ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Співдружності Незалежних Держав (СНД) (2011)
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Відомості про ратифікацію Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших державах, в яких велись бойові дії від 23 вересня 1993 року (10/01/2011)
Угода про взаємне співробітництво та обмін правовою інформацією між Верховним Судом України і Економічним Судом Співдружності Незалежних Держав (23/02/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про діяльність Ради керівників державних інформаційних агентств Співдружності Незалежних Держав (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Звернення глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до народів держав-учасниць Співдружності та світової громадськості у зв'язку з 70-ою річницею початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Концепції розвитку освіти у сфері культури і мистецтва держав-учасниць СНД (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Переліку заходів у сфері протидії правопорушенням в галузі інтелектуальної власності з супроводу етапів реалізації Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протоколу щодо внесення змін і доповнень до Угоди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво в сфері роботи з молоддю від 25 листопада 2005 року (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про Єдину систему обліку громадян третіх держав і осіб без громадянства, що в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про створення Ради із співробітництва у галузі фундаментальної науки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (08/04/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Угоди про порядок перегляду ступеня секретності відомостей, засекречених в період існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік (08/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Положення про міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації (15/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Концептуальні основи співробітництва держав-учасниць СНД в галузі нормування праці і План основних заходів щодо реалізації Концептуальних основ співробітництва держав-учасниць СНД в галузі нормування праці на 2011-2015 роки (15/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про надання державній освітній установі вищої професійної освіти "Російська державна академія інтелектуальної власності" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по підготовці, професійній перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності (15/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про підсумки виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003 - 2010 роках (15/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Заходів щодо проведення в 2011 році Року підвищення продовольчої безпеки в Співдружності Незалежних Держав (15/04/2011)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю Співдружності Незалежних Держав (15/04/2011)
01-1-Е/2-10 Визначення N 01-1-Е/2-10 Економічного суду СНД щодо Заяви про порушення Російською Стороною положень діючих міжнародних договорів про вільну торгівлю і Митний союз в рамках ЄврАзЕС у зв'язку з введенням вивізних митних зборів на нафтопродукти, що вивозяться з території Російської Федерації в Республіку Білорусь (20/04/2011)
Модельний закон про дистанційне навчання в державах-учасницях СНД (16/05/2011)
Модельний закон про основи регулювання Інтернету (16/05/2011)
Модельний закон про початкову та середню професійну освіту (16/05/2011)
Модельний закон про спеціальні захисні, антидемпінгові та компенсаційні заходи під час імпорту товарів (16/05/2011)
Модельний закон про стратегічну екологічну оцінку (16/05/2011)
Модельний кодекс про судоустрій і статус суддів для держав-учасниць СНД (16/05/2011)
Модельний рибогосподарський кодекс для держав-учасниць СНД (16/05/2011)
Протокол про внесення змін до Угоди про основні напрямки співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів від 25 січня 2000 року (19/05/2011)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво у сфері роботи з молоддю від 25 листопада 2005 року (19/05/2011)
Протокольне рішення про проект Угоди щодо єдиної системи обліку громадян третіх держав і осіб без громадянства, які в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (19/05/2011)
Рішення про внесення змін до Положення про Координаційну раду керівників податкових служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (19/05/2011)
Рішення про внесення змін до Положення про Міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації (19/05/2011)
Рішення про заходи щодо проведення у 2011 році Року підвищення продовольчої безпеки в Співдружності Незалежних Держав (19/05/2011)
Рішення про Концепцію розвитку освіти у сфері культури і мистецтва держав-учасниць СНД (19/05/2011)
Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері культури (19/05/2011)
Рішення про надання державній освітній установі вищої професійної освіти "Російська державна академія інтелектуальної власності" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по підготовці, професійній перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності (19/05/2011)
Рішення про надання федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Прикордонна академія Федеральної служби безпеки Російської Федерації" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі підготовки, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів керівного складу у прикордонній сфері (19/05/2011)
Рішення про основні заходи співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі культури до 2015 року (19/05/2011)
Рішення про Перелік заходів у сфері протидії правопорушенням в галузі інтелектуальної власності з супроводу етапів реалізації Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (19/05/2011)
Рішення про підсумки виконання Плану реалізації найважливіших заходів, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003-2010 роках (19/05/2011)
Рішення про Рамкову програму співробітництва держав-учасниць СНД в галузі мирного використання атомної енергії на період до 2020 року "СПІВРОБІТНИЦТВО "АТОМ-СНД" (19/05/2011)
Рішення про створення органу галузевого співробітництва СНД в галузі захисту прав споживачів (19/05/2011)
Рішення про хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю Співдружності Незалежних Держав (19/05/2011)
Рішення щодо ініціативи Республіки Казахстан (19/05/2011)
Угода про створення інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності держав-учасниць СНД у формі розподіленої інформаційної системи і порталу СНД "Інформація для інноваційної діяльності держав-учасниць СНД" (19/05/2011)
Угода про створення Ради зі співробітництва у галузі фундаментальної науки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (19/05/2011)
Угода про інформаційно-аналітичне та консультативне співробітництво між центральними (національними) банками держав-учасниць СНД (20/05/2011)
01-1/3-10 Консультативний висновок № 01-1/3-10 Економічного Суду СНД про тлумачення статті 9 Угоди про порядок розв'язування суперечок, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, від 20 березня 1992 року (20/06/2011)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про додаткові заходи для зміцнення прикордонної безпеки на зовнішніх кордонах держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Аналітичної доповіді "Підсумки діяльності СНД за 20 років і завдання на перспективу" (02/09/2011)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про утворення експертної групи для підготовки пропозицій щодо уточнення Правил процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ і Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про хід виконання Плану основних заходів щодо реалізації Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про внесення змін і доповнень до Положення про бюро по координації боротьби з організованою злочинністю і іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Заяву Ради міністрів закордонних справ СНД "Про взаємодоповнюючий і взаємовигідний характер розвитку інтеграційних процесів" (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про надання установі освіти "Республіканський інститут професійної освіти" Республіки Білорусь статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по професійній підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в системі професійно-технічної і середньої спеціальної освіти (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Концепції погодженої соціальної і демографічної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протоколу про внесення змін і доповнень в Угоду про створення Ради з культурного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протоколу щодо внесення змін та доповнень в Угоду про співробітництво в галузі забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах від 28 вересня 2001 року (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Угоди між урядом Російської Федерації і Співдружністю Незалежних Держав про умови перебування Координаційної служби Ради командувачів Прикордонними військами на території Російської Федерації (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (02/09/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу щодо внесення змін до Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології від 8 лютого 1992 року (02/09/2011)
Протокольне рішення про Аналітичну доповідь "Підсумки діяльності СНД за 20 років і завдання на перспективу" (03/09/2011)
Протокольне рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (03/09/2011)
Протокольне рішення про План заходів, пов'язаних з 20-річним ювілеєм Міждержавної телерадіокомпанії "Мір" і подальшим зміцненням її позицій на інформаційному просторі СНД (03/09/2011)
Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (03/09/2011)
Рішення про проект Угоди між Урядом Російської Федерації та Співдружністю Незалежних Держав про умови перебування Координаційної служби Ради командувачів Прикордонними військами на території Російській Федерації (03/09/2011)
Рішення щодо головування у Співдружності Незалежних Держав (03/09/2011)
Угода про організацію дій чергових по протиповітряній обороні сил держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав при отриманні інформації про захоплення (угон) повітряного судна (03/09/2011)
Угода про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років (укр/рос) (03/09/2011)
Угода між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністром України про створення виставково-торгівельного центру "Україна" на території Всеросійського виставкового центру в м. Москві (23/09/2011)
Договір про зону вільної торгівлі (укр/рос) (18/10/2011)
Протокол про внесення змін до Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології від 8 лютого 1992 року (18/10/2011)
Протокол про внесення змін до Угоди про Правила визначення країни походження товарів в Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року (18/10/2011)
Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про соціальний захист і охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня 1994 року (18/10/2011)
Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво у сфері забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах від 28 вересня 2001 року (18/10/2011)
Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року (18/10/2011)
Протокольне рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (18/10/2011)
Рішення про внесення змін до Положення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг (18/10/2011)
Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю і іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Рішення про Договір про зону вільної торгівлі (18/10/2011)
Рішення про Концепцію стратегічного розвитку залізничного транспорту держав-учасниць СНД до 2020 року (18/10/2011)
Рішення про Концепцію узгодженої соціальної і демографічної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Рішення про надання установі освіти "Республіканський інститут професійної освіти" Республіки Білорусь статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по професійній підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в системі професійно-технічної і середньої спеціальної освіти (18/10/2011)
Рішення про підсумки реалізації Плану спільних заходів держав-учасниць СНД по подоланню наслідків світової фінансово-економічної кризи на 2009-2010 роки (18/10/2011)
Рішення про План заходів з реалізації другого етапу (2012-2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (18/10/2011)
Рішення про Положення про документальні ревізії фінансово-господарської діяльності Виконавчої дирекції Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Рішення про Положення щодо порядку формування та виконання кошторисів витрат на утримання Виконавчої дирекції Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про План заходів щодо реалізації Концепції розвитку освіти дорослих в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Угода про Єдину систему обліку громадян третіх держав і осіб без громадянства, що в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/10/2011)
Угода про основні принципи політики у сфері валютного регулювання та валютного контролю в державах-учасницях СНД (18/10/2011)
Угода про порядок перегляду ступеня секретності відомостей, засекречених в період існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік (18/10/2011)
Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (18/10/2011)
Тарифна політика залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному сполученні на 2012 фрахтовий рік (28/10/2011)
01-1/2-11 Консультативний висновок № 01-1/2-11 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення частини другої статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення і державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 24 грудня 1993 року (15/11/2011)
Заява глав держав-членів Організації Договору про колективну безпеку у зв'язку з 20-річчям Договору про колективну безпеку і 10-річчям Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Протокол про розміщення об'єктів військової інфраструктури на територіях держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Протокольне рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про час і місце проведення чергової сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку в 2012 році (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про базовий навчально-методичний полігон формувань сил спеціального призначення колективних сил оперативного реагування Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про базовий полігон у сфері підготовки рятувальних підрозділів "Скельне місто - Астана" держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про нагородження Почесною грамотою Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про План заходів Організації Договору про колективну безпеку з протидії викликам і погрозам, що походять з території Афганістану (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про План заходів, присвячених 20-річчю підписання Договору про колективну безпеку і 10-річчю Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про План першочергових заходів щодо формування основ скоординованої інформаційної політики в інтересах держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про розподіл квотних посад в Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Доповіді Голови Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку "Про хід виконання заходів Плану коаліційного військового будівництва Організації Договору про колективну безпеку на період до 2010 року і подальшу перспективу та про внесення до нього уточнень і доповнень" (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про міждержавну систему каталогізації предметів постачання збройних сил держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (20/12/2011)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про порядок реагування держав-членів Організації Договору про колективну безпеку на надзвичайні ситуації (20/12/2011)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group