ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські суди /2008/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
15/484пд Про визнання конкурсу про передачу в оренду майна недійсним та скасування його результатів і визнання договору оренди дійсним (08/01/2008)
3/686-36/264 Про визнання дійсним та укладеним договір купівлі-продажу нежитлових будівель, визнання права власності на це майно (14/01/2008)
9/371-07 Про скасування рішення сільської ради (14/01/2008)
16/439 Про зобов'язання включити державне нерухоме майно до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу (15/01/2008)
20-5/619 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу кафе-бару, визнання права власності на зазначене майно (15/01/2008)
5/298 Про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно (15/01/2008)
127-2008 Про спонукання до виконання договору про спільну діяльність та про визнання права користування земельною ділянкою для забудови (16/01/2008)
1/173 Про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію (17/01/2008)
1/187 Про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію (17/01/2008)
2028-2007 Про усунення перешкод в користуванні майном та стягнення упущеної вигоди (17/01/2008)
15/640 Про розірвання договору про відповідальне зберігання зерна державного матеріального резерву (22/01/2008)
37/626 Про визнання незаконним окремого пункту договору поставки товару (22/01/2008)
7/21-ПД-08 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на майно (22/01/2008)
3/348 Про визнання неукладеним договору підряду (23/01/2008)
6-25/220-04-4277 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (23/01/2008)
15/354 Про стягнення безпідставно одержаних коштів (24/01/2008)
15/277 Про визнання кредитором (29/01/2008)
21/288 Про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна (29/01/2008)
1/188 Про стягнення плати за отриману теплову енергію (31/01/2008)
9842.2-2007 Про визнання недійсними рішень Наглядових рад Відкритих акціонерних товариств щодо створення ними іншого товариства та передачу до його статутного капіталу їх майна (31/01/2008)
32/596 Про визнання договору доручення та договору купівлі-продажу цінних паперів недійсними (01/02/2008)
13/594-ПН-07 Про визнання права власності на торговий центр (04/02/2008)
14/10-ПД-08 Про визнання угод недійсними (04/02/2008)
16/618пд Про відшкодування коштів за порушення мирової угоди (04/02/2008)
2/1 Про стягнення заборгованості за невиконання договору поставки нафтопродуктів (07/02/2008)
5а/277-4928 Про стягнення податкової недоїмки по податку на додану вартість та комунальному податку (07/02/2008)
11962-2007 Про вилучення земельної ділянки площею та про затвердження проекту землеустрою по відводу земельної ділянки (11/02/2008)
3/457 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару (13/02/2008)
3/458 Про стягнення заборгованості за договором поставки (13/02/2008)
10/1-08 Про стягнення коштів за невиконання умов договору поставки (15/02/2008)
17305.1-2007 Про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна (18/02/2008)
34/346 Про стягнення заборгованості з лізингових платежів (18/02/2008)
15-6/416-06-11259 Про визнання права власності на нежилі підвальні приміщення (19/02/2008)
39/116 Про стягнення заборгованості за договором підряду на проведення проектних робіт та штрафу за порушення грошових зобов'язань (19/02/2008)
2-280/05-20-7/316 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ (21/02/2008)
32/617 Про визнання права власності на природний газ (25/02/2008)
16/15-08-614 Про зобов'язання укласти з орендарем, в порядку приватизації шляхом викупу, договір купівлі-продажу нежитлових підвальних приміщень, які перебувають в оренді (27/02/2008)
45/485-07 Про договір оренди майна з правом викупу (27/02/2008)
19/261/07 Про визнання права власності на прості іменні акції (29/02/2008)
1/586-23/172 Про визнання недійсною біржового договору купівлі-продажу (04/03/2008)
22-а-15/2008 Про визнання недійсним біржового контракту (04/03/2008)
9/1024/07 Про розірвання договору підряду, стягнення збитків за неналежне виконання зобов’язання за договором (04/03/2008)
1/63 Про усунення перешкод у здійсненні права власності на майно (06/03/2008)
6/298-07-7626 Про заміну неякісної продукції за договором поставки (06/03/2008)
10/742-07 Про примусове виселення із нежитлових приміщень та вилучення майна (13/03/2008)
20/301 Про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за договором про постачання природного газу (13/03/2008)
9/336-07-8901 Про внесення змін до договору оренди (14/03/2008)
52/439-07 Про стягнення заборгованості за договором оренди нерухомого майна, повернення інвентарю та обладнання (17/03/2008)
8/36/08 Про сплату боргу за договором підряду (17/03/2008)
12/202пн Про зобов'язання не чинити перешкоди у виконанні договору оренди та стягнення заборгованості по орендній платі (18/03/2008)
32/120 Про стягнення заборгованості за векселями (24/03/2008)
32/121 Про стягнення заборгованості за простими векселями (24/03/2008)
4/133 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (24/03/2008)
9/80/08 Про договір оренди (24/03/2008)
2/49 Про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки (25/03/2008)
9/128-АП-08 Про визнання протиправними дій суб'єкта владних повноважень та скасування рішення суб'єкта владних повноважень щодо припинення постійного користування земельною ділянкою та її вилучення (25/03/2008)
11/31-08 Про визнання недійсними договору доручення та договору купівлі-продажу цінних паперів (31/03/2008)
5020-9/131-2/032 Про спонукання укласти договір оренди майнового комплексу державного підприємства (01/04/2008)
10/3-ПН-08 Про стягнення вартості частки у статутному капіталі товариства (02/04/2008)
1424.1-2008 Про визнання права власності на нерухоме майно (03/04/2008)
219/4-288 Про оскарження дій підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби (08/04/2008)
7/1 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу площадки для збору залізобетонних виробів та визнання права власності на зазначене нерухоме майно (09/04/2008)
18/18 Про виготовлення проектно-технічної документації (10/04/2008)
27/101-08 Про зобов’язання розглянути питання щодо затвердження проекту відведення земельної ділянки в оренду для будівництва багатофункціонального комплексу комерційного призначення (10/04/2008)
40/175-07 Про визнання права власності на нежитлову будівлю (14/04/2008)
13/264/07 Про визнання недійсним рішення міської ради та договору оренди землі (15/04/2008)
14/116-ПД-08 Про визнання недійсним окремого пункту договору про надання безповоротної фінансової допомоги та стягнення грошової заборгованості (16/04/2008)
22/394д/07-11/100д/08 Про визнання недійсним правочину щодо відчуження нерухомого майна – договору купівлі-продажу та визнання права власності на це майно за державою (17/04/2008)
02/1679 Про стягнення коштів за договором міни (21/04/2008)
37/84 Про стягнення 43826,16 грн. (21/04/2008)
33/354-07 Про стягнення заборгованості за отриману електричну енергію (22/04/2008)
29/190-08 Про визнання права власності на самочинно реконструйоване нерухоме майно (23/04/2008)
05/50-08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів (24/04/2008)
24/886 Про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння і визнання права власності, та за зустрічними вимогами щодо визнання добросовісним набувачем об'єктів нерухомості та визнання права власності на них (24/04/2008)
24/886 Про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності, зобов'язання скасувати реєстрацію нерухомих об'єктів (24/04/2008)
37/92 Про визнання недійсним інвестиційного договору та визнання права власності на причал (25/04/2008)
15/38 Про стягнення заборгованості (29/04/2008)
38/46 Про стягнення пені за прострочку поставки продукції за договором поставки (29/04/2008)
12/35-656 Про визнання частково недійсним рішення сільської ради про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в межах населеного пункту сільської ради (06/05/2008)
3/39/08 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно (08/05/2008)
30-25/95-04-2504 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва (12/05/2008)
33/38пд Про зобов'язання повернути нерухоме державне майно за договором оренди (12/05/2008)
4/90 Про спонукання до укладення додаткової угоди про зміну базової орендної ставки до договору оренди (12/05/2008)
6/6 Про визнання недійсним договору оренди та звільнення приміщень (12/05/2008)
6/9 Про визнання недійсним договору оренди та звільнення приміщень (12/05/2008)
4/152/07-НР Про невиконання рішення суду по поставці електроенергії, що призвело до заподіяння збитків у вигляді витрат на закупівлю електроенергії (13/05/2008)
3/1-4 Про визнання недійсними прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна (14/05/2008)
16/171-ПД-08 Про зобов'язання поновити договір оренди земель водного фонду (ставка) (15/05/2008)
30/93-08-1673    Про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна (15/05/2008)
36/85 Про передачу земельних ділянок для благоустрою території з влаштуванням скверів, парків, зон відпочинку та для будівництва, експлуатації обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (15/05/2008)
К-20/11 Про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (15/05/2008)
15/28 Про стягнення заборгованості та збитків за договором перевезення (16/05/2008)
5/248-А Про визнання нечинним Рішення міської ради про оформлення права власності на майно територіальної громади міста (16/05/2008)
29/80-08-1965 Про право власності на корпоративні права (19/05/2008)
29/83-08-1968 Про право власності на корпоративні права, право брати участь в управлінні та на отримання відповідної частки прибутку, право на отримання активів у разі ліквідації (19/05/2008)
7/136/08 Про стягнення збитків за незаконне зайняття торгівельного місця, та звільнення незаконно займаного торгівельного місця (19/05/2008)
4765-2008 Про визнання права власності на частку у спільному майні та стягнення грошової компенсації вартості частки майна за договором про спільну діяльність (20/05/2008)
5/435/07 Про стягнення заборгованості за неоплаченими векселями (20/05/2008)
03/58-40 Про відшкодування збитків внаслідок затоплення приміщення (22/05/2008)
10/086-08 Про визнання договору оренди недійсним (22/05/2008)
11/2470 Про визнання права власності на  самочинно збудоване приміщення магазину (26/05/2008)
15/23-08-615 Про зобов’язання усунути перешкоди у здійсненні робіт (26/05/2008)
17/179 Про порушення господарського забов`язання та сплату упущеної вигоди (26/05/2008)
38/69 Про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (27/05/2008)
12/14/761 Про повернення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву , переданих на відповідальне зберігання (28/05/2008)
28/198-32/175 Про визнання недійсною  угоди про внесення доповнень до контракту передачі корпоративних прав (28/05/2008)
38/119-08(12/51-08) Про визнання частково недійсним висновку міського управління земельних ресурсів (29/05/2008)
14/226-08 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (02/06/2008)
15/110-08 Про стягнення заборгованості по договору перевезення вантажу (02/06/2008)
2/19-08 Про визнання права власності на нерухоме майно (02/06/2008)
28/199-32/176 Про визнання недійсною  угоди про внесення доповнень до контракту передачі корпоративних прав (02/06/2008)
8/2664 Про стягнення коштів за договором підряду на виконання робіт по капітальному ремонту водовода (02/06/2008)
18/172 Про сплату основної суми заборгованості по авальованому простому векселю відповідно до угоди про надання авалю простого векселю (03/06/2008)
37/78 Про стягнення збитків,завданих внаслідок виплати відшкодування моральної шкоди згідно рішення Європейського суду з прав людини (03/06/2008)
37/98 Про стягнення безпідставно отриманих пільг та субсидій на водопостачання (03/06/2008)
6/4-7/33 Про стягнення боргу за договором водопостачання та водовідведення (03/06/2008)
25/491 Про зобов’язання виплатити страхове відшкодування за договором страхування кредитного ризику (05/06/2008)
31/505 Про стягнення з державної служби автомобільних доріг в Україні збитків завданих внаслідок порушення зобов'язань за договором підряду (05/06/2008)
2/97 Про стягнення  штрафних санкцій по кредитному договору шляхом звернення стягнення на заставлене майно (06/06/2008)
5/314/08 Про звернення стягнення боргу за договором застави за простим векселем (09/06/2008)
8/808/07(2-1857/2006) Про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства (09/06/2008)
3/189 Про стягнення орендної плати (10/06/2008)
30/56 Про стягнення заборгованості за поставлений прродний газ (10/06/2008)
22/199(1/98-08)-08  Про стягнення штрафу за неправильно зазначену масу вантажу у залізничній накладній (11/06/2008)
27/110-08 Про визнання права власності на частку у статутному фонді Українсько-Ірландського закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями (11/06/2008)
05/2069 Про зобов'язання звільнити і повернути займане нежитлове приміщення з підстав закінчення договору оренди (12/06/2008)
13/28 Про стягнення заборгованості по авансуванню виконання підрядних робіт за договором на капітальний ремонт будівлі (12/06/2008)
2092-2008 Про визнання нечинним розпорядження районної державної адміністрації про внесення змін до державного акту на право постійного користування землею військовим радгоспом, яким припинено право постійного користування земельною ділянкою, та спонукання до виконання певних дій (12/06/2008)
13/75 Про визнання недійсним рішення виконавчого комітету міської ради та свідоцтва про право власності на адміністративну будівлю (17/06/2008)
42/178 Про стягнення заборгованості за надані послуги з транспортування природного газу (17/06/2008)
5/26 Про спонукання до виконання зобов'язань за договором оренди з наступною передачею у власність; за зустрічним позовом - про визнання недійсним договору оренди з наступною передачею у власність (17/06/2008)
1/84-78 Про визнання недійсним договору оренди землі (18/06/2008)
2213-2008 Про забов`язання МРР прийняти рішення про надання в довгострокову оренду земельної ділянки (18/06/2008)
05/836 Про визнання права власності на приміщення гаража (19/06/2008)
10/144-08 Про розірвання договору оренди та стягнення орендної плати (19/06/2008)
9/53-08 Про стягнення штрафу та пені (19/06/2008)
4/22пд Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки під будівництво та розміщення адміністративної будівлі (23/06/2008)
5143-2008 Про визнання недійсним та скасування рішення міської ради про надання дозволу на складання проекту землеустрою по відводу та зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого дому (23/06/2008)
5144-2008 Про визнання недійсним та скасування рішення міської ради про надання дозволу на складання проекту землеустрою по відводу та зміні цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого дому (23/06/2008)
7097-2008 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових будівель, та визнання права власності на зазначене нерухоме майно (23/06/2008)
06/19-68 Про стягнення авторської винагороди (24/06/2008)
12/58 Про стягнення коштів за невиконання умов договору купівлі-продажу товару (24/06/2008)
48/176 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг електрозв’язку (24/06/2008)
20/299/08 Про стягнення суми попередньої оплати за водопровідні труби (25/06/2008)
32/42пн Про визнання недійсним рішення загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю, та скасування протоколу цих зборів (25/06/2008)
32/42пн Про визнання недійсним рішення загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю, та скасування протоколу цих зборів (25/06/2008)
6/215 Про стягнення недоплачених коштів за договором водопостачання та водовідводу (25/06/2008)
05/2768 Про визнання права власності на нерухоме майно та визнання дійсним договору купівлі-продажу цього нерухомого майна (27/06/2008)
10/165/06 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу будівель і споруд бази відпочинку (27/06/2008)
12/174 Про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ESCAPADE ЭСКАПАДА" (27/06/2008)
20/152 Про стягнення боргу по платі житлово-комунальних послуг (01/07/2008)
26/160 Про розірвання договору оренди та зобов’язання звільнити займане приміщення (01/07/2008)
49/81-08 Про стягнення заборгованості за надані телекомунікаційні послуги (02/07/2008)
8-26/224-07-4942 Про стягнення заборгованості, штрафних санкцій та неодержаного прибутку за договором на перевезення вантажів (02/07/2008)
1444-2008 Про відшкодування матеріальної шкоди у зв`язку з настанням страхового випадку (03/07/2008)
29/229 Про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу (03/07/2008)
30/21-08 Пророзірвання договору про виконання землевпорядних робіт та стягнення коштів (03/07/2008)
1/75-26/26 Про визнання недійсним кредитного договору (04/07/2008)
11/169 Про усунення перешкод в користуванні рекламоносіїв та витребування їх із чужого незаконного володіння (04/07/2008)
44/123пн Про визнання права власності суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи на будівлю магазина (04/07/2008)
8/255-08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилого приміщення та виселення (04/07/2008)
К-14/93 Про визнання недійсними положень Статутів, Положень про Наглядову раду, Положень про Правління Відкритих акціонерних товариств по газопостачанню та газифікації (04/07/2008)
7676-2008 Про припинення права власності, визнання права власності та стягнення завданих збитків (07/07/2008)
30/104-08-1819    Про зобов’язання знести самовільно збудовану автопарковку та звільнити самовільно зайняту земельну ділянку (08/07/2008)
30/62-08-1032 Про розірвання договору оренди та виселення (08/07/2008)
6/96д/08 Про визнання недійсним договору про поворотну фінансову допомогу та стягнення отриманих коштів (08/07/2008)
8/232-07 Про стягнення заборгованості за продукти, товари, послуги надані сільгосптехнікою, передані, надані, згідно накладних (10/07/2008)
1/1362-НМ Про визнання недійсним проведення цільового аукціону, та про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі з аукціону (11/07/2008)
26/151-32/196 Про розірвання договору доручення та стягнення грошової суми як відповідальність Агента за втрату бланків полісів у розмірі базового страхового платежу (11/07/2008)
12/1328 Про визнання рішень органів управління господарського товариства частково недійсними, переведення прав та обов'язків покупця за договором, визнання недійсними угод та визнання права державної власності на нерухоме майно, та за зустрічним позовом ТОВ про визнання права власності на нерухоме майно (14/07/2008)
2943.1-2008 Про визнання договору оренди недійсним (14/07/2008)
35/289      Про виселення і повернення нежитлового приміщення, та зустрічні вимоги щодо визнання поновленим строку дії договору оренди (14/07/2008)
47/410-07 Про визнання недійсним правочину та акту виконаних послуг (14/07/2008)
57/07-08 Про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна (14/07/2008)
33/44-08-2116 Про визнання права власності на нерухоме майно (15/07/2008)
7/66 Про стягнення недоврахованої електроенергії (15/07/2008)
16/258-08 Про усунення перешкоди в користуванні торгівельними місцями та спонукання щодо укладення договору оренди (16/07/2008)
14/3257 Про визнання банкрутом відсутнього боржника (17/07/2008)
5907-2008 Про визнання недійсним рішення міської ради та спонукання до виконання певних дій (17/07/2008)
33/333-07-8448 Про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи по реконструкції пожарно-технічного депо (18/07/2008)
17/55-08-2169 Про стягнення боргу за договором поставки (21/07/2008)
33/86-08 Про стягнення заборгованості по договору на постачання теплової енергії (22/07/2008)
18/244 Про визнання права на оренду земельної ділянки та визнання договору оренди землі укладеним (24/07/2008)
18/253 Про визнання договору оренди земельної ділянки укладеним та визнання права на оренду (24/07/2008)
17/906/07 Про деномінацію акцій та про випуск акцій, пов'язаних із зміною кількості та їх номінально вартості (25/07/2008)
10/114-2414(9/119-1509) Про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Цукровий завод " (28/07/2008)
14/102пд(2/1пд) Про договір на подачу та прибирання залізничних вагонів (28/07/2008)
33/316 Про визнання договору дійсним, визнання права власності на нерухоме майно та зобов'язання вчинення певних дійklass=[1133.1.1263 ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ) /господарські справи/ (29/07/2008)
11/128 Про стягнення заборгованості за транспортні послуги (31/07/2008)
19/250-08 Про стягнення заборгованості за договорами уступки права вимоги (31/07/2008)
25/333 Про визнання права господарського відання на нерухоме майно (31/07/2008)
45/93-08 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (01/08/2008)
5020-11/348 Про визнання недійсною додаткової угоди до договору про стоянку маломірних суден в порту (01/08/2008)
17/310-08 Про виділення ідеальних часток (04/08/2008)
22/168 Про стягнення заборгованості за договором на постачання природного газу (05/08/2008)
5020-11/360 Про визнання спільної часткової власності (05/08/2008)
14/18/1161 Про відшкодування шкоди заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок понаднормативного скиду забруднюючих речовин у річку (06/08/2008)
38/179 Про стягнення штрафу та пені за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (07/08/2008)
А9/379-08 Про визнання незаконними дій сільської ради щодо відмови в наданні в оренду ТОВ земельних ділянок, та зобов’язання сільської ради надати в оренду земельні ділянки шляхом укладення договорів оренди (07/08/2008)
36/357 Про визнання права власності на вбудовані нежилі приміщення (08/08/2008)
05/164-08 Про визнання недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень (11/08/2008)
7849-2008 Про визнання права власності на нерухоме майно (11/08/2008)
3/77 Про визнання протиправною відмови прийняти в експлуатацію водопровід до магазину промислових товарів (14/08/2008)
17/422/08 Про визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва (15/08/2008)
2/239 Про забов`язання ФДМУ укласти договір оренди нежитлового приміщення за результатами конкурсу (15/08/2008)
6/117-08-3131 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на житлові будинки (15/08/2008)
20-5/223 Про визнання факту недобросовісної конкуренції (18/08/2008)
2/292 Про визнання права на земельну ділянку, визнання укладеним договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу (19/08/2008)
21/133-20/86-12/384 Про зобов’язання вчинити дії, стягнення компенсації за порушення авторського права (19/08/2008)
38/157 Про стягнення суми боргу за договором про виготовлення друкованої продукції (20/08/2008)
6/620-42/407-16/274 Про визнання права власності на нежитлові приміщення (21/08/2008)
8/193 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з перевезення пасажирів наземним транспортом (21/08/2008)
56/126-08 Про звільнення земельної ділянки шляхом знесення будівлі (22/08/2008)
3/184 Про визнання недійсним рішення третейського суду про припинення зобов'язань переданням відступного (26/08/2008)
7882-2008 Про спонукання укласти договір перевезення пасажирів за умовами конкурсу (27/08/2008)
12/45-04 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (28/08/2008)
9/83-2094 Про визнання недійсним       рішення  загальних зборів учасників    Товариства (28/08/2008)
14/84 Про спонукання укласти договір купівлі - продажу (02/09/2008)
2/304 Про визнання права на земельну ділянку, визнання укладеним договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчої бази (02/09/2008)
4333-2008 Про стягнення заборгованості по відсоткам депозитного договору (02/09/2008)
6/200/08 Про стягнення збитків, внаслідок неналежного виконання зобов’язань за договором підряду (02/09/2008)
44/178пд Про визнання недійсним договору купівлі-продажу та про визнання права власності на приміщення (03/09/2008)
14/468-08 Про стягнення заборгованості за договорами позики (зворотної фінансової допомоги) (04/09/2008)
31/66-08 Про визнання права власності на обе`кт незавершеного будівництва (04/09/2008)
6/77(1/492) Про стягнення штрафних санкцій за недопоставку товару (04/09/2008)
17/63-08-2451 Про стягнення заборгованості з урахуванням нарахованих штрафних санкцій за невиконання умов кредитного договору (08/09/2008)
21/18 Про стягнення штрафу за неправильно зазначений у залізничній накладній код одержувача вантажу (08/09/2008)
42/286 Про стягнення коштів за поставлений природний газ (08/09/2008)
2/196 Про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов’язання повернути майно (09/09/2008)
48/202-20/191 Про визнання частково недійсними установчих документів ЗАТ (09/09/2008)
5/55 Про визнання договору оренди державного майна недійсним та повернення майна (09/09/2008)
7634-2008 Про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна (09/09/2008)
П-3/97 Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ (09/09/2008)
25/343-6/97 Про визнання недійсними рішень загальних зборів (11/09/2008)
299/19-06 Про стягнення збитків за договором фінансування будівництва житла (11/09/2008)
8519-2008 Про спонукання до знесення самовільно збудованої будівлі (17/09/2008)
2/187 Про визнання недійсним рішення міської ради про припинення права військової частини на постійне користування частиною земельної ділянки, та надання дозволу СПД на розробку проекту землеустрою по відводу земельної ділянки для будівництва та обслуговування реабілітаційного комплексу (18/09/2008)
15/95 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання об'єкта мийки нерухомим майном, що підлягає державній реєстрації (19/09/2008)
15/134-08-2921 Про стягнення коштів за користування орендованим майном (22/09/2008)
2/149-08 Про стягнення боргу за договором газопостачання природного газу (22/09/2008)
21/196-08 Про стягнення заборгованості за поставлений товар (23/09/2008)
9/383-08 Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (23/09/2008)
15/117-2153 Про стягнення боргу та штрафних санкцій за поставлений природний газ (24/09/2008)
35/269 Про сплату недорахованих платежів за договором оренди (24/09/2008)
4/342 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (25/09/2008)
13-03/3773 Про визнання права власності та повернення майна із незаконного володіння (26/09/2008)
14/348-08 Про виселення та стягнення збаитків за користування приміщеннями (26/09/2008)
17/887/07 Про визнання угоди застави недійсною (26/09/2008)
42/50-15/732 Про визначення договірної ціни на державне замовлення за договором про виконання дослідно конструкторської роботи (26/09/2008)
7/422-15/117-08-2705 Про визнання недійсними прилюдних торгів, визнання недійсним акту державного виконавця про проведення прилюдних торгів (29/09/2008)
13/191 Про демонтаж пересувної малої архітектурної форми (30/09/2008)
13/199/08 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та повернення земельної ділянки у придатний для використання стан, включаючи знесення споруд (30/09/2008)
654-2008 Про стягнення частки власності у статутному фонді (30/09/2008)
12/178 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу та про визнання права власності на спірне нерухоме майно (01/10/2008)
28/316-07-9002 Про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном (01/10/2008)
46/126 Про стягнення заборгованості за фактичне користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розташування спеціальних конструкцій (01/10/2008)
31/72-08 Про розірвання інвестиційного договору та про визнання права власності на центр оптово-роздрібної торгівлі (03/10/2008)
16/163 Про визнання договору товарної позики недійсним (06/10/2008)
32/460-29/426 Про стягнення страхового відшкодування (06/10/2008)
33/127-08 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (06/10/2008)
4/100-40 Про стягнення заборгованості за договором постачання паливно-мастильних матеріалів (06/10/2008)
6-8/196-07-6662 Про стягнення заборгованості за отриману електричну енергію (06/10/2008)
10/277-08 Про визнання частково недійсним рішення, державного акту та спонукання укласти договір оренди земельної ділянки (07/10/2008)
6/118-08 Про стягнення вартості виконаних робіт за договором на збирання врожаю (07/10/2008)
10/70-08-2889 Про розірвання договору підряду на розробку проектної документації та стягнення збитків (08/10/2008)
48/185 Про визнання недійсним договору на виконання робіт та надання послуг з виготовлення відеопродукції та розміщення її на телебаченні (08/10/2008)
15/176-3435 Про визнання права на оренду нежитлових приміщень комунальної власності (09/10/2008)
15/261 Про визнання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень дійсним (09/10/2008)
3/222 Про визнання недійсним результату аукціону та визнання недійсним договору купівлі-продажу частини нерухомого майна (09/10/2008)
1/227 Про стягнення заборгованості за надання у користування місць для розташування спеціальних конструкцій (13/10/2008)
7/105 Про стягнення коштів за договором про переведення боргу (13/10/2008)
10/208-08(12/94-08) Про розірвання договору на дольову участь у будівництві (14/10/2008)
10/333/08 Про визнання недійсним рішення загальних зборів засновників, визнання частково недійсним рішення установчих зборів, визнання частково недійсним установчого договору та акту приймання-передачі,  визнання права власності на нерухоме майно (14/10/2008)
37/424 Про стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою під державні гарантії (14/10/2008)
8/405-08 Про спонукання ЖЕК до укладення договору про постачання холодної води та надання послуг з водовідведення (14/10/2008)
9/291-08 Про визнаня права постійного користування землею та повернення вказаної земельної ділянки (14/10/2008)
3/225-22/31 Про звільнення вбудованого приміщення з підстав закінчення договору оренди (15/10/2008)
41/221 Про стягнення заборгованості за договором поставки (15/10/2008)
15/377-08 Про визнання права спільної часткової власності (16/10/2008)
2/417-08 Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна по збільшенню орендної ставки, шляхом укладення додаткової угоди (16/10/2008)
30/206-08-4135 Про визнання дійсною угоди купівлі-продажу цілісного комплексу - нежитлового приміщення кафе, та визнання права власності на зазначене нерухоме майно (16/10/2008)
30/301 Про визнання недійсним рішення ради стосовно передачі земельної ділянки (16/10/2008)
44/203пн Про визнання права власності на будівлі та споруди (17/10/2008)
17/97 Про стягнення збитків (20/10/2008)
18/17А Про визнання недійсним господарського зобов'язання (20/10/2008)
20/3922 Про визнання права на оренду земельної ділянки та зобов'язання поновити договір (20/10/2008)
20/3923 Про визнання права на оренду земельної ділянки та зобов'язання поновити договір оренди земельної ділянки (20/10/2008)
36/405-16/332 Про визнання недійсною постанови ВР АР Крим про внесення доповнення в перелік  майна яке належить АР Крим, що підлягає приватизації (20/10/2008)
7/366/08 Про переведення прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу (20/10/2008)
12/435 Про визнання частково недійсним договору на виконання робіт та сплату щтрафу (22/10/2008)
5/485/08 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (22/10/2008)
8/410/08 Про переведення прав покупця за договором купівлі-продажу нежилого приміщення та визнання права власності (23/10/2008)
59/182-08 Про стягнення орендної плати за договором  оренди (27/10/2008)
12/94"Д" Про розірвання договору купівлі-продажу майнового комплексу - дитячого табору відпочинку (29/10/2008)
32-11/41-08-514 Про визнання права власності на житлові будинки та визнання права на землю (29/10/2008)
2/58 Про стягнення коштів за фактично спожиту, але недовраховану вузлом обліку теплову енергію (30/10/2008)
34/113 Про стягнення коштів за пошкодження кабельної лінії та відшкодування збитків понесених на відновлення кабельної лінії (30/10/2008)
4/108-08 Про стягнення боргу та виплати пені заненалежне виконання умов договору зберігання (30/10/2008)
19/97 Про визнання недійсними наказів, стягнення безпідставно виплаченої пенсії (31/10/2008)
20/228 Про визнання недійсним договору про надання медіа послуг. (04/11/2008)
12/112 Про стягнення заборгованості по розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи (07/11/2008)
15/176-08-3995 Про стягнення плати за тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій (10/11/2008)
17/43 Про стягнення заборгованості за договором дистрибуції (10/11/2008)
Б29/241-08 Про визнання боржника банкрутом (11/11/2008)
19/92-2/112 Про стягнення боргу за перевищення договірних величин споживання електричної енергії (12/11/2008)
20/209-08-4195 Про розірвання договору майнового найму (12/11/2008)
21/112 Про стягнення заборгованості за генеральною кредитною угодою за рахунок заставленого майна (13/11/2008)
30/324 Про укладення договору оренди земельної ділянки та зобов’язання вчинити дії (13/11/2008)
9/80 Про забов`язання виконати підрядні роботи за договором підряду (13/11/2008)
15/008-08 Про визнання недійсними рішень загальних зборів (14/11/2008)
19/162 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна (14/11/2008)
27/242-08 Про визнання права власності на нерухомість (18/11/2008)
4/165-08 Про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки та приведення її в належний стан (18/11/2008)
14/181пн Про визнання права придбання земельної ділянки в оренду для будівництва (19/11/2008)
35/171-08-7/414/08 Про стягнення виплаченого страхового відшкодування (19/11/2008)
12/21-08-4343 Про визнання права користування земельною ділянкою та зобов'язання укласти договір оренди земельної ділянки (21/11/2008)
2/215-НМ Про визнання права власності на самочинно збудовані об'єкти нерухомості завершені будівництвом (21/11/2008)
6666-2008 Про визнання недійсним рішень загальних зборів та статуту товариства (21/11/2008)
5/514/08 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та видачу державного акту на право приватної власності на землю (25/11/2008)
11-29/109-08-2753 Про відшкодування шкоди, заподіяної засміченням земельних ділянок (26/11/2008)
49/265-б Про визнання боржника банкрутом (26/11/2008)
25/263-08 Про стягнення шкоди, завданої порушенням правил охорони ліній електрозв'язку під час проведення ремонтних робіт (27/11/2008)
6/193 Про стягнення заборгованості за поставлений товар (27/11/2008)
22/228 Про стягнення заборгованості за договором відповідального зберігання (28/11/2008)
11/218пн Про визнання права спільної комунальної власності на нежилі приміщення за територіальними громадами сіл, селищ, міст області в особі обласної ради (01/12/2008)
5020-5/550-6/120 Про визнання права на приватизацію (01/12/2008)
11/189пд Про визнання інвестиційного договору недійсним та повернення майна у державну власність (02/12/2008)
11/45-818(1/213-4265) Про визнання недійсним кредитних договорів (02/12/2008)
20/297 Про спонукання укласти договір про виплату винагороди за публічне сповіщення фонограм (02/12/2008)
24/153 Про стягнення заборгованості за договором з виконання робіт по утепленню пінополістиролом по системі Церезит фасаду будинку (02/12/2008)
26/189 Про стягнення вартості майна, що перебувало на відповідальному зберіганні (02/12/2008)
9/302-08(40/117) Про зміну договору оренди нерухомого майна (02/12/2008)
3/266 Про визнання недійсним договору купівлі-продажукомплексу споруд нерухомого майна, зобов'язання повернути зазначене майно (03/12/2008)
43/101пд Про визнання недійсним договору купівлі-продажу автомобільного газонаповнювального компресорного пункту та блискавкозахисту, а також скасування реєстрації права власності на зазначені об'єкти (03/12/2008)
14/159 Про договір експедиційного обслуговування (05/12/2008)
4223-2008 Про визнання недійсними договору користування берегоукріплювальними та пляжними спорудами та договору генерального підряду на ремонт берегоукріплювальних, протизсувних споруд, стягнення з ТОВ суму заборгованості за зазначеними договорами (09/12/2008)
10629-2008 Про визнання введеним в експлуатацію об'єкту нерухомого майна (10/12/2008)
19/14527/17 Про стягнення боргу за договором охорони (10/12/2008)
19/237 Про стягнення суми за неналежно виконаним договором доручення (10/12/2008)
19/460-08      Про визнання дійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки та визнання права власності на цю земельну ділянку (10/12/2008)
2-496/04-12/180пн Про визнання недійсними засновницьких документів товариства (10/12/2008)
9/714-08 Про стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення  на основі договору (11/12/2008)
8/19/3784 Про витребування майна з незаконного володіння (15/12/2008)
13/391-07 Про визнання договору про співробітництво припиненим та договору суборенди розірваним та виселення з приміщення (16/12/2008)
40/135 Про стягнення заборгованості по орендній платі, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним договору оренди (16/12/2008)
6/46/07 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за будівельним контрактом (16/12/2008)
5/169 Про звернення стягнення заборгованості за рахунок заставленого нерухомого майна (17/12/2008)
7/161-3313 Про стягнення неправомірно отриманих коштів за договором електропостачання (17/12/2008)
6/428-08 Про стягнення коштів за договором поставки (18/12/2008)
8669-2008 Про визнання недійсним договору оренди комунального майна з правом викупу (18/12/2008)
14/126 Про спонукання до виконання договору комісії (19/12/2008)
21/127 Про стягнення боргу за договором субпідряду та про визнання акту виконаних робіт недійсним (19/12/2008)
1/181 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (22/12/2008)
56/278-08 Про стягнення заборгованості за невиконання умов договору фінансового лізингу (22/12/2008)
10/106н-к(14/339пн) Про визнання незаконним рішення загальних зборів, визнання недійсним реєстраційних дій та скасування записів (23/12/2008)
12/124(2/57) Про стягнення заборгованості за договором поворотної фінансової допомоги (25/12/2008)
30/384 Про стягнення суми позики та відсотків по позиці (25/12/2008)
16/346д/08 Про визнання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки недійсним (26/12/2008)
19/13 Про визнання неукладеним Договору на виконання підрядних робіт по будівництву 12-ти квартирного будинку (26/12/2008)
7/173-Б Про визнання банкрутом (26/12/2008)
48/389 Про стягнення заборгованості за надані послуги з водопостачання і водовідведення (30/12/2008)
6/195 Про стягнення заборгованості за договором кредиту овердрафт, та зустрічні вимоги щодо зобов'язання виконати свої обов'язки по договору про надання кредиту у формі овердрафт (30/12/2008)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group