ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Співдружності Незалежних Держав (СНД) (2009)
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Угода щодо створення єдиної системи технічного прикриття залізниць держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (28/04/2003)
Зміни та доповнення до Тарифної політики залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2009 фрахтовий рік (01/02/2009)
Протокольне рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про час і місце проведення чергової сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (04/02/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку (04/02/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку (04/02/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо проекту Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку "Про бюджет Організації Договору про колективну безпеку на 2009 рік" (04/02/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо проекту Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку "Про колективні сили оперативного реагування Організації Договору про колективну безпеку" (04/02/2009)
01-1/2-08 Рішення N 01-1/2-08 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення застосування ст. 7 Угоди щодо гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року та ст. 1 Угоди щодо порядку пенсійного забезпечення військовослужбовців та їх сімей і державного страхування військовослужбовців держав-учасниць СНД від 15 травня 1992 року (06/02/2009)
01-1/4-08 Визначення N 01-1/4-08 Економічного суду СНД про відкликання запиту Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД щодо тлумачення п. 1 і 3 ст. 3 Договора від 25 травня 2006 року (10/02/2009)
01-1/3-06/1Пл Постанова N 01-1/3-06/1 Пл Пленуму Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав щодо скарги Федерального агентства по управлінню федеральним майном Російської Федерації на Рішення колегії Економічного Суду СНД від 18 квітня 2008 року (12/03/2009)
Регламент Пленуму Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання державами-учасницями СНД зобов'язань по перерахуванню пайових внесків в єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2008 рік, та погашення заборгованості за минулі роки (13/03/2009)
Рішення Економічної Ради Співдружності Незалежних Держав про проект Концепції формування інформаційно-бібліотечного простору на базі прикордонних бібліотек держав-учасниць СНД (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про результи проведення в 2008 році документальних ревізій фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про роботу, що проводиться щодо поетапної відміни обмежень у взаємній торгівлі держав-учасниць СНД (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Економічної ради СНД від 14 вересня 2007 року "Про врегулювання питання охорони товарних знаків" (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 12 грудня 2008 року (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо діяльності Міжурядової ради по розвідці, використанню та охороні надр у 2005-2008 роках (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Концепції науково-інформаційного забезпечення програм та проектів держав-учасниць СНД у інноваційній сфері (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо огляду торгової політики України (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД в 2009 році (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Положення про організацію товарообігу на ринку плодоовочевої продукції та картоплі держав-учасниць СНД на базі міжнародної товаропровідної системи "Зелений коридор" (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Прогнозу виробництва та споживання енергоресурсів держав-учасниць СНД на період до 2020 року (13/03/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (13/03/2009)
Додатки ( малюнки ) до Правил перевезення рідких вантажів наливанням у вагонах-цистернах та вагонах бункерного типу для перевезення нафтобітуму (18/03/2009)
Правила перевезення рідких вантажів наливанням у вагонах-цистернах та вагонах бункерного типу для перевезення нафтобітуму (Форми пересильних накладних ГУ-27дс та ГУ -27дт) (18/03/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення про Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення щодо внесення змін та доповнень в Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення щодо оголошення 2010 року у Співдружності Незалежних Держав роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення щодо Положення про культурні та спортивні заходи прикордонних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що проводяться в рамках Ради командувачів Прикордонними військами (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення щодо порядку виготовлення єдиної ювілейної медалі "65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про Протокол щодо співробітництва між Виконавчим комітетом Співдружності Незалежних Держав та Секретаріатом Організації Договору про колективну безпеку (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності у зв'язку з подіями в Республіці Молдова (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо Групи для вироблення пропозицій по узгодженій міграційній політиці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо практики роботи Місії спостерігачів від СНД на президентських та парламентських виборах, а також референдумах в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Рішення про ветеранські організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Рішення про надання Федеральній державній установі "Всеросійський науково-дослідний інститут з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків стихійних лих" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі науки та високих технологій по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо реалізації Плану багаторівневих міжемзеесівських консультацій в рамках Співдружності Незалежних Держав на 2008 рік та про План на 2009 рік (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо Рекомендацій по формулюванню державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав застережень до міжнародних договорів, що укладаються в межах Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо тимчасової Оперативної робочої групи Співдружності Незалежних Держав по врегулюванню конфлікту в Абхазії, Грузія (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про План заходів щодо подальшого розвитку загального освітнього простору і співробітництва держав-учасниць СНД в галузі освіти на період до 2010 року (10/04/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про співробітництво в галузі розслідування авіаційних пригод з державними повітряними судами держав-участниць Співдружності Незалежних Держав (10/04/2009)
01-1/3-08 Консультативний висновок N 01-1/3-08 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення частини першої статті 1 Угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 24 грудня 1993 року (20/04/2009)
14 Постанова N 14 Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про внесення змін до Перспективного плану модельної законотворчості та зближення національного законодавства в Співдружності Незалежних Держав на 2005-2010 роки" (13/05/2009)
Модельний закон про виховання дітей та молоді (14/05/2009)
Модельний закон про етнокультурні громадські об'єднання громадян (14/05/2009)
Модельний закон щодо протидії екстремізму (14/05/2009)
Доповнення до Переліку вагоноремонтних підприємств, яким надано право проведення КРП по ТУ (22/05/2009)
Доповнення до Плану науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт залізничних адміністрацій держав-учасниць СНД, Латвії, Литви, Естонії по вдосконаленню експлуатаційної роботи та транспортного обслуговування в міжнародному сполученні на 2009 рік (22/05/2009)
Зміни і доповнення до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав (22/05/2009)
Зміни і доповнення до Угоди про порядок експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами інвентарного парку, переданими в оренду (тимчасове користування) та тими, що курсують в міжнародному сполученні (22/05/2009)
Зміни та доповнення до Аварійних карток на небезпечні вантажі, що перевозяться залізницями держав-учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (22/05/2009)
Зміни та доповнення до Методики визначення ставок плати за користування вантажними вагонами власності інших держав (22/05/2009)
Зміни та доповнення до Методики визначення ставок плати за користування транспортерами власності інших держав у міждержавному сполученні (22/05/2009)
Зміни та доповнення до Правил комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (22/05/2009)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів по залізницях (22/05/2009)
Інструкція про порядок спільних дій залізничних адміністрацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки щодо службового розслідування порушень безпеки руху поїздів та маневровій роботі (22/05/2009)
Інструкція щодо проведення натурного перепису контейнерів (22/05/2009)
Перелік першочергових питань до Плану роботи робочої групи Ради залізничного транспорту з питань методології оперативного та статистичного обліку на залізничному транспорті на 2009-2010 рр. (22/05/2009)
Перелік питань для розгляду на засіданнях Комісії з питань реформування та структурних перетворень на 2009-2010 рр. (22/05/2009)
Перелік станцій, що здійснюють формування вантажних потягів міжнародного сполучення (22/05/2009)
Положення про Комісії з питань реформування та структурних перетворень (22/05/2009)
Положення щодо робочої групи Ради залізничного транспорту з питань методології оперативного та статистичного обліку на залізничному транспорті (22/05/2009)
Порядок визначення відповідальності за пошкодження контейнерів, що належать залізничним адміністраціям держав-учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки Естонської Республіки та відшкодування вартості його ремонту (22/05/2009)
Правила перевезення рідких вантажів наливанням у вагонах-цистернах та вагонах бункерного типу для перевезення нафтобітуму (22/05/2009)
Програма реалізації Пріоритетних напрямків співробітництва держав-учасниць СНД у сфері транспорту на період до 2020 року (22/05/2009)
Протокол п'ятдесятого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики країн СНД і Балтії "П'ять зірок. Інтербачення" (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо проекту Угоди про співробітництво в галузі розслідування авіаційних подій з державними повітряними судами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо пропозицій по подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо ситуації, пов'язаної із загрозою поширення вірусу грипу A/H1N1 (22/05/2009)
Протокольне рішення щодо фінансового забезпечення органів Співдружності Незалежних Держав в 2009 році (22/05/2009)
Регламент взаємодії залізничних адміністрацій щодо забезпечення санаторно-курортного лікування працівників залізничного транспорту та членів їх сімей країн Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Регламент дій локомотивних бригад в аварійних та нестандартних ситуаціях при роботі на суміжних ділянках інших залізничних адміністрацій (22/05/2009)
Рішення виконання державами-учасницями СНД зобов'язань по перерахуванню пайових внесків в єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2008 рік, та погашення заборгованості за минулі роки (22/05/2009)
Рішення про Концепцію формування інформаційно-бібліотечного простору на базі прикордонних бібліотек держав-учасниць СНД (22/05/2009)
Рішення про План заходів щодо подальшого розвитку загального освітнього простору і співробітництва держав-учасниць СНД в галузі освіти на період до 2010 року (22/05/2009)
Рішення про План заходів щодо реалізації Концепції розвитку освіти дорослих в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Рішення про План заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (22/05/2009)
Рішення про План спільних робіт по створенню Єдиної системи обліку громадян третіх держав та осіб без громадянства, що в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Рішення щодо внесення доповнень до Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД у сфері інформатизації та у План дій з реалізації Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД у сфері інформатизації на період до 2010 року (22/05/2009)
Рішення щодо внесення змін до Порядку визначення рівня грошового утримання та схему розрахункових посадових окладів Виконавчого директора і співробітників Виконавчої дирекції Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Рішення щодо заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (22/05/2009)
Рішення щодо надання Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Росії статусу базової організації держав-учасниць СНД в галузі методичного забезпечення додаткового навчання на професійну компетентність міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД (22/05/2009)
Рішення щодо Плану пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД на 2009-2010 роки (22/05/2009)
Рішення щодо Положення про культурні та спортивні заходи прикордонних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що проводяться в рамках Ради командувачів Прикордонними військами (22/05/2009)
Рішення щодо порядку виготовлення єдиної ювілейної медалі "65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." (22/05/2009)
Рішення щодо продовження розшуку військовослужбовців, безвісти зниклих в період війни в Афганістані в 1979-1989 роках, пошуку місць поховань, ексгумації, ідентифікації останків та перепоховання їх на Батьківщині (22/05/2009)
Рішення щодо результатів проведення в 2008 році документальних ревізій фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (22/05/2009)
Тимчасові правила про порядок експлуатації і пономерного обліку власних вантажних вагонів, що мають нумерацію інвентарного парку (22/05/2009)
Угода про економічну відповідальність за передачу міжнародних пасажирських потягів з порушенням графіка руху міждержавними стиковими пунктами (22/05/2009)
Угода про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю (укр/рос) (22/05/2009)
Зміни до Тарифної політики залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2009 фрахтовий рік (01/06/2009)
Зміни до Тарифної політики залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2009 фрахтовий рік (01/06/2009)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про запаси матеріальних засобів для забезпечення формувань сил і засобів системи колективної безпеки (03/06/2009)
Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ (поліції) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері правового забезпечення (04/06/2009)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку про Перелік організацій, що визнані терористичними та екстремістськими в державах-членах Організації Договору про колективну безпеку (05/06/2009)
Рішення про заходи щодо запобігання поширенню на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав вірусу грипу A/H1N1 (09/06/2009)
Заява глав держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про зміну структури і про додаткові функції Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про зміну чисельності і структури Секретаріату Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про Щорічну доповідь Генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку та пріоритетні напрямки діяльності Організації Договору про колективну безпеку в другому півріччі 2009 року - першому півріччі 2010 року (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо нагородження Почесною грамотою Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Основних напрямків дій держав-членів Організації Договору про колективну безпеку по формуванню системи колективного реагування на надзвичайні ситуації на період до 2012 року (14/06/2009)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Плану дій держав-членів Організації Договору про колективну безпеку по формуванню колективної системи протидії незаконній міграції громадян третіх країн на період до 2012 року (14/06/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку щодо Основних напрямків розвитку взаємодії Організації Договору про колективну безпеку з Організацією по безпеці та співробітництву в Європі (14/06/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку щодо проекту Меморандуму про співробітництво між Секретаріатом Організації Договору про колективну безпеку та Секретаріатом Організації Об'єднаних Націй (14/06/2009)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку щодо Методичних рекомендацій по розробці проектів міжнародних договорів, що укладаються у рамках Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Угода про колективні сили оперативного реагування Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Угода про основні принципи створення системи прихованого управління силами і засобами системи колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (14/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про заходи щодо недопущення розповсюдження на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав вірусу грипу A/H1N1 (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про надання федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Російський державний аграрний університет - МСГА імені К.А.Тімірязєва" статусу базової організації держав-учасниць СНД з підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовці кадрів в галузі аграрної освіти (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про стан і тенденції розвитку конкурентної політики у Російській Федерації (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003-2010 роках (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Програми заходів щодо реалізації Концепції співробітництва та координації діяльності держав-учасниць СНД у валютній сфері (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 13 березня 2009 року (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід реалізації Концепції міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД в 2009 році (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі експлуатації міждержавних ліній електропередач національних електроенергетичних систем (19/06/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо створення Робочої групи по розробці проекту Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року (19/06/2009)
Правила експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами та контейнерами в прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Кавказ (Російська Федерація) і Варна (Республіка Болгарія) (14/08/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Республіки Білорусь (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Республіки Таджикистан (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Російської Федерації (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав щодо використання асигнувань на створення і розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та забезпечення діяльності Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2008 році (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансування в 2010 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя та профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму в державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД щодо Концепції встановлення погодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 18 жовтня 1996 року та про Тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД на 2009 фрахтовий рік (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 19 червня 2009 року (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2008 рік (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо зміни розмірів пайових внесків держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до єдиного бюджету органів СНД (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД в 2009 році (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав на 2010 рік (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо стану та тенденцій розвитку ринку цінних паперів у державах-учасницях СНД (11/09/2009)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо уточненого єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав на 2009 рік (11/09/2009)
Резолюція IX сесії Ради керівників вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Щодо ролі вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у подоланні наслідків глобальної фінансово-економічної кризи" (30/09/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Протоколу щодо внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво по забезпеченню єдності вимірів у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики у галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 3 листопада 1995 року (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Протоколу щодо внесення зміни до Угоди про утворення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 5 жовтня 2007 року (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Протоколу щодо припинення дії Угоди про принципи митної політики від 13 березня 1992 року (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо головування Республіки Казахстан в ОБСЄ в 2010 році (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо Інформації про діяльність Ради з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про створення Консультативної ради з праці, міграції та соціального захисту населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 13 листопада 1992 року (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Протоколу про внесення змін і доповнень в Угоду про співробітництво прикордонних військ в сфері прикордонного контролю у пунктах пропуску через кордон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з державами, що не входять у Співдружність від 25 листопада 1998 року (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Рішення про керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Рішення про першого заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (08/10/2009)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Угоди про створення Ради керівників органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також боротьбі з їх незаконним обігом (08/10/2009)
Декларація про підтримку книги (09/10/2009)
Протокольне рішення про проведення неформального саміту глав держав Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Протокольне рішення щодо проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення про Загальне положення про органи галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення про Звернення глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до народів держав-учасниць Співдружності та світової громадськості у зв'язку з 65-ою роковиною Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (09/10/2009)
Рішення про оголошення 2010 року в Співдружності Незалежних Держав роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (09/10/2009)
Рішення про Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (09/10/2009)
Рішення про припинення дії рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення щодо ветеранських організацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення щодо головування в Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Рішення щодо заходів по зміцненню прикордонної безпеки в рамках реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 серпня 2005 року (09/10/2009)
Рішення щодо спільних заходів по подоланню наслідків світової фінансово-економічної кризи (09/10/2009)
Рішення щодо участі Грузії в міжнародних договорах та рішеннях органів Співдружності Незалежних Держав (09/10/2009)
Тарифна політика залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному сполученні на 2010 фрахтовий рік (23/10/2009)
Зміни до Інструкції зі складання натурного листа потягу (28/10/2009)
Зміни до Угоди про порядок експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами інвентарного парку, переданими в оренду (тимчасове користування) та тими, що курсують в міжнародному сполученні (28/10/2009)
Зміни і доповнення до Положення про розмежування відповідальності між залізницями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки за незбережені перевезення вантажів (28/10/2009)
Зміни і доповнення до Угоди про порядок експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами інвентарного парку, переданими в оренду (тимчасове користування) та тими, що курсують в міжнародному сполученні (28/10/2009)
Зміни та доповнення до додатку до пункту 4.14.3 Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав (28/10/2009)
Зміни та доповнення до Порядку визначення відповідальності за пошкодження контейнерів, що належать залізничним адміністраціям держав-учасниць Співдружності, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (Додаток 14 до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування універсальними контейнерами, що належать залізничним адміністраціям) (28/10/2009)
Зміни та доповнення до Правил експлуатації, понорменого обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав (28/10/2009)
Зміни та доповнення до Правил комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (28/10/2009)
Зміни та доповнення до Угоди про особливості застосування окремих норм УМВС (28/10/2009)
Інформація про Тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД на 2010 фрахтовий рік (28/10/2009)
Протокол про внесення змін до Угоди щодо створення загального науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року (20/11/2009)
Протокольне рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (20/11/2009)
Протокольне рішення щодо проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасників Співдружності Незалежних Держав, за 2008 рік (20/11/2009)
Рішення про використання асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і забезпечення діяльності Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в 2008 році (20/11/2009)
Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про базову організацію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі інформаційного забезпечення освітніх систем держав-учасниць СНД (20/11/2009)
Рішення про діяльність Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Рішення про єдиний бюджет органів Співдружності Незалежних Держав на 2010 рік (20/11/2009)
Рішення про заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Рішення про зміну розмірів пайових внесків держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до єдиного бюджету органів СНД (20/11/2009)
Рішення про Комплексний план першочергових заходів, направлених на практичну реалізацію принципів, які закладені в Декларації про узгоджену міграційну політику держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць СНД у сфері енергетики (20/11/2009)
Рішення про надання федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Російський державний аграрний університет - МСГА імені К.А.Тімірязєва" статусу базової організації держав-учасниць СНД по підготовці, підвищенню кваліфікації і перепідготовці кадрів в галузі аграрної освіти (20/11/2009)
Рішення про Основні напрямки довгострокового співробітництва держав-учасниць СНД в інноваційній сфері (20/11/2009)
Рішення про першого заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Рішення про План взаємодії держав-учасниць СНД по розширенню застосування дистанційних освітніх технологій на період до 2012 року (20/11/2009)
Рішення про Програму спільних дій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по боротьбі з ВІЧ/СНІД (20/11/2009)
Рішення про спільні заходи держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи (20/11/2009)
Рішення про створення органу галузевого співробітництва СНД в науково-технічній і інноваційній сферах (20/11/2009)
Рішення про фінансування в 2010 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя та профілактики втрати працездатності ветеранів воєн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму у державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (20/11/2009)
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003-2010 роках (20/11/2009)
Рішення щодо надання федеральній державній установі "Всеросійський науково-дослідний інститут з проблем цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Міністерства Російській Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі науки та високих технологій по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (20/11/2009)
Рішення щодо Правил визначення країни походження товарів (20/11/2009)
Угода про погоджений розвиток міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією держав - учасниць СНД (20/11/2009)
Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (20/11/2009)
Угода про співробітництво в галузі розслідування авіаційних подій з державними повітряними судами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/11/2009)
Угода про співробітництво з питань організації міждержавного обміну інформацією та формуванню національних баз даних авторського права та суміжних прав (20/11/2009)
Угода щодо співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі експлуатації міждержавних ліній електропередачі національних електроенергетичних систем (20/11/2009)
Модельний виконавчий кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (03/12/2009)
Модельний закон про використання і захист емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала і найменувань "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал", відмінних сигналів, які слугують для розпізнавання медичних формувань і санітарно-транспортних засобів (03/12/2009)
Модельний закон про екологічну відповідальність щодо запобігання та ліквідації шкоди навколишньому середовищу (03/12/2009)
Модельний закон про захист дітей від інформації, яка шкодить їх здоров'ю та розвитку (03/12/2009)
Модельний закон про збереження генетичних ресурсів культурних рослин і їх раціональне використання (03/12/2009)
Модельний закон про зони екологічного лиха (щодо статусу зон екологічного лиха та регулювання господарської та іншої діяльності на їхній території) (03/12/2009)
Модельний закон про ліцензування, державну атестацію і акредитацію установ/організацій вищої та післявузівської освіти в державах-учасницях СНД (03/12/2009)
Модельний закон про протидію тероризму (03/12/2009)
Модельний закон про учбову літературу (про основні принципи співробітництва держав-учасниць СНД в галузі видання учбової літератури та забезпечення її доступності) (03/12/2009)
Модельний торговельний кодекс для держав-учасниць СНД (03/12/2009)
Постанова № 33-19 Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про зміни і доповнення до Модельних кримінального і кримінально-процесуального кодексів для держав-учасниць СНД з питань боротьби з тероризмом (03/12/2009)
01-1/2-09 Консультативний висновок № 01-1/2-09 Економічного Суду СНД про тлумачення застосування положень статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та їх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 15 травня 1992 року (09/12/2009)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group