        |121,1 |  197,75 | 89,49 | 59,22 |
|Сумська         | 97,47 |  195,32 | 50,59 | 33,04 |
|Тернопільська      |124,58 |  198,58 | 54,57 | 40,12 |
|Харківська        | 86,25 |  322,74 | 24,84 | 20,18 |
|Херсонська        | 77,43 |  232,44 | 13,71 | 12,62 |
|Хмельницька       |107,92 |  378,48 | 34,43 | 30   |
|Черкаська        |122,95 |  331,96 | 57,17 | 23,85 |
|Чернівецька       |139,94 |  574,3  | 43,52 | 32,33 |
|Чернігівська       | 93,33 |  156,7  | 67,48 | 52,36 |
|м. Київ         |116,74 |  615,34 | 69,34 | 43,31 |
|м. Севастополь      | 96,59 |  415,26 | 20,77 | 20,09 |
------------------------------------------------------------------
(тис. грн. за 1 га)
б) лісогосподарського виробництва
------------------------------------------------------------------
|     Регіон     |Перша група лісів | Друга група лісів |
|-------------------------+------------------+-------------------|
|Автономна Республіка Крим|   123,1    |    -     |
|Області:         |         |          |
|Вінницька        |    84,7    |    50,2    |
|Волинська        |    77,7    |    46     |
|Дніпропетровська     |   145     |    -     |
|Донецька         |   163,1    |    -     |
|Житомирська       |    75     |    44,4    |
|Закарпатська       |    29,8    |    17,9    |
|Запорізька        |   250,9    |    -     |
|Івано-Франківська    |    31,9    |    19,1    |
|Київська         |    80,5    |    47,7    |
|Кіровоградська      |   159,1    |    94,3    |
|Луганська        |   118,6    |    -     |
|Львівська        |    70,1    |    41,6    |
|Миколаївська       |   241,6    |    -     |
|Одеська         |   141,8    |    -     |
|Полтавська        |   130,5    |    -     |
|Рівненська        |    74,1    |    43,9    |
|Сумська         |    79,6    |    47,1    |
|Тернопільська      |   100,4    |    59,5    |
|Харківська        |    91,9    |    -     |
|Херсонська        |   167,3    |    -     |
|Хмельницька       |    93,2    |    55,2    |
|Черкаська        |    75,8    |    44,9    |
|Чернівецька       |    31,1    |    18,7    |
|Чернігівська       |    75     |    44,4    |
|м. Київ         |    80,5    |    -     |
|м. Севастополь      |   123,1    |    -     |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Нормативи індексуються за галузями народного господарства.
Міністр
Кабінету Міністрів України
А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279

ПОРЯДОК

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

1. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
           Бд
   Рв = Пд х Нв х ----- х Кінт,
           Бо
де Рв - розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень; Пд - площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів; Нв - норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень; Бд - бал бонітету ділянки сільськогосподарських угідь, що вилучається; Бо - бал бонітету сільськогосподарських угідь по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю; Кінт - коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )
2. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
Рв = Пд х Нв х Кі,
де Рв - розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень; Пд - площа ділянки лісових земель і чагарників, що вилучається, гектарів; Нв - норматив втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень; Кі - коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов (визначається за таблицею).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )
3. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою:
Рв = (1-К) х Нв х Пд,
де Рв - розмір втрат, тис. гривень; К - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя; Нв - середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, що визначається відповідно до пунктів 1 або 2 цього Порядку; Пд - площа ділянки, гектарів.
Для визначення показника зниження продуктивності сільськогосподарських угідь використовуються дані агрохімічної паспортизації земельних ділянок, а для лісових земель і чагарників - дані лісотаксації.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 ) ( Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )
4. Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, провадиться юридичними і фізичними особами в двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених земельних ділянок для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання.
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )
Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, здійснюють Держгеокадастр та його територіальні органи.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619 (619-2010-п) від 21.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 482 (482-2016-п) від 22.07.2016 )
Розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) розраховується суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом України "Про землеустрій" (858-15) .
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619 (619-2010-п) від 21.07.2010; в редакції Постанови КМ N 482 (482-2016-п) від 22.07.2016 )
Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482 (482-2016-п) від 22.07.2016 )
Матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в тому числі розрахунок втрат), які надійшли до Державного фонду документації із землеустрою, надаються у користування за письмовим запитом відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553 (1553-2004-п) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039).
( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482 (482-2016-п) від 22.07.2016 )( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 (1115-2011-п) від 20.10.2011 )
Таблиця
КОЕФІЦІЄНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ
лісових земель і чагарників за типами лісорослинних умов
------------------------------------------------------------------
|Ступінь |Кате-|    Група родючості грунтів (трофотопи)   |
|зволо- |горія|                         |
|ження  |лісів|-------------------------------------------------|
|грунтів |   |     |     |       |       |
|(гігро- |   |  А   |  В   |   С   |   D   |
|топи)  |   |     |     |       |       |
|--------+-----+----------+----------+-------------+-------------|
| 0-1  | 1-3 | 0,496  | 0,734  | 0,971   | 1,21    |
|    | 4  | 0,387  | 0,737  | 0,98    | 1,22    |
|    |   |     |     |       |       |
|  2  | 1-3 | 0,6   | 1    | 1,32(1,92) | 2,19(3,61) |
|    | 4  | 0,559  | 1    | 1,35(1,73) | 2,22(3,6) |
|    |   |     |     |       |       |
|  3  | 1-3 | 0,548  | 0,867(1) | 1,53(2,58) | 3,13(5,59) |
|    | 4  | 0,474  | 0,834(1) | 1,53(2,82) | 3,17(5,59) |
|    |   |     |     |       |       |
|  4  | 1-3 |  -   |  -   |   -   | 0,896   |
|    | 4  |  -   |  -   |   -   | 0,906   |
|    |   |     |     |       |       |
| 4-5  | 1-3 | 0,496  | 0,600  |  0,584   |   -   |
|    | 4  | 0,387  | 0,558  |  0,592   |   -   |
|    |   |     |     |       |       |
|  5  | 1-3 |  -   |  -   |   -   | 0,584   |
|    | 4  |  -   |  -   |   -   | 0,591   |
------------------------------------------------------------------
Примітка. У дужках - для лісів гірської зони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей.
( Таблиця із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 (949-2017-п) від 06.12.2017 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238 (238-91-п) "Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню" (ЗП України, 1991 р., N 10, ст. 98).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1992 р. N 25 (25-92-п) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 41).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1992 р. N 436 (436-92-п) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 208).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 77 (77-93-п) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238 "Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню" (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 81).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. N 683 (683-95-п) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 15).